WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний кредит та державний борг - Контрольна робота

Державний кредит та державний борг - Контрольна робота

грошей в обігу збільшується.
Виступаючи на фінансовому ринку в якості позичальника, держава збільшує попит на позичкові кошти і тим самим сприяє зростанню ціни кредиту. Чим вище попит держави, тим вище при всіх інших рівних умовах рівень позичкового %. Тим більш дорогим кредит стає для підприємців. Дороговизна позичкових коштів змушує підприємців скорочувати інвестиції в сферу виробництва, в той же час вона стимулює до нагромадження капіталу у вигляді купівлі державних цінних паперів.
До певної межі цей % не впливає негативно на розвиток виробництва. У тому випадку, якщо в державі достатньо вільних капіталів, негативний вплив буде дорівнювати 0 до їх повного погашення. Лише після цього активність держави на фінансовому ринку відобразиться у вигляді зростання позичкового %. А залучення державою значної частки грошових нагромаджень у непродуктивні сфери економіки суттєво загальмує темпи економічного зростання.
Державні позики можна класифікувати за такими ознаками:
1) за суб'єктами позичкових відносин, позики поділяються на ті, що розміщаються центральними та місцевими органами управління;
2) в залежності від місця розташування державні позики поділяються на внутрішні та зовнішні;
3) в залежності від обігу на ринку державні позичкові інструменти можуть бути ринковими та неринковими. Тобто ті, що можуть вільно продаватися на ринку цінних паперів і ті, що випускаються під специфічну категорію клієнтів;
4) в залежності від терміну залучення коштів державні позики поділяють на короткотермінові (термін погашення до 1 року), середньострокові (1-5), довгострокові (більше 5 років). (Короткострокові позики використовуються для фінансування тимчасових розбіжностях у надходженні доходів та здійсненні витрат. Зазвичай в цих цілях використовуються векселі. Центральний уряд випускають казначейські зобов'язання, місцеві органи влади - муніципальні. В Італії казн. векселі випускаються терміном 3,6,12 місяців; Японії - 60 днів; Англії - 91 день. Виключенням є Німеччина, де казн векселі випускаються терміном до 2 років. В деяких країнах для залучення коштів на більш довгий термін використовуються казначейські ноти, які отримали менше розповсюдження ніж векселі. В ФРН - зі строком погашення 3-4 роки; в Італії 2-3; В США 1-11 років. Залучення коштів на більш тривалий термін здійснюється за допомогою облігацій);
5) в залежності від забезпеченості боргових зобов'язань - закладні і незакладні;
6) за характером сплачуваного доходу - виграшні; відсоткові; з нульовим купоном. За виграшними: сплата виграшу відбувається за номером облігації. За відсотковими - дохід сплачується 1, 2, 3 рази на рік згідно з купонами. Короткострокові позичкові інструменти держави не мають купонів, вони продаються зі скидкою з номіналу, а викуповуються за номіналом;
7) в залежності від методу визначення доходу - з твердим доходом, з плаваючим доходом;
8) в залежності від зобов'язань позичальника дотримуватись терміну погашення позики встановленого при її випуску - на зобов'язання з правом дострокового погашення та без права дострокового погашення. Розрізняють два варіанта погашення заборгованості:
· одночасне;
· та частинами.
Є три варіанти погашення заборгованості частинами:
· позика погашається рівними частинами;
· зростаючими частками;
· частками, що зменшуються.
2. Управління державним кредитом
Управління державним кредитом в широкому розумінні - це формування одного з напрямів державної політики держави, яка пов'язана з її діяльністю в якості позичальника, кредитора та гаранта.
Хронічна дефіцитність державного та місцевих бюджетів та високий державний борг притаманні більшості розвинених країн. В результаті кредитної експансії держави інші позичальники посуваються з фінансового ринку, зберігаються високі ставки за кредит. Великі витрати з обслуговування державного боргу, забирають все більшу частку податкових надходжень, тому основним завданням є скорочення бюджетного дефіциту та державного боргу.
Управління державним кредитом у вузькому розумінні - це сукупність дій, що пов'язані з підготовкою до випуску та розміщення боргових зобов'язань держави, регулювання ринку цінних паперів, обслуговуванню державного боргу, наданню кредитів та гарантій.
В процесі управління державним кредитом вирішуються такі завдання:
·мінімізація вартості боргу для позичальника;
·недопущення переповнення ринку державними зобов'язаннями та різкого коливання їх курсу.
Державні боргові зобов'язання, що обертаються на фондовому ринку, зазнають вплив від тих самих процесів, що і цінні папери. Їх курс не співпадає з номінальною вартістю.
Номінальна вартість облігацій - ціна позначена на цінному папері.
Курс - ринкова вартість цінного паперу, тобто та ціна за якою цінний папір продається або купується на фондовому ринку. Під впливом багатьох факторів курс може коливатися вгору та вниз, різки коливання курсу свідчать про нестабільність ринку та можуть призвести до його порушень.
Оперативне управління державним кредитом має такі особливості:
· ефективне використання мобілізованих коштів та контроль за цільовим використанням виділених кредитів;
· забезпечення своєчасного повернення кредиту;
· максимальне розв'язання завдань, які визначені певною фінансовою політикою.
Воно одночасно здійснюється Міністерством фінансів та національним банком України.
Показники рівня державного боргу окремих країн*
За станом на 1.01.2006 р.
Показники / Країна Японія Німеччина США Країни ЄС
(25 країн) Україна
Державний борг до ВВП, % 161,9 67,7 66,6 64,1 14,9
Бюджетний баланс (дефіцит) до ВВП, % - 6,5 -3,3 - 3,9 - 2,7 - 1,8
*Джерела: Management, accountability and audit of public debt // Basic paper for XIX INTOSAI Congress Mexico 2007. - Bonn:Bundesrechnungshof, 2006.- May; офіційна звітність Міністерства фінансів України про прямий державний борг.
Як свідчать дані з таблиці 2, для економічно розвинутих країн звичним є відношення державного боргу до ВВП на рівні понад 60% , а в Японії державний борг більш як у 1.5 раза перевищує ВВП. В Україні ж офіційний державний борг становить близько 15% від ВВП при законодавчому обмеженні у 60% від ВВП. Однак є ознаки того, що при обчисленні державного боргу український уряд, на відміну від урядів економічно розвинутих країн, відносить до державного боргу не всідержавні боргові зобов'язання.
Справді, всебічне визначення державного боргу як сукупності зобов'язань, безпосередньо взятих на себе державними органами (public bodies), включаючи центральний та місцеві уряди, суб'єкти господарювання державного сектору (в тому числі комунального), суттєво розширює розуміння цього поняття в Україні.
Актуальність даного питання для України набуває гостроти у зв'язку зі зростаючими обсягами муніципальних запозичень та обсягами випуску облігацій зовнішньої позики і залучення корпоративних кредитів державними підприємствами.
Існування ж різноманітних непередбачених видатків і зобов'язань може істотно вплинути на спроможність суб'єктів державного сектору виконувати майбутні вимоги. Такі борги можуть виникати у зв'язку з моральними або соціальними зобов'язаннями на додаток до зобов'язань суто правового характеру. Відомо, що більшість світових фінансових криз останніх років викликана тим, що в результаті дії різних чинників умовні зобов'язання стали фактичними державними борговими зобов'язаннями.
Вимірювання і прогнозування витрат, пов'язаних з умовними зобов'язаннями, -

 
 

Цікаве

Загрузка...