WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

адміністративної та трудової дисципліни, ефективну кадрову політику,підвищення кваліфікації кадрів;
- організацію праці, заробітної плати та соціальний захист працівників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті, запровадження галузевих і міжгалузевих норм праці та систем матеріального стимулювання в залежності від місцевих умов, додержання трудового законодавства;
- покращення умов праці і попередження виробничого травматизму, виконання правил охорони праці, підвищення культури виробництва.
- ведення в установленому порядку статистичного обліку і звітності при повній їх достовірності.
Дистанція зобов'язана:
- забезпечити виконання завдань, а також обов'зки, що випливають із цього положення , законодавства України.Галузевої угоди колективного договору залізниці та укладених дистанцією договорів;
- укладати згідно із трудовим законодавством України трудові договори зі своїми працівниками.
Начальник дистанції і головний бухалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.
Дистанція несе відповідальність за невиконання передбачених цим положенням обов"язків , продаж товарів і надання послуг, використання яких може заподіяти шкоду здоров'ю населенню, а також за інші порушення згідно чинного законодавства.
Управління дистанцією здійснюється згідно з чинним законодавством України, наказами та іншими нормативними актами "Укрзалізниці", залізниці, служби та цим положенням.
Дистанцію очолює начальник дистанції.Призначення начальника дистанції на посаду та звільнення його з посади проводиться згідно з установленою номенклатурою посад.
Начальник дистанції діє за дорученням від імені залізниці, представляє її інтереси в межах наданих прав, розпоряджається за погодженням із залізницею майном дистанції, укладає договори, відкриває в установах банку субрахунки, дає пропозиції щодо структури і штату дистанції.
Взаємовідносини трудового колективу дистанції колії з адміністрацією дистанції регулюються чинним законодавством України, цим положенням і колективним договором залізниці.Повноваження трудового колективу дистанції колії реалізуються загальними зборами через їх виборні органи.
2.2 Аналіз об'ємних показників
Аналізуючи об'ємні показники Основ'янської дистанції колії по фактичному виконанню капітальнего ремонту з таблиці 2.1 бачимо, що об'єм робіт з ремонту колії за 2003 рік виконаний на 117 % , виконання склало 17,93 км.
В 2003 році дистанцією були проведені слідуючі роботи :
- заміна стрілочних переводів -7 комплектів;
- заміна стрілочних переводів с/п (металеві частини) - 8 комплектів;
- заміна рейок с/п -1,657 км.; комплексно оздоровчі роботи- 7,0 км.;
- заміна рейок новими -0,638 км.;
- середній ремонт на з/б шпалах-2,7 км.;
- заміна перевідних брусів- 1 комплект.
В 2004 році об"єм робіт з ремонту колії виконано на 119,2 % ,виконання склало 15,89 км. За 2004 рік заміна стрілочних переводів новими (металеві частини) в порівнянні з 2003 роком зменшилась на 1 комплект; заміна стрілочних переводів с/п (металеві частини) в 2004 році склала 11 комплектів, що на 3 комплекти більше ніж у 2003 році. ; заміна рейок с/п в 2004 в порівнянні з 2003 роком збільшилась на 2,561 км.; комплексно оздоровчі роботи в 2004 році склали 3,0 км. що в два рази меньше ніж у 2003 році.; середній ремонт на з/б шпалах в 2004 році збільшився на 1,8 км. в порівнянні з 2003 роком.;заміна перевідних брусів в 2004 році виконання склало 3 комплекти, що на 2 комплекти більше, ніж у 2003 році.; середній ремонт на деревянних шпалах склав у 2004 році 0,85 км. В 2005 році заміна стрілочних переводів новими ( металеві частини) становить 4 комплекти, що на 2 комплекти меньше, ніж у 2004 році.; заміна стрілочних переводів с/п (металеві частини) у 2005 році становить 10 комплектів, що на 1 км.,що на 0,54 км. меньше, ніж у 2004 році.; заміна перевідних брусів у 2005 році склала 1 комплект, що на 2 комплекти меньшн, ніж у 2004 році.
За аналізуючий період в порівнянні 2005 року до 2003 року ми бачимо, що заміна стрілочних переводів, новими (металеві частини) зменшилась на
42,9 %.; заміна стрілочних переводів с/п (металеві частини) збільшилась на 25,0 %.; заміна рейок с/п збільшилась на 121,9 %.; комплексно оздоровчі роботи зменшились на 51,4 5 .; середній ремонт на з/б шпалах збільшився на 66,7 %.
Собівартісь робіт по замі стрілочного переводу новими ( металеві частини) до звіту 2003 року підвищилась на 23,7 % (15,6 тис.грн.) за рахунок підвищення ціни на матеріали. В 2004 році собівартість по заміні стрілочного переводу новими (металеві частини) в порівнянні з 2003 роком підвищилась на 11,7 % (9,5 тис.грн.) за рахунок підвищення ціни на матеріали. В 2005 році заміна стрілочних переводів новими ( металеві частини) підвищилась у порівнянні з 2004 роком на 50,6 %. Фактично склало 139,9 тис.грн. Підвищення собівартості винекло за рахунок укладання перехресних стрілочних переводів. В цілому в період з 2003 по 2005 роки собівартість по заміні стрілочних переводів новими (металеві частини ) зросла на 71,9 %.
По заміні стрілочних переводів с/п до звіту 2003 року собівартість підвищилась на 0,7 % (о,1 тис.грн.) за рахунок підвищення тарифних ставок та посадових окладів.
В 2004 році собівартість також підвищилась в порівнянні із 2003 роком на 40,5 % ( 6,0 тис.грн.), це пов"язане з тим, що у 2004 році були укладені стрілочні переводи с/п перехресні . Собівартість по заміні стрілочного переводу с/п (металеві частини) в 2005 році в порівнянні з 2004 роком підвищелась на 0,4 %, це відбулось за рахунок укладання перехресних стрілочних переводів, рухомісткість укладання яких більша, ніж трудомісткість укладання одиничного стрілочного переводу.
Так у 2005 році в порівнянні з 2003 роком собівартість по заміні стрілочного переводу с/п ( металеві частини) підвищелась на 42,1 %. Собівартість по комплексно оздоровчих роботах в 2003 році підвищелась на 8,4 % (0,9 тис.грн.) за рахунок виконання робіт машинами важкого типу ОПМС.В 2004 році собівартість в порівнянні з 2003 роком по комплексно оздоровчих роботах підвищелась на 20,7 % (2,4 тис.грн.) за рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...