WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

якісно виконувати покладені на неї Конституцією функції [11, 84].
Якщо проаналізуватифінансову думку радянської доби, то слід зазначити що, вона зосереджувала, свою увагу на дослідженні сутності державного бюджету, а не бюджету загалом. Професор В.М.Родіонова, формулює свої визначення державного бюджету як економічної категорії соціалізму, який виражав грошові відносини, що виникали між державою та іншими учасниками суспільного виробництва в процесі планомірного розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту шляхом утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням на цілі розширеного соціалістичного відтворення, підвищення рівня життя народу та задоволення інших суспільних потреб .
На сьогоднішній день за умов переходу економіки України до ринкових відносин державний бюджет відіграє важливу роль, при цьому, згідно Бюджетного кодексу України, доходами бюджету є усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гаранти). Оскільки в перехідний період функції держави набувають більшого змісту, то похідним є обов'язкове забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть задовольнятися завдяки ринковому механізму, а також кожною людиною.
З огляду на вищезазначене постає необхідність дослідження економічного змісту доходів державного бюджету.
Доходи бюджету - це об'єктивна категорія, яка має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - виступають об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.
Отже, Доходи державного бюджету, це:
- фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою;
- з одного боку, є результатом розподілу вартості валового внутрішнього продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з другого - виступають об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості, тому що остання використовується для формування бюджетів різних рівнів;
- (відповідно до Бюджетного кодексу - ч.1 ст.2 п.19) - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).
Доходи державного бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку.
Головним джерелом доходів бюджету є національний дохід. Основними методами, які використовуються органами державної влади для перерозподілу національного доходу і утворення бюджетних доходів, є податки, збори, неподаткові платежі, позики, емісія грошей.
Соціально-ринкова економіка в Україні визначається як проміжний шлях між класичною ринковою економікою, що відстоює лібералізм, і керованою державною плановою економікою, що відповідає марксистським тенденціям. Це оптимальний вибір для України, оскільки він передбачає врахування і поєднання свідомості й менталітету громадян із принципами ринкової економіки, яка має стати передумовою розвитку українського суспільства, та застарілими твердженнями, що держава за все піклуватиметься.
Аби здійснити реальну розбудову економіки за допомогою соціально-ринкової спрямованості й досягнення соціального добробуту, треба не вдосконалювати розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, а налагодити виробництво і не заважати відродженню вітчизняного виробника.
Нинішня криза в економіці зумовлює напружене становище бюджету, нестачу фінансування соціальної сфери, але і за цих умов державний бюджет є головним джерелом підтримання життєвого рівня населення. Тому існує потреба в фінансових ресурсах, які повинні своєчасно і в повному обсязі надходити до бюджету.
Становлення бюджетної системи в Україні за умов реорганізації економіки супроводжується активним пошуком моделей і концепцій, що ґрунтуються на теоретичних і практичних висновках світового економічного досвіду. Проте немає готових рецептів щодо проведення швидких кардинальних змін, які б оптимально відповідали інтересам усіх верств населення зокрема і держави в цілому.
Економічне оновлення України об'єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціально орієнтованої економіки. Тобто держава має здійснити ефективний розподіл доходів між своїми рівнями - центральним і місцевим. Централізація коштів має важливе економічне і політичне значення, оскільки доходи, які мобілізуються до державного бюджету, є втіленням у життя державних заходів.
Класифікаційне групування доходів бюджету показано на рис 1.1.
Рис. 1.1. Класифікаційне групування доходів бюджетів України
Це надає можливість маневрувати коштами, зосереджувати їх у важливих галузях економічного та соціального розвитку, здійснювати єдину економічну і фінансову політику на території України.
За бюджетною класифікацію доходи Державного бюджету поділяються на:
" податкові надходження;
" неподаткові надходження;
" доходи від операції з капіталом;
" міжбюджетні трансферти.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Неподатковими надходженнями визнаються:
" доходи від власності та підприємницької діяльності;
" адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
" надходження від штрафів та фінансових санкцій;
" інші неподаткові надходження.
Доходи від операції з капіталом становлять незначну частку доходів Державного бюджету (приблизно 1 %) і включають:
" надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
" надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, скарбів;
" надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
" надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;
" інші надходження, визначені законодавством.
Міжбюджетні трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Доходи Державного бюджету України включають:
" доходи, що втримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної

 
 

Цікаве

Загрузка...