WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

обсягом фінансових ресурсів для виконання ними визначених Конституцією України функцій.
Організація формування Державного бюджету передбачає проходження його трьох стадій: складання,розгляд і затвердження бюджетів.
Складання проекту бюджету - є першою і дуже важливою стадією бюджетного процесу в цілому і формування бюджету зокрема. В теоретичному аспекті формування бюджету за доходами проходить три етапи:
" аналіз показників виконання бюджету за попередній період;
" розрахунки показників за кожним видом доходів;
" збалансування доходної та видаткової частини бюджету.
Такі етапи характерні для процесу складання кожного бюджету, що є обов'язковою умовою та запорукою успішної організації формуванню відповідного бюджету.
Так, на першому етапі фінансові органи аналізують звітні дані про виконання державного бюджету за попередній звітний період, виявляють тенденції у виконанні дохідної частини бюджетів, визначають фактори, які вплинули на їхні показники, розраховують очікувані дані. При цьому детально аналізуються надходження кожного виду податків, неподаткових платежів, їхній вплив на виконання доходної частини бюджетів, визначаються резерви збільшення доходів
Другий етап складання проекту бюджету пов'язаний із розрахунками конкретних видів доходів. Ці розрахунки здійснюються в розрізі підрозділів бюджетної класифікації з вибором та використанням найбільш оптимальних способів і прийомів проведення розрахунків (предметно-цільового, прямого розрахунку, нормативного, коефіцієнтів, статистичних, економіко-математичних тощо).
На третьому етапі здійснюється збалансування дохідної і видаткової частини залежно від результатів розрахунків на другому етапі. У тому випадку, якщо доходна частина бюджету буде перевищувати видаткову, то суми перевищення можна спрямувати на додаткове фінансування окремих видатків бюджету. При рівності доходної і видаткової частин ніяких додаткових розрахунків не проводиться і бюджет приймається у розрахованих обсягах. Однак, найбільш часто при збалансуванні складається ситуація, коли видаткова частина перевищує доходну частину бюджету. В такому випадку з метою збалансування бюджету виконуються послідовно такі розрахунки: спочатку вишукуються резерви збільшення доходів, потім вивчаються можливості збільшення обсягів офіційних трансфертів та інших джерел і в кінцевому результаті, при нестачі коштів для збалансування бюджету, скорочуються окремі суми видатків.
Формування доходів державного бюджету на середньострокову перспективу проводиться за довільною схемою і показниками, оскільки не визначено форми документа, яка була б єдиною і обов'язковою для цієї справи. Із метою реального впровадження в Україні системи перспективного планування доходів державного бюджету необхідно розробити і затвердити нормативно-розпорядчим актом Кабінету Міністрів України методичні вказівки (інструкції) з їх визначення, передбачивши порядок, методи, терміни складання прогнозних показників і розрахунків до них, а також органи державної виконавчої влади, які мають бути відповідальними за їх підготовку. Прогнозні оцінки бюджетних показників повинні відображати цілеспрямовану макроекономічну діяльність держави.
Необхідне здійснення заходів щодо реформування податкового середовища й створення активних податкових відносин зі стимулювання виробництва, легалізації та прискорення кругообігу капіталу.
Практика організації, здійснення планування та забезпечення виконання доходів бюджету свідчить про наявність проблем, які мають місце в бюджетному процесі при реалізації фінансової політики, функціонуванні системи оподаткування та адміністрування податків і зборів юридичних і фізичних осіб.
Визначення планових показників доходів бюджету необхідно розглянути як самостійний завершений процес для оцінки відповідності плановим показникам соціально-економічного розвитку й виконання їх. Це взаємопов'язаний нерозривний процес формування доходів бюджету в контексті планових показників соціально-економічного розвитку. Останніми роками в організації публічних фінансів і визначенні доходів бюджету роль планування недооцінювалася, що призвело до виникнення різних коливань і відхилень у процесі реалізації фінансово-бюджетної політики та руху бюджетних ресурсів. В умовах реформування суспільно-економічних відносин важливою проблемою залишаються необхідність наповнення поняття "планування" новим змістом , притаманного сьогоденню.
Узгодження та відповідність прогнозних розрахункових надходжень бюджету показникам соціально-економічного розвитку - важливий фактор формування реальних планових показників доходів і забезпечення виконання бюджету в цілому. Практика показує, що на стадії планування доходів бюджету приймаються рішення та затверджуються такі його показники, які не завжди відповідають макропоказникам.
У цілому процес інтенсифікації формування державного бюджету в умовах переходу України до ринкових відносин може бути представлений схемою, що наведена на рис.1.2.
Рис. 1.2. Шляхи інтенсифікації процесу формування державного бюджету [29, с. 57].
Викладені положення свідчать про те, що процес погіршення соціально-економічних показників в Україні в цілому пов'язаний не з ринковими перетвореннями, а з їх недостатніми темпами, низькою інтенсивністю, а у деяких випадках і їх відсутністю. Тому активне впровадження ринкових перетворень у практику господарювання у комплексі з низкою заходів, що стимулюють підприємців до бізнес-освіти, усвідомлення ролі соціальної сфери у підвищенні ефективності власного виробництва, розвитку купівельної спроможності населення, закріплення кваліфікованих кадрів на підприємствах є важливим та складним завданням державних службовців усіх рівнів управління.
Це сприятиме наповненню державного бюджету, скороченню видатків на цілі, що не є першочерговими, підвищення життєвого рівня населення, що є інтегральним показником ефективності економічної політики держави.
Джерелами формування доходів Державного бюджету є:
" валовий внутрішній продукт;
" національне багатство.
В дохідній частині Державного бюджету зосереджується та частина вартості валового внутрішнього продукту, яка в процесі розподілу і перерозподілу доходів і нагромаджень може бути спрямована на розвиток економіки держави, соціальний захист населення, соціально-культурні заходи, потреби оборони, управління.
Щорічні темпи спаду ВВП (найвищі - 23% у 1994 році) разом із небувалою гіперінфляцією (максимальна середньорічна - 4834,9% у 1993 році) і високим рівнем безробіття свідчать, що економіка була в стані стагфляції. У наступні роки криза тривала, але темпи спаду ВВП значно уповільнилися (до 10% у 1996 році, 2% у 1998 році й до 0,2% у 1999 році). І тільки у 2000 році спад припинився і було досягнуто приросту ВВП до попереднього року на 5,8% при інфляції 25,8%, а в 2001 році - на 9,1% при інфляції 6,1%. Проте реальний стан вітчизняної економіки

 
 

Цікаве

Загрузка...