WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Поняття аналізу фінансової стійкості - Реферат

Поняття аналізу фінансової стійкості - Реферат

рядом попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому, а, отже, ведеться перспективний, прогнозний аналіз.
Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин даних звітності, визначення взаємозв'язків показників.
Порівняльний (просторовий) аналіз - це як внутрішньогосподарський аналізі порівняння зведених показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, так і міжгосподарський аналіз і порівняння показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними.
Факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованихчи стохастичнихприйомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), тобто роздроблення результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.
Метод Дюпон-каскад - система фінансового аналізу, яка передбачає розкладання показника "коефіцієнт рентабельності активів" на ряд інших фінансових коефіцієнтів його формування, взаємозалежність у єдиній системі.
2. Сутність фінансової стійкості підприємства
та фактори впливу на її рівень
Однією з ключових задач аналізу фінансового стану підприємства є вивчення показників, що характеризують його фінансову стійкість, яка являється головною умовою життєздатності підприємства. Визначення межі фінансової стійкостіпідприємств має істотне практичне значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах переходу до ринку, тому що, недостатня стійкість суб'єктів господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких постійно зростає.
Фінансова стійкість підприємства - це більш узагальнена характеристика фінансового стану підприємства, яка в певній мірі включає показники ліквідності та платоспроможності. Разом із тим, існує своя система критеріїв оцінки фінансової стійкості, яку підприємства використовують для оцінки надійності партнерів в господарських стосунках.
Під фінансовою стійкістю розуміється такий стан фінансових ресурсів підприємства і такий ступінь їх використання, за яких підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне через ефективне їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, а також здійснювати витрати для його розширення й оновлення.
Фінансова стійкість характеризується стабільним перевищенням доходів над витратами, вільним маневруванням грошовими коштами та ефективним їх використанням в процесі поточної діяльності.
Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті. Важливо, щоб стан джерел власних та запозичених засобів відповідав стратегічним цілям розвитку підприємства, так як недостатня фінансова стійкість може призвести до його неплатоспроможності, тобто відсутності грошових коштів, що необхідні для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою. Одночасно наявність значних залишків вільних грошових коштів ускладнює діяльність підприємства за рахунок іммобілізації в надлишкові матеріально-виробничі запаси та витрати.
Відповідно, зміст фінансової стійкості характеризується ефективним формуванням та використанням грошових ресурсів, необхідних для нормальної господарської діяльності.
Практична робота щодо аналізу фінансової стійкості підприємства здійснюється саме на основі даних фінансової звітності - головним чином за даними бухгалтерського балансу.
Усі показники, що характеризують фінансову стійкість можна розділити на абсолютні та відносні (рис. 1)
Рис. 1. Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства
Список використаної літератури
1. Бахмут О.І. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право. -2000. - №12. - С.21-26.
2. Гринів Б.В. Аналіз бухгалтерської звітності підприємства. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000.- 131с.
3. Дем'яненко І.В. Фінансова стійкість підприємства та її регулювання. // Фінанси України.- 2001.- №5.- С.127-129.
4. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. -К.: МАУП, 2000.-152с.
5. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном. // Економіка. Фінанси. Право.- 1995.- №5.- С.6-9
6. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 192 с.
7. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. - 456 с.
8. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібн. - К.: КОО "Знання",2000. - 378с.
9. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану. // Фінанси України.- 2001.- №11.- С.54-62.
10. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.: Навч. посібн.- К.:НМЦ "Укоопосвіта", 2000.- 421с.

 
 

Цікаве

Загрузка...