WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

передбачається досягнути завдяки зростанню обсягів надходжень рентної плати за видобуток нафти та газового конденсату. Таке збільшення обумовлюється як прогнозом подальшого росту цін на нафту, так і збільшенням на 30% ставки рентної плати за видобуток нафти та газового конденсату.
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу. Прогнозний показник надходжень адміністративних зборів до державного бюджету пропонується на рівні 756,8 млн. грн., що на 676,1млн. грн., або на 47,2% менше відповідного показника запланованого на 2005 рік. Таке різке зменшення пов'язане із скасуванням з 1 січня 2007 року такого джерела надходжень, як митні збори.
Річний прогнозний показник надходжень митних зборів у 2006 році становить 888,0 млн. грн. На 1 вересня 2006 року до державного бюджету надійшло 588,3 млн. грн., або 66,3% від річного планового показника.
Інші неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження державного бюджету на 2007 рік заплановано у розмірі 7 238,2 млн. грн., що на 1 980,3 млн. грн., або на 21,5% менше, ніж заплановано на 2006 рік (зі змінами).
Зменшення прогнозного обсягу інших неподаткових надходжень пов'язане з двома такими чинниками: не передбачення на 2007 рік надходжень частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України (річний плановий показник на 2005 рік - 1 005,4 млн. грн.) та зменшенням вдвічі (з 1,5% до 0,75%) ставки збору з купівлі-продажу валюти.
Надходження доходів від операцій з капіталом до державного бюджету на 2007 рік заплановано у розмірі 1 659 млн. грн., що на 613,2 млн. грн. або на 124,3% більше, ніж заплановано на 2006 рік (зі змінами).
Основним чинником збільшення обсягу надходжень з даного джерела має стати запровадження обов'язкового продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовано або підлягають приватизації (статті 85-87 законо "Про Державний бюджет на 2007 рік"). При чому, по об'єктах, які приватизовані у минулі роки, очікується отримати 1 056,7 млн. грн., в той час як по об'єктах, які передбачається приватизувати у 2006 році - 443,3 млн. грн.
Водночас, слід звернути увагу на можливість виникнення ситуацій, коли землю, на який знаходиться приватизований об'єкт, буде викуплено іншими особами, в тому числі й іноземцями. Для пом'якшення вимоги обов'язкового викупу земель під приватизованими об'єктами їх власників, варто було б передбачити умови надання розстрочки на сплату суми за приватизації відповідної земельної ділянки.
Надходження до цільових фондів державного бюджету на 2006 рік заплановано у розмірі 725 млн. грн., що на 397,8 млн. грн. або на 181,4% більше, ніж заплановано на 2006 рік (зі змінами).
Основним чинником збільшення обсягу надходжень з даного джерела має стати збільшення у 2007 році більш ніж вдвічі нормативів збору за забруднення навколишнього середовища. Внаслідок зміни нормативів, надходження збору збільшаться на 393,8 млн. грн. або в чотири рази.
?
РОЗДІЛ ІІІ.
Напрямки удосконалення формування дохідної частини Державного бюджету в умовах економіки ринкового типу.
Сучасному етапу економічного розвитку в Україні притаманні деякі позитивні зрушення у фінансовій сфері: певна стабілізація грошової системи завдяки монетарній політиці, зупинення темпів інфляції, поступове залучення неемісійних джерел покриття дефіциту бюджету, розробка й затвердження ряду законопроектів, що розширюють фінансову базу держави. Перші успіхи є лише початком і основою для вирішення найважливіших питань фінансової політики, для їх продовження необхідні структурні зміни в економіці країни та в самій фінансовій сфері.
Серед першочергових завдань бюджетної політики провідне місце посідає розробка науково-обґрунтованих концепцій доходів держави, побудова оптимальної моделі податкової системи, чітке дотримання податкового законодавства.
Одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів в ринкових умовах є бюджет. Формування бюджету належить до відання органів державної виконавчої влади, які згідно з основними напрямами бюджетної політики визначені відповідно Верховною Радою України. Ці органи відповідають також за виконання бюджету та контроль за цільовим, економічним і ефективним використанням виділених бюджетних коштів. За допомогою державного бюджету здійснюється різнобічний регулюючий вплив на ринкові відносини та процес розширеного відтворення. Бюджетна система є тією організаційною основою, що дозволяє наукове обгрунтування раціональної й ефективної системи впливу фінансів на підвищення продуктивності суспільного виробництва.
Структура бюджетної системи та взаємозв'язок окремих бюджетів мають і практичне значення і становлять основу для розробки фінансової політики держави і вдосконалення фінансової бази бюджетів. Саме від рівня досконалості такого механізму залежать темпи економічного та суспільного розвитку, а також добробут громадян. Основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів є бюджет як фонд грошових коштів, що створюється з метою забезпечення стабільного фінансування всіх заходів. Це дає змогу маневрувати бюджетним ресурсами, створює передумови для динамічного розвитку економіки. Основу цьому процесу становлять фінансово-господарські відносини.
Характер їх зумовлює наповнення бюджету та формує державні інституційні структури стосовно розвитку підприємництва, одночасно структуризують пропорції, які склалися в суспільстві між адміністративними важелями господарювання. В країнах з розвинутими ринковими інституціями і стабільною економікою фінансово-господарські відносини між державою і підприємством формуються під переважним впливом ринкових важелів, принципів демократизації і соціального захисту непрацездатного населення, надання з боку держави соціальних послуг на безоплатній основі і створення сприятливих умов для розвитку підприємницьких структур.
В державах з тоталітарним режимом господарювання підприємство, як форма господарювання, що заснована на принципах ініціативності, відповідності за результати господарювання, можливості вільного вибору сфери діяльності і форми її організації, не має сприятливих умов для розвитку, оскільки всі основні функції господарювання обмежуються владними структурами.
В умовах утвердження в Україні економіки ринкового типу ситуація стосовно розвитку підприємництва докорінно змінилася, відносини, що сформувались між державою і підприємництвом, залишаються невизначеними. Найважливішим є те, що перехід від адміністративно-командної економіки виявився надто складним, а прийняті аксіоми щодо визначення мінімальної ролі держави у формуванні ринкових відносин і, в першу чергу, у сфері підприємництва, зазначенні ефективності господарювання, виявились хибними. Досвід світової економіки показує, що ефективний розвиток суспільства, бюджетне благополуччя

 
 

Цікаве

Загрузка...