WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Неокласична модель інвестицій. Індексація та дезінфляція - Реферат

Неокласична модель інвестицій. Індексація та дезінфляція - Реферат

Теоретична частина.
1. Неокласична модель інвестицій.
2. Індексація та дезінфляція.
3. Валюта, валютний курс та його види.
Практична частина.
1. За даними таблиці розрахувати показники: ВНП, споживання, валові приватні інвестиції, ЧНП, чисті приватні інвестиції.
Показники
1-й рік
2-й рік
Вартість нового будівництва
7
7
Вартість виготовленого обладнання
14
14
Вартість виготовлених споживчих товарів
154
126
Вартість споживчих товарів
126
154
Амортизація будівель
14
14
Амортизація обладнання
14
14
Запас споживчих товарів на початок року
42
70
Запас споживчих товарів на кінець року
70
42
2. За даними таблиці розрахувати внесок будівельників у створення ВНП:
Виробництво
Кінцева сума продажу (у.г.о.)
Купівля товарів, необхідних для виробництва (у.г.о.)
Будинку
20000
Скла
500
200
Цегли
12000
4000
Фарби
420
0
Інше
3080
4300
а) Як уникнути подвійного рахунку при вимірюванні ВНП ?
б) Дати визначення доданої вартості та пояснити способи її обчислення.
3. За наведеними даними розрахувати:
а) ВНП (методами доходів та витрат);
б) особистий доход;
в) доход кінцевого використання;
г) обсяг винагороди за працю;
д) обсяг чистого експорту;
е) обсяг чистих приватних інвестицій.
1.
Експорт
550,5
2.
Дивіденди
90
3.
Амортизація
460,5
4.
Зарплата
2163
5.
Державні витрати
1865,5
6.
Рента
49,5
7.
Непрямі податки
385,5
8.
Додаткові виплати до зарплати
420
9.
Валові приватні інвестиції
1113,5
10.
Податки та доходи корпорацій
132
11.
Трансфертні платежі
480
12.
Проценти за капітал
301,5
13.
Доход індивідуальних власників
198
14.
Споживчі витрати
2782,5
15.
Імпорт
507
16.
Внески на соцстрах
222
17.
Нерозподілені прибутки корпорацій
825
18.
Податки на особисті доходи
558
Неокласична модель інвестицій і q Тобіна
У національній економіці більшість фірм виконують дві функції - виробляють товари і послуги та інвестують у капітал для майбутнього виробництва. Для простоти нашого аналізу припустімо, що цими двома видами діяльності займаються два вили фірм - виробничі та позичкові. Виробничі фірми продукують товари і послуги, але не інвестують. Вони орендують капітал у позичкових фірм. Останні не виробляють товарів і послуг, а здійснюють усі інвестиції в економіку, тобто купують капітальні блага і здають їх в оренду виробничим фірмам.
Із теми 3 нам уже відомо, то конкурентна фірма на підставі порівняння витрат і вигід від застосування кожної додаткової одиниці капіталу ухвалює рішення про те, яким обсягом капіталу володіти. Припустімо, шо виробнича фірма може орендувати одиницю капіталу за ціною R і продавати одиницю своєї продукції за ціною Р. Тоді реальні витрати на одиницю капіталу для виробничої фірми становлять (К/Р). Реальною вигодою від використання одиниці капіталу є МРК - додатковий обсяг продукції, вироблений за допомогою цієї додаткової одиниці капіталу.
У темі 3 зроблено висновок, що для максимізації прибутку фірма потребує капіталу доти, доки граничний продукт капіталу не зрівняється із його реальною ціною. У стані рішюваги така ціна (R/Р) дорівнює граничному продуктові капіталу:
де aА (L/K)1-a - граничний продукт капіталу для функції Коба- Дугласа.
За нашим припущенням, позичкові фірми купують капітальні блага і здають їх в оренду. Позичкова фірма за кожну одиницю наданого в оренду капіталу отримує реальну позичкову ціну капіталу (R/Р), що є витрргом для цієї фірми.
Позичкова фірма несе три види витрат на власний капітал. По-перше, це витрати, що пов'язані з процентом. Якщо така фірма бере в позику для купівлі капіталу, то їй доводиться сплачувати за неї процент. І якщо фірма купує капітал за власні кошти, вона втрачає процент, який могла б заробити, поклавши цю суму в банк. Позначимо через (Pr) ціну купівлі одиниці капіталу, а через (i) - номінальну процентну ставку. Тоді (iPr) будуть витратами на процент.
Другим видом є витрати, пов'язані зі зміною ціни капіталу. Впродовж строку служби устаткування ціна капіталу змінюється. Якщо вона підвищується, фірма виграє, бо вартість її активів зросла. Якщо ціна капіталу знижується, то фірма зазнає збитків. Величина цих збитків (або виграшу) дорівнює (- Pr). Знак мінус показує, що тут враховують витрати, а не вигоди.
По-третє, це витрати, що пов'язані зі зношенням капіталу. Упродовж строку оренди капітал зношується і втрачає свою вартість. Якщо h - норма амортизації, то (hPk) - грошова величина амортизації.
Витрати на надання одиниці капіталу в оренду становлять:
Отже, витрати на капітал залежать від ціни одиниці капіталу, процентної ставки, темпу зміни ціни капіталу та від норми амортизації.
Для спрощення тлумачення витрат на одиницю капіталу припустімо, що ціни капітальних благ зростають разом із цінами інших товарів. У цьому разі ( Pk/Pk) відображує загальний рівень інфляції . Різниця (i - ) дорівнює реальній процентній ставці r. Звідси можна записати:
Витрати на одиницю капіталу = Рk (r + h).
Виразимо витрати на капітал в одиницях продукції економіки. Реальні витрати на одиницю капіталу дорівнюють (Рk/Р) (r+ h).
Отже, реальні витрати на одиницю капіталу залежать від відносної ціни капітального блага (Рk/Р), реальної процентної ставки r та норми амортизації h.
Позичкова фірма з кожної одиниці капіталу отримує реальний виторг (R/P) і несе реальні витрати (Рk/Р) (r + h) на кожну одиницю. Ухвалюю-рішення про обсяг свого капіталу, фірма порівнює виторг і витрати, а різниця між ними становить її прибуток:
Реальний прибуток = R/Р - (Рk/Р) (г+h).
Оскільки у стані рівноваги реальна позичкова ціна капіталу дорівнює його граничному продуктові, то можна записати:
Реальний прибуток = МРК -(Рk/Р) (г+h).
Звідси зробимо такий висновок. Позичкова фірма вилучає приток, якщо граничний продукт капіталу перевищує витрати на його одиницю. У ньому разі фірмі вигідно інвестувати, тобто чисті інвестиції зростають. І навпаки, фірма зазнає збитків, якщо граничний юдукт капіталу менший за витрати на його одиницю. Тоді фірма зменшує свій обсяг капіталу.
Тепер можна відмовитися від припущення про поділ фірм на виробничі та позичкові. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...