WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях - Курсова робота

Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях - Курсова робота


Курсова робота
Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях.
Зміст
Вступ................................................................................................
Розділ І. Теоретично-методологічні засади бюджету та напрямів
вдосконалення системи міжбюджетних відносин
1.1. Нормативно-законодавча база місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.......................................................................................................................
1.2. Інформаційне забезпечення функціонування Державного та місцевих бюджетів......................................................................................................................
1.3. Вплив бюджетної політики та її факторів на напрями формування і використання бюджету..............................................................................................
Розділ ІІ. Оцінка та аналіз місцевих бюджетів і бюджетних
відносин на сучасному етапі господарювання
2.1. Роль місцевих бюджетів в бюджетній системі України та їх склад...........
2.2. Аналіз складу і структури доходів та видатків місцевих бюджетів.............
2.3. Збалансування місцевих бюджетів...............................................................
Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення системи міжбюджетних
відносин
3.1. Формування та використання бюджету за програмно - цільовим методом........................................................................................................................
3.2.Заходи по впровадженню у бюджетний процес раціонального програмно-цільового методу управління бюджетами ..............................................................
Висновки....................................................................................................
Список використаної літератури.............................................................
Додатки
Вступ
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.
Згідно ст.5 п.1 бюджетного кодексу України бюджетна система складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування
До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет об єднує області обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
Кошти місцевих бюджетів - основа фінансової бази органів місцевого самоврядування. Однак у більшості випадків вони не можуть забезпечити ефективного впливу цих органів на соціально-економічні процеси.
Стало очевидно, що бюджетна система потребує вдосконалення: форм та методів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків. Короткий огляд основних вад існуючої системи міжбюджетних відносин свідчить про те, що Україна мусить як найшвидше знайти стабільніший і прогнозований метод фінансування субнаціональних бюджетів - метод, який сприятиме створенню нормальних бюджетних стимулів, посиленню фіскальної підзвітності та досягненню ефективнішого та надійного фіскального вирівнювання.
За останній час тема становлення, розвитку та проблем бюджетної системи висвітлювалась у наукових роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, таких як: В.Федосов, В.І.Кравченко, С.А.Буковинський, С.Хегрут.
Метою моєї роботи є розгляд, спроба аналізу найважливіших проблем бюджетної системи та напрямки вирішення цих проблем.
Об'єктом дослідження є місцеві бюджети та між бюджетні відносини. Предмет дослідження - економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та на місцевому рівні.
Робота містить три розділи, кожен з яких є нібито окремою темою, але всі об'єднані загальним питанням теми. У першому висвітлено Теоретично-методологічні засади бюджету та напрямів вдосконалення системи міжбюджетних відносин. В другому розглянуто оцінка та аналіз місцевих бюджетів і бюджетних відносин на сучасному етапі господарювання.
І, в заключному третьому розділі розглядаються напрями вдосконалення системи міжбюджетних відносин.
РОЗДІЛ І. Теоретично-методологічні засади бюджету та напрямів вдосконалення системи міжбюджетних відносин
1.1. Нормативно-законодавча база місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.
Функціонування бюджетних відносин в Україні здійснюється на основі законодавчих та нормативних актів, перелік яких визначений ст. 4 Бюджетного кодексу України:
1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон про державний бюджет України.
4. Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини.
5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.
6. Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.
7. Рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Функціонування місцевих бюджетів забезпечується діючою законодавчою базою (див. табл.1.1.1.) До базових нормативних актів слід віднести Конституцію України (1996 р.) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997 р.) Бюджетний кодекс України (2001р.), щорічні закони України "Про Державний бюджет України"
Розглянемо, як регулюються бюджетні відносини відповідними законодавчими та нормативними актами.
У Конституції України, яка була ухвалена на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., урегульовані такі питання, що стосуються функціонування бюджетної системи, а саме: механізм прийняття Законів України, повноваження Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, органів місцевого самоврядування, основні бюджетні положення. Так, статті 95-98 передбачають, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Держава прагне до збалансованості бюджету України, його доходів та видатків, а регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня до 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.
Повноваження державних органів влади (ст. 85) - це прийняття законів; затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; затвердження загальнодержавних програм економічного, науково технічного, соціального,національно-культурного розвитку, охорони довкілля; розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і між народних фінансових організацій позик, не передбачених Дер-жавним бюджетом

 
 

Цікаве

Загрузка...