WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

на себе держава, тим більшим буде обсяг її фінансової діяльності, що вимагатиме централізації більшого обсягу фінансових ресурсів, і навпаки;
- сферою бюджетного планування є розподільчі і перерозподільчі процеси, які супроводжуються формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів держави. Матеріальним змістом цих процесів виступають доходи і видатки бюджетів;
- суб'єктами бюджетного планування виступають органи законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування. Саме вони в межах своїх повноважень можуть найбільш ефективно використовувати бюджетне планування для досягнення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку;
- у процесі бюджетного планування конкретизуються найважливіші пропорції соціально-економічного розвитку держави, встановлюються безпосередні зв'язки підприємств, організацій та установ різних форм власності з бюджетом на плановий період;
- за допомогою бюджетного планування визначається параметри та конкретні механізми реалізації програм соціального захисту населення;
- бюджетне планування є інструментом реалізації економічної політики держави та збалансування фінансової програми держави на плановий рік.
Вміле та результативне формування доходів бюджету залежить від якісного вирішення наступних завдань:
" визначення обсягу валового внутрішнього продукту і національного доходу на плановий рік. При цьому завданням уряду має бути забезпечення поступового зростання вказаних показників з врахуванням всіх можливих резервів. Практика скорочення обсягів ВВП і національного доходу в Україні за попередні роки не має ніякого логічного пояснення і оправдання;
" відповідно до функцій, які бере на себе держава, визначення співвідношення між обсягами ресурсів, що залишатимуться у розпорядженні юридичних і фізичних осіб та централізуватимуться державою, для ринкової економіки більш характерною є децентралізація ресурсів. Однак, при цьому держава мала б створити такі умови суб'єктам господарювання і громадянам, при яких не відбулося би погіршення їхнього фінансового становища. Наприклад, якщо держава скорочує видатки на житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров'я, то на цю суму в ринкових умовах господарювання повинні збільшуватися доходи громадян, так як у протилежному випадку населення не зможе задовольнити свої соціальні потреби, що суперечить принципам ринкової економіки і є прямим порушенням конституційних прав громадян;
" встановивши обсяг фінансових ресурсів, який необхідний державі для виконання своїх функцій та реалізації засад економічної політики, наступним завданням є визначення частки, яку передбачається мобілізувати податковим методом, а яку - неподатковим. При нестабільній економіці, як правило, значну перевагу доцільно надавати податковому методу;
" визначення обсягу доходів за окремими джерелами і загального обсягу доходів бюджету з урахуванням резервів їхнього збільшення;
" раціональний розподіл доходів бюджету між окремими ланками бюджетної системи;
" утворення державних матеріальних та бюджетних резервів.
Ефективні зрушення в сфері формування дохідної частини Державного бюджету України, які б найбільше відповідали вимогам ринкової економіки, можливі при умові дотримання слідуючих принципів. До таких принципів можна віднести наступні:
" принцип політичного підходу до формування бюджету. Формування державного бюджету необхідно розглядати в якості інструмента реалізації економічної політики держави, основні напрями розробляються і визначаються Верховною Радою України;
" принцип взаємозв'язку бюджетного планування з прогнозуванням соціально-економічного розвитку та комплексного підходу до основних прогнозних показників;
" принцип забезпечення провідної ролі формування бюджету. Мається на увазі визначення джерел доходів, оптимального розподілу та використання бюджетних коштів з метою першочергового забезпечення фінансовими ресурсами пріоритетних напрямів розвитку економіки та соціальної сфери через наявну систему фінансових планів в Україні;
" принцип єдності у використанні показників, методики, законодавчої та нормативної бази, бюджетної класифікації, бюджетної документації при формуванні бюджету;
" принцип стабільності. Він означає, що показники бюджету повинні бути стабільними і, як правило, незмінними протягом року;
" принцип директивності. Він означає, що після затвердження бюджет набуває сили закону України, а його показники стають обов'язковими для виконання всіма суб'єктами відносин;
" принцип безперервності. Він має забезпечуватись з одного боку, використанням показників бюджету та аналітичних показників базового року для визначення доходів бюджету планового року, а з другого - єдністю перспективного, поточного та оперативного бюджетного планування;
" принцип періодичності складання і затвердження бюджетів. Державний бюджет України щорічно складається Кабінетом Міністрів України та затверджується шляхом прийняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України;
" принцип реальності показників бюджетів, який передбачає наукове обґрунтування і реальність розрахунків, їхнє економічне обґрунтування. Показники бюджетів повинні базуватися на реальних економічних показниках і розрахунках. Надходження до бюджетів мають бути реально забезпечені протягом певного періоду часу. Реальність розрахунків може бути досягнута при умові найбільш повного використання у процесі формування бюджету вимог об'єктивних законів та закономірностей розвитку суспільства. Суб'єкти формування дохідної частини бюджету мали б всесторонньо володіти глибокими знаннями фінансової теорії та фінансової науки, розуміти об'єктивні закономірності, вміти давати об'єктивну оцінку економічної ситуації, бачити перспективи розвитку, володіти науковою методологією, вміти застосовувати теоретичні засади у практичній роботі. Тільки такі підходи до формування бюджету здатні забезпечити реальність показників бюджету;
" принцип збалансованості дохідної і видаткової частини всіх бюджетів;
" принцип гласності у процесі складання та затвердження бюджетів. До формування відповідного бюджету широко залучається громадськість. Показники бюджету висвітлюються у засобах масової інформації;
" принцип формування резервів. Він забезпечується утворенням резервів у кожному бюджеті за рахунок бюджетних джерел.
Використання вказаних принципів дає можливість формуванню Державного бюджету за доходами надати відповідний зміст, визначити його параметри, сформувати механізм впливу на соціально-економічні процеси у державі відповідно до економічної ситуації та конкретного етапу розвитку суспільства.
У процесі формування бюджету аналізуються, також, кількісні та якісні показники окремих галузей економіки, економічних регіонів, що дає можливість врахувати максимальну кількість пропозицій стосовно зміцнення доходної бази бюджету, забезпечення держави в цілому необхідним

 
 

Цікаве

Загрузка...