WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Структурні підрозділи товарної біржі - Реферат

Структурні підрозділи товарної біржі - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Структурні підрозділи товарної біржі
Нагляд за всіма сторонами діяльності біржі здійснюють комісії (комітети, відділи), утворені її членами та працівниками, що працюють за наймом. При цьому штат співробітників може бути досить великим (150-250 осіб). Кількість персоналу і його обов'язки визначаються Біржовим комітетом (радою директорів). Персонал виконує рішення і доручення Біржового комітету та комісій (комітетів), а організаційна структура персоналу часто відповідає функціям різних комісій (комітетів). Ці комісії нерівнозначні за своєю важливістю. Деякі з них, наприклад комісія з прийому нових членів, планово-фінансова, відіграють особливо важливу роль, тому і формуються тільки з членів Біржового комітету (ради директорів).
Комісії підпорядковані Біржовому комітету (раді директорів). Члени комісій працюють без відповідної оплати. Вони виносять рекомендації і допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов'язки, пов'язані з функціонуванням бірж, які покладені на них правилами регулювання. Персонал, що працює за наймом, не має права щодо торгівлі або права голосу.
Кількість комісій на біржах Заходу становить від 6 до 40. Практично на кожній біржі існують комісії з прийому нових членів, арбітражна, з ділової етики, контрольна, з нових товарів, ревізійна, фінансова і товарна комісії. Існують комісії із складування товарів, транспорту, статистики, зважування, навчання, з правил маркетингу, комп'ютерного забезпечення тощо. Розглянемо типовий склад підрозділів біржі та їх функції.
Комісія з прийому членів розглядає заявки щодо прийняття в члени біржі. До її функцій належать: аналіз господарського і фінансового стану підприємства (організації), що виявили бажання стати членами біржі; оцінка професійних і ділових якостей повноважних представників нових членів біржі; підготовка пропозицій щодо прийому нових членів біржі; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію комісії;
Арбітражна комісія, основними функціями якої є: оформлення контрактів між партнерами угоди; контроль за правильністю оформлення угод; заслуховування, розслідування і врегулювання спірних питань, що виникають між членами біржі, а також їх клієнтами в процесі укладення і виконання угод; аналіз правової практики біржі і підготовка пропозицій щодо її вдосконалення; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію комісії.
Арбітражна комісія має право розглядати спори, що виникають із-за якості товарів, термінів виконання наказів клієнтів, термінів поставки, платежу тощо. Вона не наділена правом приймати рішення, які обов'язкові, до виконання сторонами конфлікту. При незадоволенні сторін рішенням комісії, справа передається до судових інстанцій;
Комісія з торгової (діловий) етики, її основні функції: контроль за виконанням учасниками біржових торгів, а також співробітниками, членами і відвідувачами біржі правил біржової торгівлі й інших правил, що встановлені біржею; інформування Біржового комітету про порушення правил біржі, що мали місце, і підготовка з цього приводу відповідних документів; підготовка у разі необхідності пропозицій про заміну повноважних представників підприємств та організацій, що порушили біржові правила; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію комісії;
Спостережний комітет розглядає спори і приймає рішення з усіх дисциплінарних питань, які йому передає комісія з ділової етики. Він заслуховує свідчення як персоналу біржі, так і членів, які провинилися, вирішує наявність факту порушення, і виносить покарання;
Комісія з ділових операцій наділена широкими повноваженнями з розслідування випадків маніпулювання цінами, ділової практики членів біржі, а також усіх випадків, коли під сумнів ставиться добре ім'я члена біржі;
Ревізійна комісія, основними функціями якої є: ревізія фінансової діяльності біржі; підготовка звіту про результати ревізії фінансової діяльності біржі для заслуховування на загальних зборах засновників і членів біржі; аналіз адміністративно-господарської діяльності і підготовка пропозицій щодо її вдосконалення; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію комісії;
Відділ біржових товарів, який складається з секцій, що спеціалізуються на товарній ознаці. Основні функції відділу і його товарних секцій: вивчення й аналіз попиту і пропозиції, кон'юнктури ринку продукції, що реалізовується через товарну біржу; контроль за якістю і відповідністю стандартам продукції, що реалізовується; консультування покупців про фізичні і хімічні властивості продукції, її технічні характеристики і можливі напрямки використання; аналіз вимог покупців до споживчих властивостей продукції і підготовка пропозицій щодо поліпшення її якісних характеристик; аналіз споживчих властивостей нових видів продукції і можливого ринку її збуту; підготовка пропозицій про можливість реалізації нових видів продукції через товарну біржу і зняття з біржових торгів застарілих видів продукції; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію відділу;
Комітет з нових товарів вивчає потенційні можливості торгівлі новими товарами на біржі. Спільно з персоналом біржі проводить оцінку ефективності введення нових видів контрактів, здійснює нагляд за підготовкою економічних досліджень й інших матеріалів щодо обгрунтування і ведення торгів з новими товарами;
Ринговий комітет, або комітет з торгового залу, спостерігає за укладенням брокерами угод в біржовому кільці (долівці). Комітет може покарати члена біржі за порушення правил поведінки в біржовому кільці. Наприклад, якщо брокер здійснює пропозицію продати або купити контракти у формі, яка не відповідає прийнятій на біржі, то член комітету може накласти на нього штраф. На біржі СОМЕХ член рингового комітету має право за власним розсудом штрафувати на суму до 1 тис. дол. за кожне порушення;
Котирувальна комісія - робочий орган товарної біржі, головне завдання якого полягає в підготовці публікацій біржових котирувань й аналізі руху цін. Вона включає крім членів біржі також експертів. Основні функції котирувальної комісії: визначення довідкових цін продажу і пропорцій обміну; підготовка біржових бюлетенів; аналіз руху ринкових цін та підготовка відповідних рекомендацій біржовим посередникам; інформування учасників біржових торгів про рух ринкових цін в пропорціях обміну на продукцію, яка реалізовується на біржі, і умови розрахунків за неї; аналіз методів котирування і підготовка пропозицій щодо її вдосконалення; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію комісії;
Відділ реєстрації і контролю за виконанням біржових угод, основними функціями якого є: реєстрація біржових угод з купівлі-продажу і обміну продукції виробничо-технічного призначення та контролю за ходом їх виконання; підготовкадля котирувальної комісії матеріалів по укладених біржових угодах; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію відділу;
Відділ розрахунків з біржових угод, або розрахункова палата (розрахунковий центр), забезпечує проведення взаємних розрахунків між брокерськими фірмами і біржею. Основні функції цього відділу: організація і контроль розрахунків з внутрібіржових і міжбіржових угод купівлі-продажу і обміну продукції; отримання (в передбачених випадках) від біржових посередників або інших учасників біржової угоди гарантійного внеску з кожної угоди; отримання від біржових посередників (в передбачених біржовими правилами випадках) виділених їм для здійснення біржових операцій коштів і розпорядження ними; сповіщення продавця (власника) продукції про адресу, за якою необхідно здійснити поставку продукції; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію відділу. Сама ж розрахункова палата займається реєстрацією всіх строкових угод і проводить безготівкові розрахунки між членами біржі. Через певні проміжки часу розрахункова палата проводить перерахунок з усіх укладених і ліквідованих до цього строкових угод з поставкою. Різниця між вартістю контракту в момент укладення угоди і вартістю контракту на дату перерахунку є джерелом додаткового прибутку для одного з учасників операції - продавця або покупця.
Розрахункова палата біржі отримує відомості про всі укладені угоди, причому продавці і покупці передають їх самостійно. Тут відбувається звірка, виявляються нестиковки, організовується робота з виправлення помилок. Після визнання угоди дійсною, вона реєструється, і розривається прямий зв'язок між продавцем і

 
 

Цікаве

Загрузка...