WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний кредит та державний борг - Контрольна робота

Державний кредит та державний борг - Контрольна робота

тис.дол.США (38,8%);
- борг, по якому сплата відсотків здійснюється за фіксованими процентними ставками, складає 49'293'341,15 тис.грн. або 9'761'057,65 тис.дол.США (61,2%).
Протягом 2006 року відбулося збільшення частки державного прямого та гарантованого боргу, по якій сплата відсотків здійснюється за фіксованими ставками, на 3,70%, що пов'язано в основному з випусками ОЗДП 2006 року, які здійснювалися за фіксованими ставками.
Відповідно до структури плаваючих ставок нарахування відсотків 30,86% державного прямого та гарантованого боргу здійснюється за ставкою LIBOR; 5,21% - за плаваючою ставкою МВФ; 1,16% - за обліковою ставкою НБУ; 0,83% - за плаваючою ставкою Казначейства США; 0,38% - за плаваючою ставкою банків ФРН та 0,36% - за плаваючою ставкою PIBOR.
В структурі державного прямого боргу за типом відсоткової ставки за станом на 31 грудня 2006 року борг, по якому сплата відсотків здійснюється за фіксованими процентними ставками, складає 48'749'499,9 тис.грн. або 9'653'366,32 тис.дол.США (73,74%); борг, по якому сплата відсотків здійснюється за плаваючими процентними ставками, складає 17'364'290,64 тис.грн. або 3'438'473,40 тис.дол.США (26,26%), в тому числі: нарахування відсотків 23% державного прямого боргу здійснюється за ставкою LIBOR; 1,41% - за обліковою ставкою НБУ; 0,4% - за плаваючою ставкою банків ФРН; 1,02% - за плаваючою ставкою Казначейства США та 0,44% - за плаваючою ставкою PIBOR.
Протягом 2006 року відбулося збільшення на 3,44% державного прямого боргу, по якому сплата відсотків здійснюється за фіксованими процентними ставками та зменшення державного прямого боргу за всіма іншими типами ставок. Зазначені зміни пов'язані із випусками ОЗДП 2006 року.
В структурі гарантованого боргу за типом відсоткової ставки за станом на 31 грудня 2006 року борг, по якому сплата відсотків здійснюється за фіксованими процентними ставками, складає 543'841,25 тис.грн. або 107'691,34 тис.дол.США (3,77%); борг, по якому сплата відсотків здійснюється за плаваючими процентними ставками, складає 13'889'377,43 тис.грн. або 2'750'371,77 тис.дол.США (96,23%), в тому числі: нарахування відсотків 66,88% гарантованого боргу здійснюється за плаваючою ставкою LIBOR; 29,05% - за плаваючою ставкою МВФ; 0,31% - за плаваючою ставкою банків ФРН.
Протягом 2006 року відбулося збільшення гарантованого боргу, по якому сплата відсотків здійснюється за плаваючою процентною ставкою LIBOR та за фіксованими процентними ставками, відповідно на 10,88% і 0,14% та зменшення гарантованого боргу, по якому сплата відсотків здійснюється за плаваючими ставками МВФ та банків ФРН, відповідно на 10,93% та 0,09%. Зазначені зміни пов'язані як із вибіркою коштів за проектами, що обслуговуються за плаваючими ставками, так із погашенням боргу перед МВФ.
Одним із найбільш важливих показників, який характеризує ефективність боргової політики країни та її спроможність виконувати боргові зобов'язання, є співвідношення сумарних виплат з обслуговування й погашення державного боргу до загальних доходів державного бюджету та ВВП. Після боргової кризи 1998 р., коли сумарні боргові виплати сягнули 71,4 % річного обсягу доходної частини держбюджету, здійснення упродовж 1999-2002 рр. реструктуризації боргових зобов'язань дозволило суттєво знизити навантаження на державний бюджет.
Не зважаючи на те, що протягом останніх років спостерігалося поступове зростання обсягів платежів за державним боргом в абсолютній величині, бюджетні витрати на погашення та обслуговування державного боргу стабілізувались у межах 3,8 - 4,0 % від ВВП, а на кінець 2006 року зазначений показник становить 2,36% від ВВП.
Співвідношення платежів з погашення та обслуговування державного боргу до доходів загального фонду державного бюджету на кінець 2006 року очікується на рівні 12,30 % проти 20% на кінець 2005 року та 22,67% - на кінець 2004 року.
Висновок
Отже, можна зробити наступні узагальнення:
Державний кредит - сукупність економічних відносин між державою в обличчі її органів влади та управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами - з іншого, при яких держава виступає в якості позичальника, кредитора та гаранта.
Як економічна категорія державний кредит обіймає риси двох видів грошових відносин - фінансів і кредиту.
В якості ланки фінансової системи він обслуговує формування та використання централізованих грошових фондів держави, тобто державного бюджету та централізованих урядових фондів всіх рівнів.
Як один з видів кредиту, державний кредит має низку особливостей, які відрізняють його від класичних фінансових категорій, наприклад, податків. На відміну від податків, він має добровільний характер, хоча в історіїнашої країни існують приклади відходу від цього принципу. Через фіскальну функцію державного кредиту здійснюється формування централізованих грошових фондів держави, виступаючи в якості позичальника, держава забезпечує додаткові кошти для фінансування власних витрат. У промислово-розвинених країнах державні позики є основним джерелом фінансування державного дефіцитуСвідомо використовуючи державний кредит як інструмент регулювання економіки, держава може впроваджувати ту чи іншу фінансову політику.
Державний борг - це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу держави.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.
Зовнішній державний борг - це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.
Станом на 1 січня 2007 року державний прямий та гарантований борг України становив 80.547.009,22 тис.грн. або 15.949.902,81 тис.дол. США, в тому числі: державний прямий та гарантований зовнішній борг - 63.938.330,85 тис.грн. (79,38% від загальної суми державного прямого та гарантованого боргу) або 12.661.055,61 тис.дол.США; державний прямий та гарантований внутрішній борг - 16.608.678,37 тис.грн. (20,62%) або 3.288.847,20 тис.дол. США.
Список використаної літератури
1. Закон України від 16 вересня 1992 року "Про Державний внутрішній борг" // Відомості Верховної Ради України 1992. - №41. - С.1346-1347.
2. Вавилов В.Я. Государственный долг. - МФА, 1998. - 220с.
3. Верхолаз В.В. Формирование современных механизмов управления государственным долгом: Автореф. дис. экон. наук. - М., 2001. - 25с.
4. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособие. - Харьков: Легас, 2003. -359с.
5. Головачев Д.Л. Регулирование государственного долга в рыночной экономике: Автореф. канд. юрид. наук. - М, 1996. - 25с.
6. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 432с.
7. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 238с.
8. Орлюк О.П. Фінансове право. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 527с.
9. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА, 1996. - 192с.
10. Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. -М.: Новое знание, 2003. - 398с.
11. Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. - М.: Проспект, 2004. - 532с.

 
 

Цікаве

Загрузка...