WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості ф - Реферат

Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості ф - Реферат

зміни та доповнення в попередніх рішеннях уряду з питань державного страхування.
Інші відносини в галузі страхування регулюються нормами цілого ряду інших галузей права, насамперед цивільного права, тому страхування як юридичний інститут вивчається не лише у фінансовому праві.
3. Правові основи та особливості фінансування видатків енергетики та транспорту
5. Порядок фінансування видатків енергетики
Енергетичний комплекс, очолюваний Міністерством енер-гетики України, включає Б себе атомні, теплові й гідротехнічні електростанції, систему підстанцій і ліній електропередач, які забезпечують подачу електроенергії на території України в суміжні держави згідно міждержавних угод. До складу комплексу входять промислові підприємства, які випускають продукцію електроенергетики, науково-дослідні інститути й конструкторські бюро, управління та організації енергозбуту, установи соціальної сфери, що знаходяться на балансі підприємств галузі.
Увесь комплекс складається Із станцій, підприємств, органі-зацій та установ державного підпорядкування і невеликої кількості організацій, що забезпечують експлуатацію електричних мереж на територіях районів, міст і облік споживання електроенергії - місцевого та регіонального підпорядкування.
Після прийняття Закону "Про підприємства" в Україні всі підприємства комплексу перейшли на господарський розрахунок як самостійні хазяйнуючі статутні суб'єкти, що мають права юридичної особи, здійснюють свою виробничу, науково-дослідну або іншу діяльність з метою одержання прибутку (доходу).
Фінансові ресурси підприємств комплексу формуються зде-більшого за рахунок реалізації продукції, енергоносіїв, виконання робіт або надання послуг.
До складу собівартості продукції (електроенергії), виконаних робіт, послуг підприємств і організацій енергетики та електрифікації входять: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, внески у фонд ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи, у Фонд зайнятості, амортизаційні відрахування, вит-рати на сировину, матеріали, пальне та мастильні матеріали, поточні ремонти й інші витрати.
Після сплати податку на прибуток згідно чинного законо-давства України підприємства галузі формують фонди економічного стимулювання: фонд розвитку виробництва, науки й техніки; фонд соціального розвитку; фонд матеріального заохочення.
Підприємствам галузі надано право утворювати страхові та резервні фонди, а при розрахунках за вільно конвертовану валюту - валютні фонди.
З Державного бюджету України інвестуються капітальні вкладення загальнодержавного значення для спорудження об'єктів електроенергетики та електрифікації. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються роботи, пов'язані з ремонтом і поточним доглядом за об'єктами - внутрішньорайонних та міських електромереж. У Державному бюджеті України щороку передбачаються асигнування на фінансування заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації об'єктів Чорнобильської АЕС.
2. Порядок фінансування транспортної системи України
Залізничний, водний (морський і річковий), повітряний, автомобільний і трубопровідний транспорт становлять єдину транспортну систему України.
Залізниці становлять собою складний виробничий комплекс, що складається з відділів залізниць, лінійних служб (станцій), служб експлуатації залізниць, промислових підприємств, науково-дослідних та дослідно-конструкторських інститутів, ремонтно-будівельних служб, підприємств торгівлі й харчування, установ соціально-культурної сфери.
Централізоване управління комплексом залізничного транс-порту здійснює Міністерство транспорту України, до складу якого входить управління залізничним транспортом.
Вся діяльність залізниць будується на основі господарського розрахунку й регулюється Законом "Про підприємства в Україні".
Доходи відділів залізниць, служб, підприємств і організацій складаються: з платні за перевезення вантажів і пасажирів, на-вантажувально-розвантажувальних робіт, надання експедиційних послуг за зберігання вантажів і багажу, а по підприємствах
і організаціях - віл реалізації продукції, виконання робіт і на-дання послуг, а також державних коштів, за рахунок яких оп-лачується пільги населення щодо проїзду залізничним транспортом .
Поточні експлуатаційні витрати залізничного транспорту складаються: з заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, внесків у Фонд Чорнобиля та у Фонд зайнятості, оплати за електроенергію, тешюенсргію, пальне, мастильні матеріали, амортизаційні відрахування, витрати на сировину та матеріали
Після сплати податків на добавлену вартість, податку з при -бутку підприємства комплексу формують фонди економічного стимулювання, які використовуються на потреби підприємств.
Державного бюджету відділи, служби та підприємства ком-плексу інвестуються на капітальні вкладення - будівництво та придбання рухомого складу основних фондів
За послуги, що залізниця надає іноземним фірмам і ірома-дянам, вона має право одержувати оплату у вільно конвертованій валюті та формувати сучасні валютні фонди
Повітряний транспорт України державної власності що складається з регіональних авіазагонів, наземних служб - складних господарств авіапортів, підприємств технічного обслуговування повітряного транспорту, організацій перевезення вантажів і пасажирів, харчування й установ соціальної сфери входить до складу Міністерства транспорту України. Сьогодні в Україні дозволено створення та функціонування недержавних пов.тряних компаній, які не входять до складу Міністерства транспорту України, але зобов'язані керуватися у своїй роботі нормативними актами України.
Доходи державного повітряною транспорту складаються з платні за перевезення пасажирів і вангажів на внутрішніх та міжнародних лініях у грошовій одиниці України і у вільно кон-вертованій валюті. Доходи державного повітряного транспорту також формуються за рахунок виконання робіт для сільського господарства по боротьбі з шкідниками рослин, для будівельних організацій під час монтажу висотних будівельних конструкцій та інших робіт - гасіння лісових пожеж, аерофото-зйомок. ' '
Собівартість виконуваних робіт , послуг у підприємствах галузі складається з витрат на заробітну "лату, нарахувань на заробітну плату, внесків у Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у фонд зайнятості, на пальне га мастила, запасні частини й матеріали, амортизаційні відрахування, на виконання поточних ремонтів техніки та споруд.
Після сплати податків - на добавлену вартість (за винятком міжнародних ліній) з прибутку, підприємства повітряного транспорту державної власності утворюють фонди економічного стимулювання. Відповідно до чинного законодавства України

 
 

Цікаве

Загрузка...