WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

методиці: пропорційно виконаному обсягу роботи, витратами визначених вимірників чи фонду оплати праці. Тому при формуванні достовірної інформації, яка використовується для розрахунку, аналізу витрат і виявлення резервів їх зниження , велике значення має вдосконалення звітності по обліку витрат, які включаються в склад собівартості окремих видів робіт і послуг, а також розширення переліку прямих витрат. Позв'язку витрат з обсягом роботи вони діляться на змінні і умовно-постійні. Змінні витрати включають у витрати від обсягу перевезень, величина яких змінюється прямо пропорційно обсягу перевезень. Всі інші витрати, які мало залежать від обсягу роботи, прийнято відносити до умовно-постійних. Питома вага залежних витрат змінюється також по різним часовим періодам їх розрахунку і аналізу. В умовах переходу до ринкової економіки методи, які використовуються і порядок планування експлуатаційних витрат залізниць міняються. Базою планування і досі є річний план перевезень з розбивкою по кварталах. Планування експлуатаційних витрат виконується по елементам витрат і по статтям витрат.
В теперішній час при плануванні витрат використовуються норми і ліміти експлуатаційних витрат, які були розроблені для залізниць з урахуванням особливостей їх роботи. Управління витратами вимагає не тільки цілеспрямованого планування і регулювання витрат на основі використання, не тільки диференційованих технічно та економічно обґрунтованих норм витрат, але і аналізу, контролю їх виконання, а також постійного оновлення нормативної бази розрахунку витрат. Удосконалення нормування і лімітування експлуатаційних витрат по елементам витрат і особливо в сучасних умовах по фонду оплати праці є складною економічною проблемою. Її рішення вимагає детальної праці економістів і технічних робітників всіх рівней по формуванню нормативних баз організації управлінськогокого обліку, контролінга і інших систем управління підприємствами. Формування нормативних баз необхідно виконувати по місцях виникнення витрат - тобто по структурним підрозділам організації. Планування експлуатаційних витрат залізниць виконується по однорідним видам витрат, тобто по економічним елементам. Найбільшу питому вагу в експлуатаційних витратах залізничного транспорту займають витрати по оплаті праці.
Дистанція колії, крім плану експлуатаційної діяльності складає план капітального ремонту колії. В ньому вказують об'єм робіт, який виконуться за рахунок амортизаційних відрахувань, а також необхідний контингент робітників, фонд заробітньої плати і матеріальні затрати.
В плані капітального ремонту виділяють укладку колії на залізобетонних шпалах, укладку безстикової колії, заміну рейок новими, старопригідними, заміну стрілочних переводів і перевідних брусів, капітальний ремонт земельного полотна , штучних споруд, машин, механізмів. Об'єм ремонтно-колійних робіт визначають по нормах періодичності ремонтів, передбачених положенням планово-попереджувального ремонту верхньої будови колії, земельного полотна і штучних споруд. Ці норми встановлені з урахуванням типу рейок, роду шпал і баласту, а також вантажонапруженості ділянки, яка обслуговується.
При виборі конкретної ділянки виробництва робіт по капітальному ремонту враховується пропущений по ньому тонаж стан рейок, скріплень і інших елементів верхньої будови колії.
Аналогічно визначають необхідність в інших видах ремонту.На такі види робіт, як капітальний ремонт колії і заміну рейок новими , складають титульний список .В ньому вказують ділянку , на якій будуть проводитись роботи, їх об'єм в кілометрах, тип рейок, які укладаються, рід баласту. Особливо виділяють роботи по укладці залізобетонних шпал і безстикової колії.
За рахунок амортизаційних відрахувань, призначених на капітальний румонт, дозволяють виконувати слідуючі роботи: капітальний, саредній і підйомний ремонт колії, заміну рейок новими і старопридатними, постановку стрілочних переводів і перевідних брусів на щебінь, зварку, наплавку і шліфовку рейок, ремонт шпал , мостових і перевідних брусів, капітальний ремонт переїздів, земельного полотна, штучних споруд, засобів снігозахисту, зимове складування щебня, переміщення машин колійних станцій, приладів вздовж колії, постійних огорож, оладнання стрілочних переводів приладами для очистки від снігу. В плані дистанції і в договорі її з відділенням дороги вказується загальна сума капітального ремонту колії, яка визначається на основі вартості одного кілометра колії і запланованого об'єму робіт. Для одержання засобів за капітальний ремонт дистанція колії складає кошторис вартості ремонту одного кілометра колії при визначеному типі верхньої будови.
Основ'янська дистанція колії є структурним підрозділом Південної залізниці, що здійснює свою виробничо - фінансову діяльність у відповідності із законом України "Про підприємства в Україні" стосовно до статусу структурного підрозділу.
В своїй діяльності дистанція керується Законами і нормативними актами України, наказами, вказівками та іншими нормативними актами Міністерства Транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України - "Укрзалізниці", залізниці та дійсним Положенням, а також до їх відміни чинними Правилами.
Матеріально - технічну базу і кошти дистанції, тобто її майно, складають основні фонди, закріплені за нею залізницею, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, фінансові ресурси.
Дистанція організовує в установленому порядку в межах, чинних законодавством України прав, може розпоряджуватися закріпленим за ним майном та заключати від свого імені господарські договори.
Дистанція організовує в установленному порядку бухгалтерський і статистичний облік та звітність, забезпечує його вірогідність, проводить заходи по їх механізації, складає баланс та звітує перед залізницею.
У відповідності із законом "Про підприємства в Україні" залізниця надає дистанції такі права:
- зійснювати будь які види господарської діяльності , ящо вони не заборонені чинним законодавтсвом України і відповідають завданням, передбаченим дійсним Положенням;
- розробляти плани економічного й соціального розвитку;
- розпоряджуватися за погодженням із залізницею закріпленими за дистанцією основними виробничими фондами, в тому числі передавати іншим підприємствам і організаціям, продавати, обмінювати, здавати в аренду, представляти в безкоштовне тимчасове користування приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони зносились або морально устаріли;
- використовувати закріпленні за дистанцією обротні кошти з метою виробничого й соціального розвитку самостійно. Обігові кошти не можуть бути вилучені без згоди трудового колективу дистанції;
- передавати

 
 

Цікаве

Загрузка...