WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях - Курсова робота

Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях - Курсова робота

бюджету на базі програмно-цільового методу місцевих бюджетів розробляють у Хмельницькій, Полтавській та Львівській областях.
Для успішного запровадження цього методу у бюджетний процес, як на рівні місцевих бюджетів, так і на державному, треба здійснити низку заходів, зокрема:
- прийняти законодавчий акт, який би регламентував цю роботу і визначив, що програмно-цільовий метод є основним методом складання, виконання та оцінки бюджетів усіх рівнів;
- через проведення навчань, семінарів, тренінгів змінити стереотипне мислення фінансових працівників, головних розпорядників бюджетних коштів, працівників органів місцевого самоврядування щодо доцільності програмно-цільового методу формування бюджетів;
- прийняти постанову Кабінету Міністрів України щодо проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів з метою відпрацювання методології застосування його;
- разом із відповідними міністерствами й відомствами розробити систему показників оцінки виконання бюджетних програм;
- розробити перелік типових бюджетних програм за галузями;
- розробити програмну класифікацію бюджетних видатків;
- запровадити обов'язкове розроблення стратегічних планів.
Втілення таких заходів дасть змогу створити найсучаснішу й найефективнішу систему управління фінансовими ресурсами як держави, так і органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування.
Висновки
Призначення бюджету в державі виявляється через систему економічних відносин, структура яких така:
" між державою і підприємницькими структурами в процесі мобілізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету;
" між державою і населення у процесі розподілу і перерозподілу валового національного продукту;
" між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні.
Важливою проблемою посилення ролі бюджету в розподільчих процесах є досягнення оптимальних співвідношень між різними ланками бюджетної системи 3 загальнодержавного бюджету фінансується понад 61,1% усіх витрат. Спостерігається тенденція збільшення частки місцевих бюджетів у фінансуванні бюджетних витрат, що може позитивно вплинути на розвиток системи місцевого самоврядування, а врешті решт - на використання бюджетних коштів у цілому.
Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних джерел та закріплених загальнодержавних податків, зборів та інші обов'язкових платежів. У дохідній частині місцевого бюджету окремо виділяють доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини які виникають у зв'язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.
Міжбюджетні відносини - це відносини маж державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідних для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.
За напрямами взаємовідносини між бюджетами поділяються на вертикальні - між бюджетами різних рівнів, і горизонтальні - між бюджетами одного рівня (в Україні тільки вертикальні).
Програмно-цільовий метод передбачає, що при прийнятті рішень щодо використання коштів враховуються такі аспекти, як підвищення корисності програми, зниження витрат на функціонування місцевих урядів, якісне надання послуг з охорони здоров'я та добробут суспільства в цілому. Керівники використовують показники виконання програм для вичерпної оцінки результатів, досягнутих внаслідок втілення програми, і вказують, як ці результати співвідносяться з місцевими та державними цілями.
Сьогодні методику формування бюджету на базі програмно-цільового методу місцевих бюджетів розробляють у Хмельницькій, Полтавській та Львівській областях.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006рік" від 20 грудня 2005р. Фінанси України ст.3-31.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932
"Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету
вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і
зборів на2001 рік" // Офіційний вісник України. - 2001. - №1-2. - ст. 137-186.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. №1195
"Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами" // Офіційний вісник
України. - 2001. - №38. - ст. 9-25.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р.
№1994 "Про затвердження методики розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного зна
чення, сіл, селищ".
5. Бак Н.А. Регулювання міжбюджетних відносин як складова бюджет
ного регулювання // Фінанси України. - 2002. - №5. - ст. 78-82.
6. Бондаренко В.Л. Історичні аспекти процесу створення і діяльності
комунальних банків // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 114-117.
7. Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування мі
сцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - №6. - ст. 14-23.
8. Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування мі
сцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - №6. - ст. 14-23.
9. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НЮС. -2003. ст.180-190
10. Григораш Т.Ф. Фінансові чинники формування місцевих бюджетів
// Фінанси України. - 2001. - №5. - ст. 62-64.
11. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. пос. / М.І.Ка-
рлін, Л.М.Горбач, ЛЛ.Новосад та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. М.І.Карліна -
К.: Кондор, 2003.-220 с.
12. Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казна
чейської системи в Україні // Фінанси України. - 2003. - №7. - С. 17-26.
13. Корчинський В.Є., Колодій СЮ. Реалізація принципів вирівню
вання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин
// Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 84-93
14. Кульчинський М.В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України. - 2002. - №7. - С. 25-29.
15. Кульчинський М.І. Роль міжбюджетних відносин у стимулюванні
розвитку регіонів України // Фінанси України. - 2000. - №3. - С. 87-91.
16. Кульчинський М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування //
Фінанси України. - 2001. - №9. - ст. 98-104.
17. Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави // Фінанси України. - 2002. - №6. - С. 30-35.
18. Луніна І. Бюджетний кодекс України і реалії міжбюджетних відносин // Економіст. - 2000. - №10. - С. 32-36.
19. Петренко Ю.В "Місцеві фінанси", опорний конспект. К; Кондор,2003,с.29.

 
 

Цікаве

Загрузка...