WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний кредит та державний борг - Контрольна робота

Державний кредит та державний борг - Контрольна робота

складний процес. Незважаючи на це, конче важливо визначити, класифікувати і взяти до уваги весь спектр умовних зобов'язань, які можуть у майбутньому перетворитися на фактичні і призвести до необхідністі виплати коштів із держбюджету.
До найпоширеніших прямих умовних зобов'язань відносять: гарантії уряду країни за приватними інвестиціями, інфраструктурними проектами або гарантії, що надає уряд для підприємств, які приватизуються; державні гарантії за програмами соціального забезпечення (у разі недостатнього фінансування таких програм); державне страхування депозитів у банківській системі, а також доходів пенсійних фондів, страхування від неврожаю, від повені, від військових ризиків тощо.
Проблема нині полягає в тому, що уряд України не здійснює належного обліку умовного боргу та оцінку його впливу на державні фінанси. Міністерство фінансів України веде оперативний облік лише боргу за цінними паперами; отриманими банківськими кредитами; позичками, отриманими від іноземних держав або міжнародних установ та за наданими гарантіями повернення кредитів.
Облік боргу за іншими державними фінансовими зобов'язання у Міністерстві фінансів не ведеться й у звітності уряду ці зобов'язання як потенційний борг не враховуються. Зокрема, не беруться до уваги заборгованість за зобов'язаннями держави з виплати втрат громадян від знецінених грошових заощаджень, заборгованість із соціальних виплат, відстрочену заборгованість за внесками України до міжнародних організацій тощо. До цього можна додати проблему наявного дефіциту Пенсійного фонду України, джерелом фінансування якого є державний бюджет.
Щодо певних зобов'язань, таких як випуск облігацій органами місцевого самоврядування, то Міністерство фінансів веде лише їх реєстрацію, але не облік боргу.
Усе це створює при виконанні державного бюджету постійні ризики, пов'язані з необхідністю погашення не передбачених у ньому фінансових зобов'язань.
Ігнорування факту наявності реальних державних фінансових зобов'язань, які хоч і не обліковуються урядом України у складі державного боргу, але періодично та частково ним обслуговуються, може спричинити нову боргову кризу.
Нинішня звітність українського уряду з державного боргу складається з даних про прямий внутрішній та прямий зовнішній борг із деталізацією за типом кредитора. Зауважимо, що єдиних національних стандартів розкриття інформації про державний борг на сьогодні немає.
З метою поліпшення управління державним боргом органам державної влади необхідно вжити низку заходів, а саме:
- прискорити розгляд проекту Закону України "Про державний борг" з урахуванням міжнародних стандартів, передбачивши у ньому розширення бази вимірювання державного боргу, зокрема зобов'язаннями державних підприємств та органів місцевого самоврядування;
- запровадити оперативний облік та аналіз стану заборгованості за всіма фінансовими зобов'язаннями, які можуть впливати на стратегію управління державними фінансами і державним боргом;
- встановити єдині стандарти розкриття інформації про державний борг для звітування про обсяги всіх складових державного прямого та умовного боргу.
3. Поняття державного боргу, його види та особливості
Борг є важливим елементом кругообігу "доходи-витрати". Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу - це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці заощадження мають бути використані державою шляхом приросту державного боргу.
Державний борг - це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу держави.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави домогоспо-дарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.
Зовнішній державний борг - це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.
Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:
" збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;
" циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
" скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування (зменшення) державних витрат;
" вплив політичних бізнес-циклів - надмірне збільшення видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців та збереження влади.
Абсолютний розмір державного боргу є не дуже показовим макроекономічним індикатором, оскільки борг зростає у міру збільшення ВВП, і на його величину впливає інфляція. Більш змістовними є відносні показники заборгованості, а саме:
" відношення боргу до ВВП;
" відношення суми обслуговування боргу до ВВП.
Відносна величина державного боргу ("борг / ВВП") залежить від таких факторів, як рівень реальної процентної ставки, якою визначається розмір виплат по боргу, темп зростання реального ВВП та обсяг первинного бюджетного дефіциту. Зменшення відносної заборгованості в економіці можливе за умови, якщо темпи зростання реального ВВП зменшуватиметься, а частка первинного бюджетного надлишку відносно ВВП збільшуватиметься.
Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку, їх поділяють на короткострокові та довгострокові.
Державний борг формується під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. До перших з них можна віднестинесприятливий інвестиційний клімат, трансформаційний склад виробництва і звуження на цій основі податкової бази, від'ємне сальдо торговельного балансу, переважання застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і фізичного спрацювання основного капіталу, уповільнені темпи виробничого відтворення. Суб'єктивні фактори пов'язані з ситуативними прорахунками у тактиці впровадження реформ і фактичною відсутністю стратегії щодо розвитку фінансового ринку. До того ж мають місце спроби вирішення поточних проблем "у пожежному порядку".
Логіка конкретних макроекономічних і фінансових рішень може бути продиктована як політичним міркуваннями, так і вибором на користь суспільного добробуту. В будь-якому випадку борговими перспективами визначається фінансове здоров'я країни.
Станом на 1 січня 2007 року державний прямий та гарантований борг України становив 80.547.009,22 тис.грн. або 15.949.902,81 тис.дол.США, в тому числі: державний прямий та гарантований зовнішній борг - 63.938.330,85 тис.грн. (79,38% від загальної суми державного прямого та гарантованого боргу) або 12.661.055,61 тис.дол.США; державний прямий та гарантований внутрішній борг - 16.608.678,37 тис.грн. (20,62%) або 3.288.847,20 тис.дол.США.
Державний прямий борг України становив 66.113.790,54 тис.грн. (82,08%) або 13.091.839,69 тис.дол.США. Державний прямий зовнішній борг становив 49.506.078,42 тис.грн. (61,46%) або 9.803.183,83 тис.дол.США проти встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" граничного розміру державного зовнішнього боргу України в сумі, еквівалентній 9'172'389,7 тис.дол.США. Державний прямий внутрішній борг становив 11'133'957,02 тис.грн. та

 
 

Цікаве

Загрузка...