WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

власності;
7 - податок на прибуток приватних підприємств;
8 - податок на прибуток інших підприємств
Кількість платників, що зареєстровані та сплачують податок на прибуток в Україні (рис. 2.9.), становить станом на:
01.01.2003р. - 387 тис.(юр.осіб),
01.01.2004р. - 376 тис. (юр.осіб),
01.01.2005р. - 360 тис. (юр.осіб),
01.01.2006р. - 485 тис. (юр.осіб),
Рис. 2.9. Кількість платників, що зареєстровані та сплачують податок на прибуток у 2002-2006 роках [65, с.5].
Динаміка кількості збиткових підприємств (рис. 2.10.) станом на:
01.01.2004р. - 84583;
01.01.2005р. - 72710;
01.01.2006р. - 63713;
01.01.2007. - 22818.
Рис. 2.10. Динаміка кількості збиткових підприємств
у 2001-2006 рр. [65,с.6].
Порівняно з 2001кількість платників, які мають від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки) на 01.12.2006р., зменшилась до 22818, що становить 4,5% кількості платників, які сплачують податок на прибуток. Проте сума від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (збитків), що враховувалася у зменшення прибутку протягом останніх трьох років, постійно збільшується i зросла майже у 2,2 раза (з 3,5 млрд. грн. у 2001 до 7,7 млрд. грн. у 2007 р.) (рис. 2.11.).
Рис.2.11. Динаміка сум збитків, що враховуються у зменшення прибутку у 2001-2006 рр. [65,с.6].
Крім того, одним із суттєвих чинників, що негативно впливає на надходження податку на прибуток, є наявність значної кількості податкових пільг. На сьогодні їх налічується 59 на суму близько 5 млрд. грн. Враховуючи те, що у 2006 р. до Зведеного бюджету України надійшло лише близько 9,3 млрд. грн., пільги становлять близько 54% надходжень Зведеного бюджету України. Найвпливовішими серед них є: перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування на майбутні податкові періоди - 2,109 млрд. грн. втрат Зведеного бюджету; суми коштів i майна, що отримуються неприбутковими установами та організаціями - 850 млн. грн. втрат Зведеного бюджету; перенесення від'ємного фінансового результату від торгівлі цінними паперами на наступні податкові періоди - 194 млн. грн. втрат Зведеного бюджету; створення страхових резервів банками i небанківськими фінансовими установами та організаціями - 239 млн. грн. втрат Зведеного бюджету; інвестування будівництва житла військовослужбовцям - 532 млн. грн. втрат Зведеного бюджету; віднесення до складу валових витрат витрат на поліпшення основних фондів - 425 млн. грн. втрат Зведеного бюджету; діяльність різних СЕЗ, ТПР, технопарків та інших експериментальних об'єктів - близько 250 млн. грн. втрат Зведеного бюджету (рис. 2.12.).
Рис. 2.12. Аналіз пільг наданих з податку на прибуток у 2006 р. [65,с.7]:
1 - перенесення балансових збитків;
2 - суми коштів та майна, що отримуються неприбутковими установами та організаціями;
3 - перенесення від'ємного фінансового результату від торгівлі цінними паперами;
4 - створення страхових резервів;
5 - віднесення до складу валових витрат сум поліпшень основних фондів;
6 - діяльність СЕЗ і ТПР;
7 - інвестування житла військовослужбовцям;
8 - інші пільги
З метою розв'язання існуючих проблем з податку на прибуток підприємств Верховна Рада України прийняла закон України від 24.12.2002 р. № 349-IV "Про внесення змін до законів України "Про оподаткування прибутку підприємств". Практичне впровадження норм цього Законі дало змогу поліпшити адміністрування податку на прибуток підприємств, однозначно тлумачити норми цього Закону і сприяло надходженню податку на прибуток до бюджету в повному обсязі.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" до загального фонду заплановано залучити 25 324,9 млн. грн. надходжень податку на прибуток підприємств проти 18 845,6 млн. грн., запланованих на попередній рік. Це на 6 479,3 млн. грн., або 34,4% більше річного планового показника 2005 року. При цьому, питома вага податку на прибуток підприємств у загальному обсязі номінального ВВП має збільшитися з 4,3% у 2005 році до 4,9%. Такі значні темпи приросту обсягу надходжень податку на прибуток підприємств не обумовлюються ані відповідним ростом номінального ВВП (збільшення на 17,5%), ані відповідними змінами в базі оподаткування податком, або правилах його нарахування та сплати (рис.2.13.).
Рис.2.13. Порівняння темпів приросту номінального ВВП та надходжень податку на прибуток підприємств у 2000-2006 роках[77].
На рис.2.13 видно, темпи приросту номінального ВВП випереджають темпи приросту надходжень податку на прибуток.
Податок на додану вартість (ПДВ) є одним з різновидів універсальних акцизів.
Передчасне запровадження ПДВ в Україні у 1992 році за ставкою 28 відсотків було зумовлено переважно фіскальними мотивами. Проте навіть чинна нині в Україні ставка ПДВ у 20 відсотків залишається досить високою. В розвинутих країнах вона становить 3-15 відсотків.
Крім того, порівняно високі ціни на товари та послуги і, з другого боку, низька заробітна плата в країні, ситуації з систематичними затримками її виплат, загальне зубожіння населення, нерозвинений ринок цінних паперів, мізерна частка дивідендів у доходах громадян призводять до того, що саме ПДВ відіграє вирішальну роль у формуванні доходів бюджету.
За 2004 рік податку на додану вартість (з врахуванням відшкодування) надійшло 16733,5 млн. грн., рівень виконання становив 84,3 %. Із загального обсягу надходжень податку, ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (без врахування відшкодування) становив 16695,5 млн. грн., ПДВ із ввезених на територію України товарів - 12005,4 млн. грн., обсяг відшкодування ПДВ - 11967,7 млн. гривень. Рівень виконання ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (з врахуванням відшкодування) становить 62,7 %, ПДВ із ввезених на територію України товарів - 97,6 %, відповідно (див.рис.2.14.).
Рис. 2.14. Динаміка надходження та відшкодування ПДВ у 2002-2004 роках
Загалом надходження зазначеного податку, у порівнянні з 2003 роком, збільшились на 4135,5 млн. грн., зокрема, за рахунок збільшення надходжень з ПДВ із вироблених в Україні товарів -на 3248,5 млн. грн., ПДВ із ввезених на територію України товарів - на 2534,1 млн. грн., відшкодування ПДВ - на 1646,9 млн. гривень.
Надходження до Державного бюджету України по податку на додану вартість за 2000-2005 рр. показано на рис.2.15.
Рис. 2.14. Мобілізація податку на додану вартість за 2000-2006 рр, млрд.грн.
Надходження ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (з врахуванням відшкодування) збільшились проти 2005 року на 1601,6 млн. гривень.
Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" було заплановано відшкодування ПДВ з простроченим терміном повернення шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років. За рік платникам податку на додану вартість видано облігацій на суму 1926 млн. грн., або 100 відсотків до запланованого

 
 

Цікаве

Загрузка...