WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

за погодженням із залізницею іншим підприємствам та організаціям, виконуючим роботи або послуги, матеріальні ресурси чи кошти, в т.в. за погодженням трудового колективу дистанції , кошти фондів економічного стимулювання.
У відповідності до Закону "Про підприємства в Україні" вирішувати питання по труду і заробітній платі;
Відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків для здійснення і оформлення операцій у відповідності з інструкціями та Положенням Національного банку України і самостійно розпоряджуватись коштами, що зерігаються нарахунках в установах банків;
Касу дистанції, касові операції, їх оформлення та облік повинні здійснювати в повній відповідності з Положенням про ведення касових операцій.
Дистанція також має право вести:
- розрахунки з постачальниками за товаро - матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги. Форми розрахунків визначаються у відповідності з Положеннями;
- розрахунки з різними дебіторами та кредиторами за всякого роду операціями з банками по позикам, виданим робітникам та службовцям по житлово - комунальним послугам, з бюджетними установами освіти та охорони здоров'я, науково - дослідними інститутами і т.і..
Користуватись банковськими кредитами на виробничі та соціальні цілі:
- сезонні сверхнормаивні запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, незакінченого виробництва, гоової продукції та інших видів маттеріальних цінностей;
- тимчасове надолуження недостатку особистих обігових коштів;
- виплату заробітної плати;
- несезонні запаси товаро - маттеріальних цінностей;
- інші цілі у випадках, передбачених відповідними інструкціями Національного банку України.
Формувати види матеріального заохочення соціального розвитку та розвитку
виробництва, науки і техніки. Коштти цих фондів витрачаються за кошторисом, затвердженим сумісним рішенням адміністрації профспілкової організації дистанції
2 Аналіз техніко-економічних показників Основ'янської дистанції колії
2.1 Характеристика Основ'янської дистанції колії
Основ'нська дистанція колії була створена в 1923 році . В її склад входить: ст.Безлюдівка , Основа, Харків-Левада, одноколійна дільниця Основа-Золочів- Готня з дев'ятьма роздільними пунктам. На согоднішній день розгорнута довжина дистанції колії складає 536,9 км.
Основ'янська дистанція колії є структурним підрозділом Південної залізниці, яка відноситься до загальнодержавної власності.Дистанція колії забезпечує безпечний та безперебійний рух поїздів з установленими швидкостями на дільниці колії, що обслуговується. Дистанція колії входить до складу колійної служби Південної залізниці, яка є по відношенню до дистанції колії органом управління. истанція колії не є юридичною особою.В своїй діяльності дистанція кирується чинним заканодавством України,наказами та іншими нормативними актами Міністерства транспорту України,"Укрзалізниці",Південної залізниці,колійної служби.
Дистанція колії на основі доручення,виданого начальником залізниці може кладати господарські договори,придбавати майнові та немайнові права для алізниці,виступати позивачем і відповідачем у судових органах. Дистанція має свій субрахунок у банку та печатку із найменуванням Південної залізниці,колійної служби та своїм власним.
Предметом діяльності дистанції є утримання колії,земельного полотна, штучних споруд,інших обладнань колійного господарства,виробничо-побутових і житлових будівель у справному стані,який гарантує безпечний та безперебійний рух поїздів,а також може здійснювати (позазбитки основному виробництву) інші не заборонені законодавством України,види діяльності. Для організації діяльності дистанції залізниця наділяє її необхідними основними засобами та обіговими коштами. Усе майно дистанції колії є складовою частиною майна залізниці і закріплюється за дистанцією на правах господарського віддання.Дистанція складає самостійний баланс та подає його у порядку встановленому чинним законодавством.
Матеріально-технічні цінності можуть бути реалізовані,а одержанні від цього кошти можуть бути направлені на виробничий та соціальний розвиток дитанції,за розпорядженням начальника залізниці. Порядок фінансування дистанції за роботу і послуги по забезпеченню виконання процесу перевезень здійснюється за затвнрдженим колійною службою Південної залізниці кошторисом витрат на її утримання.
Доходи від підсобно-допоміжної діяльності дистанції отримані в результаті здійснення господарської діяльності, залишаються у розпорядженні дистанції колії.
Основними задачами дистанції є:
- утримання всіх елементів залізничної колії в стані міцності та стійкості, які забезпечують безпечний, плавний та безперебійний рух поїздів з установле- ними для цієї дільниці швидкостями;
- здійснення заходів, щодо своєчасного виконання попереджувальних робіт і усуненя причин, що викликають несправності колії, земельного полотна та штучних споруд;
- упровадження заходів з оздоровлення та зміцнення колоійного господарства, рийняття до експлуатації об'ктів після їх ремонту;
- забезпечення безпечного руху поїздів та автогужового транспорту на переїздах;
- проведення робіт по снігоборотьбі;
- установлення і догляд за колійними та сигнальними знаками;
- впровадження нових досягнень науки, техніки, передового досвіду, максимальне використання виробничих потужностей, машин та мехенізмів дистанції, підвищення рівня механізації колійних робіт;
- запровадження заходів з економного використання матеріалів, палива, електроенергії та зниження собівартості робіт;
- здійснення заходів направлених на підвищення продуктивності та рентабельності виробництва;
- запровадження заходів щодо покращення умов праці тазабезпечення вимог, правил і норм по техніці безпеки.
Для рішення доручених задач дистанція:
- забезпечує розробку спільно із колійною службою та затвердження колійною службою кошторису витрат на утримання дистанції;
- удосконалення економічної роботи в умовах ринкових відносин, ефективне використання і збереження майна дистанції;
- раціональні випрати матаріальних і паливно-енергетичних ресурсів;
- розвиток підсобно-допоміжного виробництва, організацію випуску товарів народного споживання, розширення платних послуг населенню;
- виконання вимог екологічної безпеки та охорони здоров"я населення, проведення заходів з питань охорони природи,раціонального використання природних ресурсів, ліквідація наслідків аварій, шкідливого забруднення навколишнього природнього середовища;
- зміцнення державної,

 
 

Цікаве

Загрузка...