WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджет та бюджетна система - Реферат

Бюджет та бюджетна система - Реферат

державою як правило в односторонньому порядку. Ці відносини заключаються у сплаті податків та інших обов'язкових платежів. З бюджету асигнування виділяються цим підприємствам в особливих випадках.
ІІІ. Грошові відносини, які виникають між державою і суб'єктами приватної форми власності. Ці відносини характеризуються одностороннім процесом, тобто сплата податків і платежів в бюджет, асигнування відсутні.
IV. Грошові відносини держави з партіями та іншими організаціями.
V. Грошові відносини, які виникають між державою та населенням носять двохсторонній рух грошових коштів.
VI. Між Україною та іншими державами і міжнародними об'єднаннями з приводу одержання та погашення державних кредитів.
Таким чином, сукупність перерахованих грошових відносин характеризує зміст бюджету як економічної категорії. Бюджет як економічну категорію слід розуміти як частину економічних відносин, які виникають з приводу розподілу і перерозподілу ВВП і НД з метою утворення і використання ЦФГКД.
Розглядаючи місце бюджету в системі грошових фондів, слід відзначити, що бюджетні відносини матеріалізуються у ЦФГКД. Цей фонд характеризують наступними ознаками:
· ним розпоряджається виключно держава;
· держава забезпечує нормативно-правове регулювання процесу формування і використання фонду;
· держава забезпечує строго-цільове використання коштів фонду;
· держава забезпечує мобільність і масштаби формування фонду.
Висновок: бюджет є основою ЦФГКД. Серед ланок фінансової системи бюджет займає центральне місце, саме за допомогою бюджету здійснюється розподіл та перерозподіл ВВП і НД у всій його повноті. Тобто між галузями матеріального виробництва, між виробничою і невиробничою сферами, між окремими ланками фінансової та бюджетної системи, між окремими категоріями населення.
Бюджет як основний фінансовий план забезпечує мобілізацію усіх грошових коштів, здійснює їх розподіл по основним ланкам.
Державний бюджет України є одним з основних юридично - економічних законів. Він визначає основну спрямованість фінансової політики держави, її зміст та структуру: основи фінансової діяльності держави, порядок формування бюджету держави та використання асигнування бюджету. Всі економічні та юридичні закони в тій чи іншій мірі пов'язані з бюджетом.
Необхідність бюджету обумовлена:
- наявністю товарно-грошових відносин;
- наявністю держави;
- дією об'єктивних економічних законів розвитку суспільства.
1. Поняття бюджетної системи
У державних утвореннях будь-якого типу обов'язковим елементом є бюджетна система. За формою бюджетні системи мало чим різняться одна від одної. Як правило, бюджетні системи є двох типів. В унітарних державах - дворівнева система, яка включає державний та місцеві бюджети. У державах із федеративним устроєм бюджетні системи включають три й навіть чотири рівні - федеральний бюджет, бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земель.
Будова бюджетної системи країни випливає з її державного устрою та здійснюється у відповідності до Бюджетного кодексу України, який набув чинності 21 червня 2001 року.
Бюджетна система - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіального устроїв та врегульована нормами права.
Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ міст та їх об'єднань.
Кожна ланка бюджетної системи є самостійною. Затвердження кожного бюджету здійснюється відповідною Радою народних депутатів, виконання здійснюють виконавчі органи відповідного рівня. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю закріплених джерел доходів та правом визначати напрями їх використання.
Але реальну самостійність місцеві бюджети отримують лише тоді, коли закріплених за ними доходів буде достатньо для фінансування заходів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням.
Бюджети вищих ланок об'єднують з нижчими з метою проведення аналізу та визначення основ регулювання економічного та соціального розвитку України.
Такі бюджети отримали назву зведених бюджетів: державний бюджет об'єднується з бюджетами областей, бюджетом Криму та бюджетами міст Києва і Севастополя.
Зведений бюджет області включає обласний бюджет, бюджети міст обласного підпорядкування, бюджети районів; бюджет Києва, Севастополя та всіх міст, що мають районний розподіл, об'єднує міський бюджет та районі бюджети.
Бюджет АРК поєднує республіканський бюджет та бюджети районів та міст республіканського підпорядкування Криму.
Бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного підпорядкування, селищних та сільських бюджетів даного району.
Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного та соціального розвитку держави.
Законодавство України встановлює не лише структуру, але і устрій бюджетної системи, тобто взаємозв'язки між окремими ланками бюджетної системи, що визначають повноваження Рад народних депутатів всіх рівнів в бюджетній сфері.
Бюджетну систему держави визначають як сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни. Отже, згідно з Бюджетним кодексом бюджетна система України - це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
Правову основу бюджетної системи в Україні становлять:
ў Конституція України;
ў Бюджетний кодекс;
ў Закон про Державний бюджет України на відповідний рік;
ў інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини;
ў нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу;
ў Рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Бюджетного кодексу.
Економічну основу бюджетної системидержави становить її економічний і науково-технічний потенціал.
Складовими бюджетної системи є її структура, принципи побудови та організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм.
Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.
Основами бюджетного устрою є:
ў виділення видів бюджетів;
ў установлення принципів побудови бюджетної системи;
ў розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;
ў організація взаємовідносин між бюджетами.
2. Структурна побудова бюджетної системи
Виділення видів бюджетів ґрунтується на політичному устрої та адміністративно-територіальному поділі кожної країни. Установлено два основні види бюджетів - центральні та місцеві. У країнах з федеральним устроєм існують два різновиди центральних бюджетів: загальнодержавний та центральні для членів федерації. Склад місцевих бюджетів відображає територіальний поділ країни: в Україні - області, райони, поселення. Відповідно місцеві бюджети поділяють на дві групи: централізовані

 
 

Цікаве

Загрузка...