WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сучасні тенденції розвитку депозитарної діяльності - Реферат

Сучасні тенденції розвитку депозитарної діяльності - Реферат

розпорядження депонента або клієнта у відповідності до договору про відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного договору, договору про встановлення кореспондентських відносин щодо цінних паперів.
Зміна місця зберігання (знаходження) депозитарнихактивів на паперовому носії в депозитарних установах відображається проведенням відповідних облікових операцій.
Інвентаризація сертифікатів цінних паперів, глобальних сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються в депозитарній установі, проводиться з метою звірки кількості цінних паперів, що вказана у цих документах, з обліковими даними.
Інвентаризація проводиться депозитарною установою не рідше одного разу на рік у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи.
Інвентаризація обов'язково проводиться:
при зміні працівників, матеріально відповідальних за зберігання, на дату прийому-передачі справ;
при проведенні внутрішнього та зовнішнього аудиту;
після стихійного лиха, пожежі;
після пошкодження або втрати даних обліку цінних паперів;
при встановлених фактах розкрадання цінних паперів;
в інших випадках, які передбачені законодавством України, внутрішніми документами депозитарної установи.
Для проведення інвентаризації керівником депозитарної установи призначається комісія з інвентаризації. До складу комісії з інвентаризації не можуть включатись робітники депозитарної установи, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів.
У разі виявлення надлишку або нестачі будь-яких депозитарних активів на паперовому носії комісія з інвентаризації повідомляє про цей факт керівника депозитарної установи, який має вжити відповідні заходи щодо усунення виявлених порушень.
Комісія з інвентаризації проводить також звірку документів, що пов'язані із зберіганням цінних паперів та депозитарним обліком цінних паперів. Акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії повинні зберігатися протягом п'яти років від дати проведення інвентаризації.
5. Контроль за здійсненням депозитарної діяльності
Контроль за дотриманням вимог у депозитарній діяльності здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством.
Інші державні органи мають право здійснювати контроль за депозитарною діяльністю в межах повноважень, наданих їм законодавством України.
Депозитарій повинен забезпечити державному представнику Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку доступ до інформації, що має відношення до депозитарної діяльності, відповідно до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2001 N 144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2001 за N 518/5709.
Зберігач зобов'язаний надавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію (у разі її наявності) про:
зміни інвестиційного керуючого інвестиційного фонду;
неподання або подання завідомо недостовірних відомостей стосовно вартості чистих активів інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії);
недотримання інвестиційним керуючим вимог інвестиційної декларації щодо структури активів;
у випадках, які передбачені Положенням про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2002 N 104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.04.2002 за N 392/6680.
Зберігач активів ІСІ зобов'язаний повідомляти Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про:
зміну компанії з управління активами ІСІ;
розірвання з компанією з управління активами ІСІ договору про обслуговування ІСІ та/або договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного щодо ІСІ;
зміни умов договору про обслуговування ІСІ та/або договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного щодо ІСІ, що можуть завдати шкоди інтересам ІСІ;
будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ, порушують регламент ІСІ, законодавство України. Таке повідомлення має бути надано зберігачем письмово протягом одного робочого дня з моменту виявлення вищенаведених подій та/або порушень.
Депозитарні установи надають Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративні дані щодо здійснення ними депозитарної діяльності в установленому нею порядку відповідно до законодавства України.
Висновок
Отже, державна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 17.10.2006 р. №999 затвердила нове Положення про депозитарну діяльність, яким визначено:
Перелік цінних паперів, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність і які допущені до обслуговування в Національній депозитарній системі;
Основні функції депозитарних установ;
Вимоги до зберігання цінних паперів;
Вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
Вимоги до обслуговування операції емітента з розміщення бездокументарних цінних паперів;
Вимоги до обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним бездокументарних цінних паперів;
Вимоги до складання зведеного облікового та облікового реєстрів власників цінних паперів;
Порядок та умови знерухомлення документарних цінних паперів;
Вимоги до здійснення та суміщення депозитарної діяльності;
Контроль за здійсненням депозитарної діяльності.
Рішення набирає чинності 8 грудня 2006 р.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1992 №1201-ХІІ.
2. "Про затвердження Положення про депозитарну діяльність" // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 р. за N 1238/13112
3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. К.: А.Л.Д., ВІРА - Р, 1998. - 560 с.
4. Мельников И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. - М.: Финансы й статистика. 1998. - 360 с.
5. Примостка Л.0. Фінансовий менеджмент банку. Навч. посібник: - К.: КНЕУ, 1999. - 280
6. Рынок ценных бумаг. Теория й практика. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Учебное пособие. - К.: МАУП, 1997 - 214 с.с.
7. Фредерік С. Мишкін Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. - 963 с.
8. Мировые рынки ценних бумаг / Б.Б. Рубцов. - М.:.: "Издательство Екзамен", 2002. - 448
9. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Навчальний посібник.- Київ.: ЦУП, 2002.-616 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...