WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

постійні зміни та неоднакові підходи при формуванні й використанні державних фондів України та визначенні міжбюджетних відносин на черговий плановий рік.
Не дивлячись на певні позитивні результати у виконанні показників мобілізації надходжень, податків, зборів і обов'язкових платежів у 2005 - 2007рр. не було досягнуто якісного та реального виконання доходів бюджету в розрізі усіх платежів, окремих відомств і територій на результати виконання показників бюджету вплинули як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори.
Для визначення стратегії та напрямів розвитку державних доходів забезпечення їх передбачуваності та реальності бюджету було б доцільнорозробити Концепцію управління державними доходами в системі здійснення економічних реформ відповідно до Європейських стандартів розвитку ринкових відносин. При цьому однією з причин наявності реальних планових показників доходів бюджету та неефективності його податкового законодавства в процесі виконання бюджету можна назвати цілу низку причин і факторів впливу. Однак найважливішою з них є відсутність системного, концептуального підходу в підготовці та реалізації засад політики доходів бюджету. У 2000 р. Міністерство фінансів мало можливість утворити єдиний підрозділ міністерства, який комплексно вирішував питання доходів бюджету і податкової політики. зокрема:
" підготовку законопроектів з питань податкового законодавства;
" планування доходів бюджету відповідно до чинного податкового законодавства;
" аналіз і контроль за додержанням чинного фінансово-госпо-дарського законодавства в процесі виконання закону про Дер-жавний бюджет України на певний рік;
" підготовку змін до податкового законодавства відповідно до ви-явлених недоліків і негативних наслідків чинного податкового законодавства.
Такий комплексний підхід сприятиме єдиному та ефективному підходу до вирішення питання щодо формування доходів бюджету. Для цього необхідно утворити в Міністерстві фінансів єдиний підрозділ, який би займався питанням доходів державою та податковою політикою. Це допоможе забезпечити єдність і політики державних доходів і політики соціально-економічного розвитку. Їх розробка, планування, розгляд, затвердження та виконання має відбуватися в комплексі і, водночас, у контексті схваленої Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до ст. 85 Конституції України.
Необхідно здійснити підготовку та прийняття Податкового, Митного кодексів, Закону про управління державним боргом, інших нормативно правових актів в напрямі забезпечення їх дієвості та стимулювання зростання ефективності виробництва, легалізації, приросту та прискорення кругообігу капіталу, здійснення здорової конкуренції та державної підтримки соціально важливих вітчизняних виробництв.
Стан розрахунків із бюджетом свідчить, що значна частина платників податків стала на шлях свідомого ігнорування інтересів держави. Дані перевірок Державної податкової адміністрації та Головного контрольно-ревізійного управління свідчать, що кожне друге підприємство ухиляється від сплати податків або порушує чинне податкове законодавство. Різноманітні види і способи ухилення від сплати податків набули такого розмаху, що почали загрожувати, економічній зокрема і національній в цілому, безпеці держави. Однак традиційні прямі методи фінансового контролю часто не дають можливості становити обсяг приховуваних доходів і прибутків. Тому виникає нагальна необхідність у розробці й застосуванні спеціальних, так званих непрямих, методів контролю.
Непрямий метод визначення доходів і прибутку господарських структур - це метод відстеження операцій, пов'язаних із фінансовою і господарською діяльністю підприємства, за допомогою інформації, отриманої з інших джерел, ніж бухгалтерські звіти, записи і регістри бухгалтерського обліку, аналіз отриманої інформації і формулювання відповідних висновків.
Непрямі методи слід застосовувати до підприємств у разі виявлення порушень вимог до ведення бухгалтерського чи податкового обліку, фактів знищення, втрати чи неподання бухгалтерських документів; неведення обліку фактичних витрат виробництва; постійного звітування підприємства про збитковість або про неведення господарської діяльності; надання, отримання, погашення кредитів (позичок); безпідставного збільшення обсягу здійснення операцій за готівкові кошти; а також невідповідність рівня життя керівників, засновників підприємства і членів їх. сімей за-декларованим доходам.[62,с.76].
Для застосування непрямих методів визначення доходів і прибутків підприємницьких структур Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова "Про затвердження порядку застосування непрямих методів визначення обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість" (від 18 грудня 1998 р. № 1997). На жаль, ця постанова не була реально втілена я життя і невдовзі була скасована під тиском суб'єктів підприємницької діяльності, які не бажають працювати у правовому полі й сумлінно сплачувати податки.
На нашу думку, є нагальна необхідність у найскорішому прийнятті Верховною Радою України законодавчого акту, яким було б введено застосування непрямих методів фінансового контролю. Це сприятиме ефективнішій боротьбі правоохоронних, контролюючих та податкових органів з тінізацією економіки, зокрема кримінальними проявами в економічній сфері. Крім того, такий підхід захищатиме інтереси тих господарюючих суб'єктів, які намагаються працювати легальне, не ухиляються від оподаткування, буде сприяти усуненню нечесної конкуренції з боку тіньових структур.
Для протидії ухиленню від сплати податків, на нашу думку, необхідно:
- внести доповнення до Кримінального кодексу України, спрямовані на посилення відповідальності за ухилення від сплати податків, корупцію, шахрайство. Такі дії, як приховування доходів, ухилення від оподаткування тощо, повинні відноситися до категорії найтяжчих злочинів проти держави з адекватним рівнем відповідальності;
- удосконалити механізм взаємодії правоохоронних, контролюючих, податкових органів, насамперед, шляхом створення зведеного банку даних для обліку економічних злочинів і механізмів їх здійснення, даних щодо проведення великих фінансових операцій суб'єктами господарської діяльності, а також спеціальних міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем та налагодження ефективного обміну інформацією між відповідними органами.
Пропозиції щодо вдосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України: оскільки в структурі доходів Державного бюджету України основну частку складають податкові надходження, то вдосконалення діючої системи оподаткування буде мати найвагоміший вплив на подальше поліпшення системи доходів державного бюджету. Необхідність удосконалення податкової системи України очевидна. На даний час ця система потребує перенесення центру ваги з фіскальної функції до функції регулюючої.
Особливість податкової системи в України полягає в

 
 

Цікаве

Загрузка...