WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

виконує регулятивні функції, для їх підвищення необхідно диференціювати ставки залежно від розміру отриманого підприємством прибутку, маючи на увазі, що ступінь диференціації не повинен бути надто великим;
" з огляду на світовий досвід потребує вдосконалення амортизаційна політика в Україні: передбачене законодавством оподаткування капітального доходу від індексації вартості основних фондів, недостатньо диференційована шкала норм прискореної амортизації для основних фондів третьої групи, застосування понижувального коефіцієнту амортизаційних відрахувань, спроби узаконити перерахування до бюджету частини амортизації - все це значно гальмує реальні інвестиції;
" потребує також удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб: моніторинги, проведені зарубіжними й українськими вченими свідчать, що 70% платників податків відмовляються збільшувати свої доходи, якщо гранична ставка оподаткування особистих доходів перевищує 30%, а тому якраз такою вона повинна бути в Україні;
" досвід розвинених країн переконує,що пільги найчастіше надаються на умовах податкового кредиту. Виходячи з цього можна запропонувати впорядкування податкових пільг в Україні: пільги не повинні бути особистими (надаватися окремим платникам), вони повинні мати цільовий характер. Суми, отримані підприємствами від відрахувань із податкової бази, а також зменшення податкового зобов'язання мають розглядатися як субсидії і використовуватися на законодавчо встановлені цілі.
Одним із напрямів ефективного формування доходної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожної статті протягом попередніх років та врахуванням певних об'єктивних причин відхилення від передбачених показників.
Розглянемо напрями ефективного наповнення доходної частини Державного бюджету:
6. Прискорити прийняття Податкового кодексу, стратегічними напрямками якого доцільно зробити спрощення податкової системи, посилення мотивації вітчизняних виробників, формування для підприємств діючих економічних стимулів сприятливих до сплати податків, рішуча відмова від тих податків, сплату яких важко контролювати, перехід до обкладання податками окремих об'єктів власності, нерухомості, придбання предметів розкіші, змінний дохід на експортно-імпортні операції, включаючи вивіз капіталу, рентні платежі.
7. Законодавчо ввести правила, відповідно з якими обмежити величину змін у проект бюджету, які можуть вносити депутати при його проходженні в Верховній Раді України, рамками корекції статей і об'ємів постатейних видатків без збільшення їх загальних об'ємів, без зміни рівня бюжетного дефіциту, ставок податків, відрахувань та зборів до бюджету. Встановити комітетам Верховної Ради України лімити засобів на законодавчі ініціативи.
8. Прискорити здійснення адміністративної реформи з ціллю скорочення бюджетних витрат на утримання виконавчої влади за рахунок оптимізації структури та функцій державного апарату. У тому числі, по одному з основних напрямів адміністративної реформи, а саме поступово переоцінити діяльність галузевих міністерств і відомств на представлення різного роду послуг та рекомендацій підприємствам галузі на госпрахункових основах та зниження за рахунок цього бюджетних затрат на їх утримання.
9. Чітко визначити та закріпити за окремими міністерствами та відомствами функції відносно виконання відповідних статей доходної частини бюджету та державних позабюджетних фондів та покласти на них відповідальність за їх наповнення в затверджених розмірах.
10. Міністерствам та відомствам при координації з боку Міністерства економіки та Національного агентства по управлінню державними корпоративними правами підготувати та реалізувати програми підвищення доходів на кожному державному підприємстві, а також на тих, які мають акції держави.
Об'єктивною передумовою забезпечення оптимальної збалансованості бюджету будь - якої країни є його реальне наповнення, в основі якого - економічне зростання.
?
Список використаної літератури:
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року - Українсько-правнича фундація - К., 1996.
2. Бюджетний Кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21 червня 2001 року №2542-III // Офіційний вісник України - К., 2001, - №29.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" №2120-III від 7.12.2003 р. // Офіційний вісник України. - К., 2003, - №52.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" // Офіційний вісник України. - К., 2004, - №2, с.50.
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // Урядовий кур'єр. - 2005 р - №4.
6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" // Урядовий кур'єр. - 2006 р - №9
7. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2001 рік (Бюджетна резолюція) // Праця і зарплата. - 2000. - №26.
8. Про структуру бюджетної класифікації України (Постанова Верховної Ради України №327 / 96 - ВР від 12.07. 1996) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №42.
9. "Про затвердження порядку застосування непрямих методів визначення обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість" (Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1998 р. № 1997). // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №42.
10. Про основні напрями бюджетної політики на 2004 рік // Фінанси України. - 2003. - №8.
11. Антологія бюджетного механізму / Під редакцією доктора економічних наук, професора С.І. Юрія. - Тернопіль, "Економічна думка", - 2001.
12. Андрущенко В., Федосов В. Фінансово-скарбові інститути ко- зацької України // Київ. - 1993. - № 7. - С. 129-136.
13. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як україн
ський феномен. - К.: Заповіт, 1995. - 173 с.
14. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблемптика державних фінансів). - Львів: Каменяр. - 2000. - с. 86.
15. Бескид Й.М. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку української держави // Наукові записки. Серія: економіка, - 2001. - №7. - с. 81.
16. Бондарчук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу// Фінанси України. - 2003. - №4. - с.15.
17. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. - 2001. - №5. - с.25.
18. Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України, - 2002, - №6, - с. 139.
19. Бюджет - 2006 // Економіст. - 2006. - №1. - с. 25.
20. Бюджетний і Податковий Огляд. Четвертий квартал 2006 р.
Річний звіт 2006 р.: Аналітичні статті, коментарі, таблиці / Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету. - К., 2007. - с. 96
21. Бюджетний і Податковий Огляд. Аналіз проекту бюджету на 2006р. Поданого КМУ на перше читання ; Група фіскального аналізу при

 
 

Цікаве

Загрузка...