WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сучасні тенденції розвитку депозитарної діяльності - Реферат

Сучасні тенденції розвитку депозитарної діяльності - Реферат

відповідно до законодавства до функції обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ціннихпаперів депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.
Відкриття та ведення для емітентів рахунків у цінних паперах за бездокументарними цінними паперами, що розміщуються, анулюються або викупаються емітентом, здійснює виключно депозитарій.
При здійсненні депозитарної діяльності депозитарні установи надають також такі послуги:
зі складання облікового або зведеного облікового реєстру власників цінних паперів;
щодо знерухомлення цінних паперів та реєстрації депозитарної установи як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів;
щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі, в бездокументарну форму;
щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, в документарну форму;
щодо проведення матеріалізації знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі існування;
щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та пенсійних фондів;
з впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах.
У межах визначених законодавством функцій депозитарні установи можуть здійснювати інші депозитарні операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності.
4. Вимоги до зберігання цінних паперів
Депозитарні установи зберігають цінні папери двома способами: відокремленим або колективним.
При відокремленому способі зберігання депозитарна установа зобов'язана вести облік цінних паперів із зазначенням індивідуальних ознак їх сертифікатів. До індивідуальних ознак сертифікатів цінних паперів належать їх серії та номери.
Відокремленим способом можуть зберігатись тільки цінні папери у документарній формі існування на пред'явника.
Знерухомлені іменні цінні папери документарної форми існування при розміщенні та цінні папери, розміщені в бездокументарній формі, зберігаються депозитарними установами виключно колективним способом.
Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених у бездокументарній формі, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію в депозитарії, повинна дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску, який зберігається в депозитарії, що уклав з емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів цього випуску.
Загальна кількість знерухомлених в депозитарній установі іменних цінних паперів певного випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів депозитарної установи, повинна дорівнювати кількості, вказаній у свідоцтвах про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску, виданих реєстроутримувачем, що веде реєстр власників іменних цінних паперів цього випуску, на ім'я цієї депозитарної установи як номінального утримувача для зберігання.
Загальна кількість знерухомлених в депозитарній установі цінних паперів на пред'явника певного випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів депозитарної установи, повинна дорівнювати сумарній кількості, вказаній у їх сертифікатах, що прийняті цією депозитарною установою на зберігання.
Зберігання цінних паперів, що не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах, не належить до депозитарної діяльності та здійснюється згідно із вимогами законодавства України.
Приймання депозитарною установою сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі на пред'явника, супроводжується складанням нею акта приймання-передавання.
Депозитарна установа забезпечує перевірку сертифікатів цінних паперів на відповідність вимогам законодавства України, а сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність):
при прийманні сертифікатів цінних паперів при знерухомленні цінних паперів;
після транспортування сертифікатів цінних паперів;
при інвентаризації;
в інших випадках, які передбачені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.
Депозитарна установа здійснює перевірку сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність) та несе відповідальність за це відповідно до внутрішнього порядку проведення перевірки сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність), затвердженого органом управління депозитарної установи.
У разі виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів депозитарна установа зобов'язана повідомити про це відповідні правоохоронні органи.
Загальна кількість цінних паперів за кожним випуском цінних паперів, що облікована у реєстроутримувача на особовому рахунку депозитарної установи як номінального утримувача, повинна дорівнювати сумарній кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів, які передали їх номінальному утримувачу, яка повинна дорівнювати кількості цінних паперів, вказаній у свідоцтві про знерухомлення іменних цінних паперів.
У протилежному випадку та у разі виявлення розбіжностей та помилок кожна сторона в межах своєї компетенції протягом п'яти робочих днів зобов'язана вжити заходи щодо виявлення причин та усунення помилок. При цьому заходи, що вживаються, не повинні порушувати права власників цінних паперів.
На письмову вимогу (розпорядження) депонента зберігач зобов'язаний здійснити переведення в документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, які обліковуються на рахунку в цінних паперах цього депонента і у разі переведення в документарну форму знерухомлених цінних паперів на пред'явника не обтяжені зобов'язаннями.
У разі обтяження зобов'язаннями знерухомлених іменних цінних паперів при їх переведенні в документарну форму має бути забезпечено проведення в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента операції їх блокування на особовому рахунку власника.
Зміна місця зберігання цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, супроводжується транспортуванням сертифікатів цінних паперів на пред'явника від однієї депозитарної установи до іншої, сертифікатів іменних цінних паперів від зберігача до реєстроутримувача, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів від реєстроутримувача до зберігача чи депозитарію та навпаки.
Транспортування сертифікатів цінних паперів здійснюється на виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...