WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сутність та значення державного бюджету - Курсова робота

Сутність та значення державного бюджету - Курсова робота

Наука 2,2 3,6 0,9 1,5 ІД 1,8 1,2 2,4
5. Оборона 6,0 9,9 4,9 8,3 4,6 7,3 6,0 10,7
6. Міжнародна діяльність - - 2,2 3,7 0,8 1,3 0,6 1,3
7. Державне управління, судова влада, правоохоронна діяльність і безпека держави 3,5 4,5 5,4 6,7 5,7 6,6 7,4 10,6
8. Обслуговування внутрішнього державного боргу 0,1 од 0,1 0,1 1,1 1,7 1,2 2,4
9. Обслуговування зовнішнього державного боргу - - - - 3,9 6,3 11,9 23,8
10. Інші видатки 2,5 3,1 2,3 1,2 3,1 2,5 2,9 3,6
Головна проблема, яка сьогодні стоїть перед суспільством, - стабілізація економіки і забезпечення її зростання. Однак без виділення відповідних коштів її неможливо розв'язати. З погляду фінансової політики в цілому необхідно знайти відповідні джерела фінансування і встановити їх структурне співвідношення. З погляду бюджетної політики, зокрема, необхідно визначити місце і роль бюджету у фінансовому забезпеченні потреб економічного розвитку та основні напрями бюджетного інвестування.
При виборі об'єктів бюджетного інвестування враховується здатність виробників випускати експортоспроможну та імпорто-замінну продукцію, а також вироби особливої соціальної значущості (лікувальні препарати, продукти харчування, інші товари першої необхідності), знаходити і розширювати ринки збуту своєї продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках і відповідно нарощувати обсяги її реалізації. Враховуються також можливості для пожвавлення виробництва в суміжних галузях і вирішення питань енергозбереження та використання альтернативних джерел енергопостачання.
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ за 1992-2002 рр.
Таблиця З
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений
бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет
21,1 28,1 16,6 23,4 25,2 24,0 23,3 23,2 19,7 18,7 16,9 15,3 14,3 15,8
16,9 6,4 18,0 10,9 14,4 11,7 21,8 23,7 17,1 19,1 18,4 17,9 21,0 20,5
32,1 13,2 31,6 11,6 30,6 12,0 27,8 9,6 28,6 13,4 31,2 15,7 35,2 19,7
2,0 3,9 1,9 2,0 1,1 2,2 0,9 1,6 1,6 2,4 1,4 2,4 0,9 1,5
5,1 10,0 4,9 8,9 4,7 9,9 4,8 8,3 5,0 7,9 5,5 9,2 5,9 10,0
0,7 1,4 0,5 1,0 0,9 1,7 0,6 1,1 1,4 2,3 1,0 1,9 0,8 1,4
9,2 13,4 9,7 14,9 10,2 16,9 9,8 14,3 14,0 18,7 14,6 21,0 16,3 21,6
1,8 3,5 3,0 5,5 5,8 11,9 3,6 6,6 3,6 5,7 3,0 5,0 1,2 1,8
8,3 16,2 6,6 12,1 2,7 5,4 5,4 9,9 6,4 10,0 4,4 7,4 3,7 6,3
2,8 3,9 7,2 9,7 4,4 4,3 2,0 1,7 2,6 1,8 3,6 4,2 0,7 1,4
В умовах обмеженості фінансових ресурсів держава не має можливості виділяти бюджетні кошти на підтримку неефективних підприємств, які, власне, є банкрутами. Тому особливої ваги набуває питання перепрофілювання, консервації, а в окремих випадках і закриття неефективних виробничих структур.
У цілому система видатків бюджету повинна забезпечувати надійне функціонування держави і сприяти економічному зростанню, що досягається за рахунок раціональної структури видатків.
Без видатків державних цільових фондів.
2.3. Бюджетний дефіцит
2.3.1. Причини, наслідки та межі бюджетного дефіциту
Стан бюджету як фінансового плану держави може визначатися трьома показниками:
- рівновагою доходів і видатків бюджету;
- бюджетним профіцитом - перевищенням доходів над видатками бюджету;
- бюджетним дефіцитом - перевищенням видатків над постійними доходами.
Рівновага доходів і видатків бюджету є його найбільш доцільним і обгрунтованим станом. Вона означає, що всі видатки бюджету мають відповідні джерела фінансування. З позицій фінансового забезпечення реалізації функцій держави немає потреби, з одного боку, формувати зайві доходи, а з іншого - передбачати у своєму плані видатки без гарантованих надходжень для їх фінансування. Досягнення врівноваженості бюджету є головним завданням бюджетного планування. Враховуючи розгалужений склад видатків бюджету та різноманітність джерел формування доходів, а головне - систему фінансових інтересів у суспільстві стосовно бюджету, коли кожний суб'єкт заінтересований отримати якомога більше асигнувань і сплатити якнайменше податків та платежів, можна відзначити, що практична реалізація цього завдання є дуже складною.
З позицій адміністративного управління фінансами проблеми, начебто, немає. Залежно від конкретної ситуації можна або збільшити податки, або скоротити видатки. З позиції ж оптимізації бюджету та його ролі в суспільстві цього досягти дуже важко, адже будь-яке скорочення видатків чи збільшення рівня оподаткування веде до певних наслідків, які необхідно виявити та проаналізувати. Завдання врівноваженості бюджету зачіпає інтереси численних суб'єктів фінансових відносин, потребує врахування багатьох чинників і обмежень, а тому практично не піддаєтьсяматематичному моделюванню. Його реалізація повністю залежить від фахівців з бюджетного менеджменту, їх професіоналізму й ерудиції, чесності і порядності, мужності і стійкості, вміння знаходити вихід із здавалось би безвихідного становища.
Бюджетний профіцит є специфічним явищем. По-перше, як уже зазначалося, це досить відносний показник, адже завжди можна знайти певні напрями використання коштів. "Зайвих" грошей взагалі не буває. Так, згідно з Бюджетним кодексом України профіцит має затверджуватись виключно з метою погашення основної суми боргу. Але якщо погашення цього боргу включити у видатки бюджету (а саме до них вони і мають відноситися), то ніякого профіциту в бюджеті не буде. По-друге, слід відрізняти бюджетний профіцит від надлишку коштів, який підлягає вилученню до бюджету вищого рівня і характеризує міжбюджетні відносини (див. розділ 3). У будь-якому випадку бюджетний профіцит не може розглядатись як позитивний результат фінансової діяльності держави, ідентичний прибутку суб'єктів підприємництва. Підкреслюємо ще раз, державі зайві кошти не потрібні.
Бюджетний дефіцит є найбільш складним і водночас досить поширеним явищем. Це -- перевищення видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки й обов'язкові платежі, що згідно з бюджетною класифікацією віднесені до доходів бюджету. Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету, оскільки при його складанні і затвердженні встановлюються відповідні джерела фінансування. Отже, необхідно чітко розрізняти бюджетний дефіцит і незбалансованість бюджету у зв'язку з невизначеністю у джерелах покриття дефіциту. Відсутність чіткої політики стосовно бюджетного дефіциту і визначення джерел його покриття характеризує стан бюджету, який умовно можна назвати бюджетною пустотою, чи дірою. Тобто в бюджет включається певна сума видатків, що не мають відповідного забезпечення. Таке явище загалом неприпустиме. Однак в Україні на початку 90-х років воно мало місце. Затверджувався неврівноважений бюджет, що значно ускладнювало його виконання. Адже при незабезпеченому перевищенні видатків над доходами неясно, які видатки треба фінансувати, а які не треба. З іншого боку, виходячи із законодавчого характеру бюджету необхідно фінансувати всі затверджені видатки, але за рахунок чого?
Бюджетний дефіцит має різні прояви і причини. Його не можна

 
 

Цікаве

Загрузка...