WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості ф - Реферат

Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості ф - Реферат

документів.
Про внесення змін у зазначені в цій статті документи страховик зобов'язаний повідомити Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю у десятиденний термін з часу реєстрації цих змін у встановленому порядку.
Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність до-кументів, шо додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.
Про відмову у видачі ліцензії Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю повідомляє юридичну особу в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядає суд або арбітражний суд.
Посадові особи Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю у випадку розголошення у будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями страховика, за винятком обов'язкового державного страхування, згідно з яким держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування.
Не допускається, за винятком обов'язкового страхування, а також страхування життя, майна громадян, перестраховування та діяльності страхових посередників, будь-яке централізоване регулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхового відшкодування), умов укладання страхових договорів, взає-мовідносинстраховика і страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.
Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності. Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.
Комітет у справах нагляду За страховою діяльністю має право провести примусову санацію страховика у випадках: страхувальниками, Комітет у справах нагляду за страховою діяль-ністю приймає рішення про виключення страховика з єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків).
Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності місцевими органами влади у зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).
Реорганізація страховика (перестраховика) - злиття, при-єднання, поділ, виділення, перетворення - проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
Тобто в даний час в Україні у страховій справі фінансово-правовими нормами регулюються відносини між:
- страховиками і державою в особі податкових інспекцій з приводу внесення ними податків, зборів та інших обов'язкових платежів в Державний бюджет України, а також внесків в державні цільові фонди, передбачених нормативними актами держави. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. визначена базова ставка податку на прибуток страхових організацій в розмірі 30 процентів. Правовими нормами передбачені також особливості обчислення прибутку від страхової діяльності по страхуванню життя, що визначається сумою резервів по страхуванню життя понад страхові зобов'язання, яка використовується у звітному періоді на власні потреби страховика, в тому числі для виплати дивідендів учасникам страхування.
Що стосується прибутку від інших видів страхової діяльності, то він визначається шляхом зменшення доходу, одержаного у вигляді зароблених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування і перестраховування, винагород за перестраховування, частини від страхових сум і страхових відрахувань, сплаченої перестрахувальниками, повернутих сум з централізованих страхових резервних фондів по обов'язкових видах страхування в розмірі виплат страхових сум і страхових відшкодувань, відрахувань в централізовані страхові резервні фонди по обов'язкових видах страхування, витрат
на проведення страхування та інших витрат, що включаються у вартість страхових послуг.
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначає також особливості складу витрат, що відносяться на собівартість страхової діяльності. Зокрема, ним встановлено, що додатково до складу витрат, які відносяться на собівартість страхової діяльності, включається плата побічним установам, організаціям, підприємствам чи фізичним особам за надані ними послуги, пов'язані з основною діяльністю страховика, і відшкодування страховим агентам витрат на службові поїздки, пов'язані з виконанням ними їх службових обов'язків.
Інші податки, збори і обов'язкові платежі, а також внески в державні цільові фонди визначаються для страховиків на загальних підставах у відповідності із законодавством про оподаткування суб'єктів господарювання:
- страховиками і Міністерством фінансів України, яке кон-тролює виконання вимог законодавства України з питань страхової діяльності її суб'єктами. Міністерство фінансів України в межах своєї компетенції видає нормативні акти по регулюванню страхової діяльності;
- страховиками і державними податковими Інспекціями з приводу контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахувань, повнотою та своєчасністю внесення в бюджет податків, зборів і інших-обов'язкових платежів, внесків в державні цільові фонди;
- страховиками і Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю з приводу одержання ліцензій на здійснення страхової діяльності та контролю за їх практичним застосуванням. У випадку порушення вимог законодавства України про страхову діяльність Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю дає страховикам приписи по їх усуненню, а при невиконанні приписів обмежує чи призупиняє ліцензії цих страховиків до усунення виявлених порушень або в передбачених чинним законодавством випадках приймає рішення про їх відкликання. Без наявності ліцензії страховики можуть здійснювати лише обов'язкові види страхування, якщо право на їх проведення передбачено нормативними актами;
- страховиками і Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю з приводу встановлення правил формування
і розміщення страхових резервів. Комітет за погодженням з Міністерством фінансів України І Міністерством статистики України також встановлює правила їх обліку і показники звітності.
У відповідності із Законом України "Про страхування" стра-хові

 
 

Цікаве

Загрузка...