WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

замовників 300,0
9 Надходження орендної плати 50,0
10 Отримана безповоротна фінансова допомога -
11 Цільові надходження -
12 Кошти, що надходять для формування статутного фонду -
13 Інші надходження 50,0
Усього надходжень 1047,5
Видатки
1 Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб 200,0
2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі 150,0
3 Платежі в бюджет, усього 58,8
в тому числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників транспортних засобів інші податки і збори
37,5
7,5
3,7
8,8
1,3
4 Внески в пенсійний фонд 48,8
№ п/п Статті План Факт Відхилення
5 Внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 3,0
6 Інші відрахування в позабюджетні фонди 3,7
7 Оплата за товарно-матеріальні цінності 200,0
8 Оплата рахунків за отриманні послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт 30,0
9 Погашення кредиторської заборгованості 15,0
10 Погашення термінових позичок банку -
11 Погашення прострочених позичок банку -
12 Погашення довгострокових позичок банку 55,0
13 Сплата відсотків за кредит 11,3
14 Авансові платежі -
15 Орендна плата 12,5
16 Платежі за векселями 40,0
17 Виплата дивідендів -
18 Інші видатки 160,0
Усьоговидатки 988,1
Перевищення надходжень над видатками 59,4
Перевищення видатків над надходженнями -
Залишок коштів на початок кварталу -20,3
Залишок коштів на кінець кварталу 39,1
У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємства незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показує весь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду.
Крім того, платіжний календар є гнучким планом: за умови виникнення надходжень чи видатків не передбачених статтями календаря його структура може корегуватися на відповідні статті. При цьому паралельно проводять корегування поточного фінансового плану.
Оперативний фінансовий план показує обсяг фінансових ресурсів необхідних підприємству для його поточної діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємства на протязі більш коротких періодів у плановому році. Виконання цього плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності і має на меті забезпечити стабільну платоспроможність і роботу підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою на підприємстві складають оперативні фінансові плани. Кожен план складається на квартал з розбивкою по місяцях. Оперативний фінансовий план підприємства на III квартал 2004 року подано у Таблиці 3.
План показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли додаткова потреба в них. Проте, як показує практика, виконання планових показників, щодо перевищення доходів над видатками, є нереальним.
Таблиця 3. ВАТ "ГОВЕР". Баланс надходження коштів на III квартал 2004 року
(оперативний фінансовий план), (тис.грн.).
Місяць Надходження Витрати Чисті грошові надходження (сальдо1 - 2) Залишок на початок місяця (кварталу) Залишок на кінець місяця (3+4) Надлишок або дефіцит
1 2 3 4 5 6
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Липень 400,0 375,0 +25,0 -20,3 +4,7 +4,7
Серпень 350,0 331,0 +19,0 +4,7 +23,7 +23,7
Вересень 297,5 282,1 +15,4 +23,7 +39,1 +39,1
За III квартал 1047,5 988,1 +59,4 -20,3 +39,1 39,1
Висновок
Дослідження теми показало, що фінансове планування являє собою багатосторонній, різноплановий управлінський процес, який є невід'ємною частиною менеджменту фірми. Фінансове планування необхідно для будь-якого підприємства: великому - тому що йому важко перебудовуватися, потрібно розраховувати стратегію на роки; малому - тому що воно менше захищене від зовнішніх чинників: інфляції, економічних і політичних коливань. У даній ситуації величезне значення має досвід роботи в галузі фінансового планування.
Планування як важлива функція управління підприємством - об'єктивно необхідний процес визначення цілей діяльності на певний період, а також засобів, способів та умов їх досягнення. Саме планування об'єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою діяльності, надає всім процесам однонаправленості та скоординованості, що дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, професійно розв'язувати різноманітні управлінські завдання.
Планування є надзвичайно громіздким процесом, який вимагає не тільки значних витрат фінансових ресурсів та робочого часу, а й нормального функціонування економічної системи країни. Але зважаючи на проблеми та нестабільність, які на сьогодні існують в економіці України, фінансове планування втратило свою ефективність.
В даний час на більшості підприємств основний період планування і обліку - це місяць. Проте сучасні умови господарювання диктують необхідність одержання більш оперативної інформації, що дозволить приймати своєчасні рішення по оптимізації фінансових і матеріальних потоків на підприємстві.
Тому, для досягнення максимального економічного ефекту від впровадження системи фінансового планування на підприємствах України, потрібно перш за все досягнути більш-менш стабільного розвитку національної економіки.
Список використаної літератури.
1. Алексеева М..М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 176 с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр Эльга, 1999. - 526 с.
3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование, - М.: ИНФРА-М, 1999. - 311 с.
4. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент / Учебное пособие. - М.: Издательство АО "Консалтбанкир", 1996. - 208 с.
5. Деловое планирование / Под ред. В.М. Попова, - М.: Финансы и статистика, 1999. - 243 с.
6. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. - К.: Україно-Фінський інститут менеджменту і бізнесу,1995. - 110 с.
7. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии, Часть 2, - Минск: ООО "Новое знание", 2000. - 217 с.
8. Павлов В.С. Перспективное финансовое планирование: Учебник. - М.: Финансы, 1990. - 62 с.
9. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежными потоками предприятия: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 400 с.
10. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2000. - 656 с.
11. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. академика Поляка Г.Б. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. 521 с.
12. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. Ковалевей. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...