WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу
?
Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади формування доходів Державного бюджету України
1.1. Доходи Державного бюджету: економічний зміст та структура.
1.2. Організаційно-правові основи формування доходів Державного бюджету України
Розділ 2. Практика і проблематика формування доходів Державного бюджету України
2.1. Прагматика фінансових індикаторів держави та їх вплив на формування дохідної частини Державного бюджету
2.2. Механізм формування доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень.
2.3. Неподаткові надходження, операції з капіталом та офіційні трансферти в структурі дохідної частини Державного бюджету
Розділ 3. Напрями удосконалення формування дохідної частини Державного бюджету в умовах економіки ринкового типу.
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
В умовах утвердження перехідної економіки і створення ринкового середовища, бюджет залишається важливим фінансовим інструментом, який характеризує параметри економіки (структуру доходів і витрат, динаміку макроекономічних показників тощо) і дає змогу поставити концептуальні завдання розвитку економіки.
Побудова моделі економіки ринкового типу вимагає теоретичного переосмислення і практичного дослідження місця і ролі бюджету, його дохідної частини в економічній системі держави. Значення бюджету посилюється ще й тим, що в умовах економіки перехідного типу держава змушена взяти на себе функцію перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення соціальних гарантій населення, фінансування соціально-культурної сфери, міждержавних економічних відносин.
Перехід економіки до ринкових умов господарювання, вимагає використання економічних методів управління суспільним виробництвом, а ефективність мобілізації фінансових ресурсів до бюджету стала однією з найважливіших проблем щодо виконання державою її функцій.
У процесі докорінного реформування економіки важливим є макроекономічна стабілізація, яка не можлива без значної, глибокої перебудови державних фінансів в цілому і бюджету як центральної їх ланки зокрема.
Що первинне: доходи чи видатки бюджету? Це дискусійна проблема і вона залишається першочерговою в процесі реформування бюджетних відносин і організації прогресивного бюджетного планування. "Потреба" й "можливість" суспільства забезпечити фінансування державних видатків є досить актуальною проблемою, її оптимізація сприяє поступовій фінансовій стабілізації, особливо в перехідний період реформування економіки та побудови ринкової інфраструктури.
Актуальність теми полягає в тому, що державний бюджет виступає не тільки як основний фінансовий план держави, а і як інструмент макроекономічної стабілізації й економічного зростання. І це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного і своєчасного поступлення до бюджету доходів і фінансування видатків з метою виконання державою її функцій.
Метою даної роботи є дослідження діючої практики формування та зміцнення дохідної частини Державного бюджету України. Відповідно до поставленої мети, необхідно визначити наступні завдання:
" обґрунтувати теоретичні засади державного бюджету загалом, зокрема формування його дохідної частини;
" визначити основні фактори , які впливають на наповнення державного бюджету;
" розглянути методологічні та організаційно-правові основи формування доходів бюджету;
" здійснити аналіз діючої практики формування доходів Державного бюджету України за різними джерелами;
" розглянути шляхи і напрями вдосконалення формування доходів Державного бюджету.
Об'єктом дослідження виступають доходи Державного бюджету України, в частині їх формування та виявлення резервів росту.
Предметом дослідження виступають економічні відносини, які виникають в процесі формування дохідної частини Державного бюджету України.
Методологічну основу магістерської дипломної роботи складають законодавчі та нормативні документи з питань формування дохідної частини Державного бюджету, підручники, монографії, посібники та матеріали періодичних видань.
Проблематика державного бюджету та бюджетної системи займає важливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених. Теоретичні витоки сучасних уявлень про природу і функції бюджету, засади міжбюджетних відносин, проблематика визначення бюджетних трансфертів розглядаються у працях корифеїв фінансової науки: А.Вагнера, Р.Гнейста, К.Рау, Л.Штейна; сучасних західних науковців: Р.Аграноффа, Дж.Аронсона, Ш.Бланкарта, Р.Джекмена, Р.Майсгрейва, Ю.Немеца, У.Оутса, М.Перлмана, Г.Райта, П.Рассела, Ч.Тібо, К.Фостера. Дж.Хіллі, С.Чапкової, А.Шаха та інших. У процесі виконання магістерської дипломної роботи було вивчено відповідні нормативно-правові положення та законодавчі акти, праці вітчизняних вчених, серед них: В.Андрущенка, Й.Бескида, О.Василика, А.Єпіфанова, О.Кириленко, В.Кравченко, І.Луніної, В.Федосова, І.Сало, В.Павлова, С.Юрія; чинну практику організації бюджетного процесу, публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються теми дослідження.
Наукова новизна роботи полягає у систематизації досвіду функціонування Державного бюджету України, проведенні моніторингу формування доходів державного бюджету.
Практичне значення роботи полягає у напрацюванні рекомендацій для оптимізації формування дохідної частини державного бюджету.
Магістерська дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій та списку використаної літератури.
Аналітична частина роботи представлена у вигляді ... таблиць, ... рисунків.
РОЗДІЛ І
Теоретичні засади формування доходів Державного бюджету України
1.1. Доходи Державного бюджету: економічний зміст та структура.
По мірі свого розвитку вчення про державу відкривало нові можливості для пізнання суті фінансового господарства держави, заодно і для вияснення природи його першооснови - фінансових ресурсів держави. Труднощі дослідження фінансового господарства держави заключалися в тому, що дві науки - економічна і політична займалися проблемами державних доходів і видатків. Виділення фінансової науки в цілком самостійний сегмент дозволило її в ХХ столітті, використовуючи ідеї неокласиків і вчення про правову державу, обґрунтувати і дати чітке визначення основних елементів фінансового господарства держави:
- фінансових ресурсів держави;
- доходів держави;
- доходів бюджетів держави.
На перший погляд, ці фінансово - економічні категорії сприймаються як синоніми. Але вияснивши їх внутрішню природу, можна чітко розмежувати ці поняття. Найбільш широке поняття - це фінансові ресурси держави. До них відносяться, крім державних доходів і доходів бюджетів держави, і заощадження населення в державних банках, і кошти населення, які отримані від

 
 

Цікаве

Загрузка...