WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях - Курсова робота

Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях - Курсова робота

України, здійснення контролю за їх використанням; призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати.
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Передбачені доходи і видатки, які закріплюються за місцевими бюджетами, складові місцевих бюджетів. Детально описаний механізм бюджетного процесу на місцевому рівні, конкретизовані повноваження його учасників, охарактеризовані окремі його стадії. Урегульовані питання, що виникають у разі несвоєчасного затвердження відповідного місцевого бюджету.
Закон "Про Державний бюджет України" приймається на наступний за звітним роком. На жаль, практично жодного року за 10 років незалежності він не був прийнятий вчасно. Склад бюджету держави (зведений бюджет України) зображено у додатку 1.
До основних законів, які регламентують функціонування бюджетної системи, можна віднести:
1. Закон України "Про прожитковий мінімум".
2. Закон України "Про місцеве самоврядування".
3. Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим".
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
В Україні календарний і бюджетний роки збігаються. У цьому Законі передбачається формування в конкретних обсягах джерел доходів та видатків бюджету, необхідні нормативи відрахувань, дотації і субсидії областям, джерела покриття дефіциту бюджету (при плануванні), поточні пояснення до здійснення виконання бюджету.
1.2. Інформаційне забезпечення функціонування Державного та місцевих бюджетів.
Саме від чіткої, достовірної, оперативно отриманої інформації залежить успіх будь-якої справи, тому Україна має налагодити не лише свою власну систему інформаційного забезпечення в соціально-економічному просторі, а й органічно інтегруватись у світовий інформа-ційний простір. На жаль, про потенційні можливості України в економічному плані світовій спільноті відомо не так уже й багато, а це істотно стримує інвестиції, заважає налагодженню міцних економічних зв'язків.
Подамо можливу класифікацію інформації, яка стосується бюджетної системи (мал. 1.2.1.). Розглянемо найважливіші законодавчі акти, що стосуються інформацій. Бюджетна система функціонує на відповідній законодавчій та нормативній базі.
Законодавством передбачені інформаційні процеси усередині бюджетної системи та у її зв'язках із зовнішнім середовищем цих процесів.
Мал.1.2.1. Класифікація видів інформації, яка стосується бюджетної системи.
Бюджетний кодекс України. Ст. 28 передбачає доступність інфор-мації про бюджет.
Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:
" проекту Закону про Державний бюджет;
" Закону про Державний бюджет України на відповідний період з додатками, що є його невід'ємною частиною;
" інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року;
" інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
" іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
Верховна Рада АРК та Рада міністрів АРК, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, у тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше десяти днів із дня його прийняття.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю" (1999 р.). Закон регулює здійснення права власності на секретну інформацію, установлює перелік видів секретної інформації, механізм засекречування та розсекречення, допуск громадян до державної таємниці, відповідальність за порушення законодавства. Зокрема, ст. 8 передбачає перелік інформації, що може бути віднесена до державної таємниці.
У ст. 24 передбачено, що безкоштовне надання інформації органам державної влади та органам місцевого самоврядування здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Ця інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності.
Розглянемо інформаційне забезпечення окремих складових бю-джетної системи.
Рахункова палата. Усі контрольні органи, створені відповідно до законів України в системах Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України та інші державні контрольні органи, а також органи внутрішньовідомчого контролю та аудиту зобов'язані, сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за її запитами інформацію про результати перевірок та ревізій, які ними проведено.
Державна податкова адміністрація на основі Закону України "Про Державний реєстр" (набув чинності з 1 січня 1999 р.) створила автоматизований банк даних, який містить відомості про фізичних осіб - платників податків (прізвище, дата і місце народження, місце основної роботи і проживання, види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів), інформацію про сплату податків, а також індивідуальні ідентифікаційні номери, що надаються фізичним особам і зберігаються за ними протягом усього життя. Ці відомості становлять інформаційний фонд Державного реєстру. Містяться вони у базах даних регіональних податкових адміністрацій. Ця автоматизована система унеможливлює надання одній і тій самій особі кількох ідентифікаційних номерів і має кілька ступенів захисту.
Державний комітет статистики. На цей державний орган покла-дається робота щодо збирання основних статистичних даних про роботу підприємств, установ за передбачений звітний період. Більшість цих даних використовується при розробленні бюджетних показників. Так, це відомство повідомляє про індекс інфляції, який розраховується на основі динамікиіндексу споживчих цін. Індекс споживчих цін відображає збільшення вартості тих товарів і послуг, які закладені в прожитковий мінімум.
Органи місцевого самоврядування. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування передбачено Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також Бюджетним кодексом України. Органи місцевого самоврядування можуть ініціювати перевірки, а також організовувати їх проведення на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
1.3. Вплив бюджетної політики та її факторів на напрями формування і виконання бюджету.
Ринкова економіка при розмаїтті її моделей, відомих світовій практиці,

 
 

Цікаве

Загрузка...