WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

швидкозношуваних інструментів і приспособлень.Для визначення даних витрат складають кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання відносять на собівартість окремих виробів, виходячи з величини цих витрат,якіприходяться на одну год. роботи обладнання і часу роботи обладнання для виробництва одиниці продукції.Загальні витрати включають в себе витрати на управління підприємством ,підготовка кадрів, втрати на утримання пожарної і сторожевої охорони.
Загальні витрати розприділюються між різними видами продукції пропорційно сумі основної заробньої плати виробничих працівників. В інші виробничі витрати входять відрахування на науково-дослідницькі роботи, витрати на гарантійний ремонт продукції, очистку промислових вод і викидів в атмосферу. До невиробничих витрат відносяться витрати на транспортування продукції, і витрати зв'язаних із збутом продукції.
1.3 Планування собівартості продукції
Ціль планування експлуатаційних витрат - забезпечення виконання обсягу ремонту та обслуговування колії необхідними грошовими засобами.
Основні експлуатаційні витрати шляхового господарства плануються по слідуючим статтям. Номенклатури витрат по основній діяльності залізних доріг: текуче утримання шляху і постійних пристроїв, одиночасна заміна матаріалів верхньої будови колії, утримання штучних споруд, а також захисних лісонасаджень, охорона колії, переїздів і штучних споруд, витрати по сніго-водо і піско боротьбі, інші роботи колійного господарства. Експлуатаційні витрати плануються по елементах затрат:
- заробітня плата;
- відрахування на соціальне страхування;
- амортизація;
- матеріали;
- електроенергія;
- паливо;
- та інші витрати.
Фонд оплати праці планується виходячи з ліміту чисельності персоналу і середньомісячної оплати праці. Відрахування на соціальні потреби плануються по встановленим заканодавством нармам страхових внесків, у відсотках від фонду оплати праці.Витрати на матаріали для поточного утримання колії визначаються по затвердженим нормам і діючим цінам. Затрати на паливо і мастильні матеріали для машин і механізмів,які застосовуються на роботах по поточному утриманню колії, розраховуються по кількості механізмів, продовженню їх роботи в годинах, витрат розходу палива за одну годину і вартості однієї тони палива. В інші витрати входить оплата рахунків за роботу шляхового струга по очистці кюветів і за інші роботи, які виконуються сторонніми організаціями, а також рахунків за електроенергію.
Витрати по одиничній заміні матеріалів верхньої будови колії входять затрати на нові матеріали і відремонтовані елементи верхньої будови колії, які використовуються при одиночній заміні, а також, затрати на виконання і заміну баласту. Витрати по одиничній заміні матеріалів верхньої будови колії вираховуються по нормах, установлених на один км. розгорнутої довжини головного і станційного шляхів і діючим цінам. При визначенні потреби в матеріалах з розгорнутої довжини колії виключають ті ділянки , на яких в плануючому році передбачені роботи по капітальному, середньому ремонту, а також суцільна заміна рейок новими і старопридатними.
Вартість матеріалів вираховують в оптовох цінах промисловості і додатково враховують витрати по їх транспортуванню. Витрати по заміні баласту визначають по ціні, яка встановлена для кожної дороги. По дистанціям ці ціни деференціюються виходячи з собівартості отриманого баласта і витрат по його транспортуванні. При одиночній заміні використовують, як правило, старопридатні рейки. Тому, затрати на матеріали розраховуються не поціні рейок, а по вартості їх ремонту.Якщо частина рейок при одиночній заміні планується замінити новими, то для визначення цієї частини витрат використовується ціна нових рейок.
Заробітня плата по статті "Одиночна заміна матеріалів верхньої будови колії" не планується, так, як ці роботи виконуються працівниками, фонд заробітньої плати яких передбачується по статті "Поточне утримання колії".
У витратах по охороні колії, переїздів і штучних споруд враховують витрати на матеріали для освітлення сигналів на перегоні, а також, ручних фонарів обходчиків і чергових по переїздах. Суму цих витрат визначають по фактичних затратах за минулий рік з урахуванням можливого їх скорочення.Витрати на матеріали для утримання штучних споруд вираховують по нормах, які встановлені на поточне утримання 100 м. штучних споруд в рік, протяжності споруд і цінам.
До інших затрат по колійному господарству відносять оплату рахунків за електроенергію, яка використовується шляховими машинами і механізмами, а також, яка використовується для освітлення, і оплату рахунків судохідного нагляду за обслуговування знаків під мостами.Суму цих витрат встановлюють на рівні фактичних затрат за минулий період.
Витрати по сніго-водо і піскоборотьбі в планах дистанції колії не передбачаються, а плануються в складі витрат залізних доріг. По інших роботах колійного господарства плануються витрати на утримання в чистоті пішохідних мостів на перегонах, пристроїв штучного захисту від снігу і піску, поточний ремонт снігоочищувачів, очистку колії від шлаку і сміття. Суму цих витрат визначають по рівню фактичних затрат за минулий період.
В плані витрат дистанція колії відображає амортизаційні відрахування на повне відновлення земельного полотна, штучних споруд, верхньої будови колії, станційних і під'їзних колій. Суму амортизаційних відрахувань визначають по балансовій вартості цих основних фондів і норм амортизації.
Основні витрати загальні для всіх галузей господарства залізної дороги, і загальногосподарські витрати на дистанції колії плануються так сама, як і в інших лінійних підприємствах.
На величину експлуатаційних витрат впливає обсяг перевезень, технічна оснащеність транспорту, втілення прогресивних технологій, інтенсивність використання і оновлення технічних засобів, підвищення якості і мотивації праці, нормування ресурсів і витрат і інші фактори.
Витрати за окремими видами праці, виробничим операціям чи по деяким однорідним операціям об'єднують у відповідні статті витрат. Кожній статті наданий відповідний номер і встановлений вимірник, у відповідності з яким визначається величина витрат даної статті. Експлуатаційні витрати діляться на дві групи: прямі, безпосередньо пов'язані з виконанням виробничого процесу і загальновиробничі, по обслуговуванню виробництва.
Для планування витрат важливе значення має їх облік по окремим видам робіт. Тому витрати діляться на прямі і непрямі.
Прямі витрати це стягнення, які безпосередньо враховуються і відносяться на конкретний вид роботи.
Непрямі витрати пов'язані з виконанням декілька видів робіт і повинні розподілятися між ними непрямим розрахунковим шляхом, відповідно прийнятій в галузі

 
 

Цікаве

Загрузка...