WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Поняття аналізу фінансової стійкості - Реферат

Поняття аналізу фінансової стійкості - Реферат


Реферат на тему:
Поняття аналізу фінансової стійкості
Загальні методи аналізу
Сукупність способів і прийомів представляють собою інструментарій економічного аналізу окремі елементи якого запозичені і можуть бути використані в інших економічних науках та специфічні, що використовуються лише в економічному аналізі.
Розглянемо класифікацію основних методів економічного аналізу. Основними з них є: логічні, статистичні, прийоми факторного впливу, абстрактні, економіко-математичні.
Логічні: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, групування.
Аналіз - розчленування, розбір, розмежування, окремих явищ, що досліджуються на складові частини та окремі елементи за певними ознаками та можливостями і на цій основі розробка логічних висновків.
Синтез - зворотній спосіб, що представляє узагальнення окремих однорідних явищ у загальні групи за характерними ознаками та признаками з метою розробки узагальнених висновків, щодо діяльності суб'єкта господарювання.
Індукція - це спосіб вивчення явищ від часткового до загального, від окремих факторів до узагальнень, від причин до наслідків
Дедукція - це зворотній спосіб вивчення явищ від загального до часткового, від наслідків до причин.
Порівняння - це метод, що представляє собою характеристику економічного явища, або предмета через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими предметами або явищами, які мають певні якісні ознаки (нормативи, норми, середні показники та ін).
Групування - метод визначення та виділення із досліджуваної сукупності предметів та явищ однорідних груп за визначеними ознаками та характеристиками.
Статистичні: середні та відносні величини, ряди динаміки, структурні групування, табличний метод, графічний спосіб.
Середні величини - прийом використовується з метою виявлення загальних закономірностей та ознак досліджуваної кількості загальних показників, процесів та явищ. (прості арифметичні, зважені арифметичні, середні хронологічні, середні гармонійні та ін).
Відносні величини - прийом кількісного відношення між окремими абсолютними показниками, соціально-економічними явищами і процесами (індекси, проценти, коефіцієнти).
Ряди динаміки - прийом дослідження однорідних показників, предметів та явищ за ряд періодів.
Структурні групування - прийом дослідження внутрішньої будови предметів, явищ, показників шляхом співвідношення їх складових до загальної суми сукупності.
Графічний спосіб - наглядне, масштабне зображення зміни певних економічних показників (графіки, діаграми).
Табличний метод накопичення, опрацювання і зберігання цифрової інформації як основної і порівняльної так і проміжні підсумкові розрахунки (відхилення відсотки).
Прийоми факторного аналізу елімінування (абсолютні різниці, ланцюгові підстановки, відносні різниці), балансовий.
Ланцюгові підстановки - послідовна заміна базової величини кожного чинника на фактичні данні звітного періоду така процедура заміщення вихідних планових показників на фактичну величину здійснюється доти, доки в останньому рядку не будуть усі фактичні значення факторів, вплив яких вивчається.
Абстрактні способи: експертні оцінки, економічна діагностика, моделювання, еврістичні.
Експертні оцінки - застосовують у випадках, коли немає достатньо інформації для вивчення того чи іншого явища , або процес її отримання ускладнений.
Економічна діагностика - спосіб з'ясування виду та характеру порушень від нормального загальноприйнятого стану процесу або явища за основними типовими ознаками.
Моделювання - використовується при дослідженні складних процесів, явищ, предметів і представляє собою їх масштабне зменшення, що сприяє оперативному накопиченню необхідних знань, розробці висновків та певних рішень.
Еврістичні - способи активізації творчості, нестандартного мислення, що базуються на інтуїції та досвіді дослідників.
Економіко-математмчні способи: кореляційний прийом, дисперсійний прийом, регресійний аналіз та ін.
Кореляційний прийом - застосовується у випадках, коли між значенням факторів (показників) є кореляційний зв'язок.
Дисперсійний прийом - використовується у випадках, коли ускладнений процес визначення кількісного впливу факторів.
Регресійний аналіз - дослідження чинників зв'язок яких з результативним показником є неповним.
Для вирішення конкретних завдань фінансового аналізу застосовується цілий ряд спеціальних методів, які дозволяють одержати кількісну оцінку окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Фінансовий аналіз використовує цілий ряд методів як загальнонаукових і загальноекономічних, так і специфічних методів фінансового аналізу.
Можна виділити серед них шість основних методів фінансового аналізу:
" горизонтальний аналіз;
" вертикальний аналіз;
" трендовий аналіз;
" метод фінансових коефіцієнтів;
" порівняльний аналіз;
" факторний аналіз (у тому числі аналіз за схемою Дюпон-каскад).
Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.
Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.
Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з

 
 

Цікаве

Загрузка...