WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

спонукають до виведення значної частини бізнесу до неформального сектора економіки, що, зрештою, спри-чиняє скорочення надходжень до бюджету.
Отже, діюча практика фінансових індикаторів держави ефективно впливає на формування дохідної частини Державного бюджету, та головним пріоритетом є дотримання сприятливого для економічноговідродження курсу на послідовне, системне, виважене реформування податкової та бюджетної систем. Лише така позиція може дати бажаний результат - прискорити економічне зростання, яке, в свою чергу, збільшить дохідну частину Державного бюджету України та дозволить підвищити рівень життя українського народу.
2.2. Механізм формування доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Спостерігається тенденція до збільшення частки податкових надходжень в структурі загальних надходжень державного бюджету на 2007 рік. Зокрема, планується збільшити її на 4,6 відсоткові пункти проти відповідного річного планового показника на 2006 рік.
Це планується досягти завдяки збільшенню надходжень всіх основних податкових складових бюджету: податку на прибуток підприємств - на 2,4 відсоткові пункти, податку на додану вартість - на 1,4 відсотковий пункт, акцизного збору - на 1,0 відсотковий пункт, зборів за спеціальне використання природних ресурсів - на 0,4 відсоткові пункти, податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - на 0,1 відсотковий пункт тощо.
В сучасних економічних умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та підприємствами всіх форм власності прибутку як головного джерела інноваційної діяльності підприємства є податок на прибуток підприємств, що входить до складу податкової системи України.
У ході історії людством вироблено різні форми i методи оподаткування. Кожен вид податків має свої специфічні риси та функціональне призначення i займає окреме місце в податковій системі.
Таблиця 2.1.
Планові показники податкових надходжень до Держаного бюджету України у 2007 р. [6]
Тис.грн.
Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний
фонд Спеціальний
фонд
Податкові надходження, всього 105 971 393,4 97 930 378,0 8 041 015,4
Податок на прибуток підприємств 26 891 400,0 26 491 400,0 400 000,0
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 908 560,7 1 291 960,7 616 600,0
Податок на додану вартість 57 769 300,0 56 929 300,0 840 000,0
Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 8 999 852,0 6 720 221,0 2 279 631,0
Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 1 163 616,0 295 361,0 868 255,0
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 508 175,4 508 175,4
Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 3 300,0 3 300,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 83 108,0 83 108,0
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 8 455 489,3 5 693 959,9 2 761 529,4
Ввізне мито 8 060 000,0 5 308 000,0 2 752 000,0
Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 4 945 000,0 4 945 000,0
Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 363 000,0 363 000,0
Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 2 752 000,0 2 752 000,0
Вивізне мито 299 044,0 299 044,0
Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 299 044,0 299 044,0
Кошти, отримані за вчинення консульських дій 96 445,3 86 915,9 9 529,4
Інші податки 275 000,0 275 000,0
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 275 000,0 275 000,0
Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування. Цей вид податків сприяє такому розподілу податкового тягаря, при якому більше сплачують ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи. Такий принцип більшістю економістів світу вважається найсправедливішим, i з самого початку оподаткування прибутку підприємств його називали "впровадженням законів правди i справедливості", вважаючи найдосконалішою формою оподаткування.
Формування відповідного бюджету повязано опесерадковано з моніторингом його виконання. Виконання бюджетів - це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом. Відповідно до оперативних даних Державного казначейства України за підсумками 2006 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101328,2 млн. грн., що забезпечило виконання річного плану на рівні 104,2 відсотка (перевиконання - 4063,8 млн. грн.) та приріст доходів порівняно із 2005 роком на 20 відсотків.
Загальна сума доходів Державного бюджету України за 2006 рік, за оперативними даними, дорівнює 132259,3 млн. грн., що на 25,6 відсотка, перевищує відповідний показник 2005 року. Річний плановий показник, затверджений Верховною Радою України (із змінами), виконано на 103,7 відсотка, що вище за аналогічний показник 2005 року (99,3 відсотка) (табл.2.2).
Таблиця 2.2.
Аналіз виконання дохідної частини Державного бюджету України за 2002-2006 рр.
Млрд.грн.
Показники 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік
Факт 45 467,6 55 076,9 70 337,8 105862,1 132259,3
План 45 390,5 53 272,6 65 215,7 106 608,4 127 365,3
у % до ВВП 20,1% 20,6% 20,4% 24,5% 21,1
Рівень виконання, % 100,2 103,4 107,9 99,3 103,7
Доходи державного бюджету (без офіційних трансфертів) 42 525,0 52 708,4 68 744,5 105 285,6 112 624,7
у % до ВВП 18,8% 19,7% 19,9% 24,1% 21,5%
У структурі Державного бюджету України податок на прибуток підприємств становить вагому частину. Так, у 2006р. податок на прибуток становив 14% загального фонду державного бюджету (рис.2.7.), або 12,3% надходжень до Зведеного бюджету України .
Рис. 2.7. Аналіз надходжень податку на прибуток підприємств до загального фонду Державного бюджету України в 2006 році [65, с.5].
Аналіз надходжень платежів з податку на прибуток підприємств до Державного бюджету України в 2006 році показано на рис.2.8.
Рис. 2.8. Аналіз надходжень платежів з податку на прибуток підприємств до Державного бюджету України в 2006 році [65, с.5].
1 - податок на прибуток державних підприємств і організацій;
2 - податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями;
3 - податок на прибуток з іноземних юридичних осіб;
4-податок на прибуток банків;
5 - податок на прибуток страхових організацій;
6 - податок на прибуток підприємств і організацій колективної

 
 

Цікаве

Загрузка...