WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта//М.: Транспорт, 1972год, 224с.
18. Локомотивное хазяйство: Учебник для вузов железнодорожного транспорта//под ред. Айзинбуда С.Я. -М.: Транспорт 1986 год 286 с.
19. Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи магістра// рецензент доц. Жердев, Харків 2001 рік.
20. Железнодорожные перевозки при изменении грузооборота//Техника и экономика путей сообщения 1992 год.
21. Михальцев Е.В. Себестоимость железнодорожных перевозом// Москва 1957 год.
22. Планирование на предприятиях железнодорожного транспорта под редакцией Левицкого А.А.. Москва, Транспорт 1089 год.
23. Пояснювальна записка до звіту Основ'янської дистанції колії за 2003- 2005 роки.
24. Пояснительная записка к отчёту производственно-хозяйственной
Основ'янської дистанції колії за період 2003-2005 років.
25. Себестоимость железнодорожных перевозок под общей редакцией Орлова В.М., Москва, Транспорт 1965.
26. Тучкевич Т.М. Производительность труда на железнодорожном транспорте//Москва. Транспорт 1961 год.
27. Шаройко А.В., Усов А.Г. Экономика, организация, планирование материально-технического снабжения железнодорожного транспорта// М: Транспорт, 1982год., 304с.
28. Шульга А.М., Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорожных перевозок//М.: Транспорт, 1985 год.
29. "Экономика железнодорожного транспорта" под редакцией Белова И.В.// Москва, Транспорт 1989 год.
Таблиця 2. 15 - Аналіз підсобно-допоміжної діяльності Основ'янської дистанції колії У тисячах гривень
р
о
к
и Показники Реалізація
послуг
допоміж-
ного ви-
робництва,
усього У тому числі
Надання
послуг з ре-
монту та обслуговуван-
ня під'їзної
колії Надання
послуг з
реклами Надання
послуг
по поточно-
му утриман-
ню колії Надання
послуг
авто-
транс-
порту Надання
Платних
Послуг
(ТСН) Надання
послуг
механіч-
ної
майстер-
ні Надання
послуг
по від-
ванта-
женню
метало-
брухту Надання
послуг
будівель-
ного
цеху
2003 Доходи 252 107,6 5,0 138,4 1,8 - - - -
Витрати 173,6 81,4 - 90,9 1,3 - - - -
Фін.результат 79,2 26,2 5,0 47,5 0,5 - - - -
Рентабельність, % 45,6 32,2 - 52,3 38,5 - - - -
2
0
0
4 Доходи 189,6 157,3 27,3 - 2,3 - 0,6 - 2,1
Витрати 121,3 117,6 - - 1,7 - 0,4 - 1,6
Фін.результат 68,3 39,7 27,3 - 0,6 - 0,2 - 0,5
Рентабельність, % 56,3 33,8 - - 35,3 - 50,0 - 31,3
2
0
0
5 Доходи 206,8 170,4 22,5 - 1,7 2,5 - 9,7 -
Витрати 115,1 104,5 - - 1,3 1,9 - 7,4 -
Фін.результат 91,7 65,9 22,5 - 0,4 0,6 - 2,3 -
Рентабельність, % 79,7 63,1 - - 30,8 31,1 - 31,1 -
Доходи
2005р.
2003р,% 82,0 158,4 450 - 94,4 - - - -
Витрати
2005р.
2003р,% 66,30 128,4 - - 100,0 - - - -
Фін.резул.
2005р.
2003р,% 115,8 251,5 450 - 80,0 - - - -
Таблиця 3.4 - Розрахунок приросту економічного ефекту від заміни механізмів машини на гідравлічні
Показник роки розрахункового періоду
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Річний обсяг ремонтних робіт, км 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Затрати при використанні механічного приводу - - - - - - - - - -
2 Залишкова вартість механічного приводу, грн. 7470 - - - - - - - - -
3 Собівартість роботи механічного приводу (без амортизаційних відрахувань) в розрахунку на ремонт 1 км колії, грн. 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64
4 Поточні витрати (без амортизаційних відрахувань механічного приводу) в розрахунку на річний обсяг ремонтних робіт, грн. 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8
5 Ліквідаційна вартість мех.приводу (10% від залишкової вартості на початок розрахункового періоду), грн. - - - - - - - - - 747
1
Продовження таблиці 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Всього затрат, грн. 69114,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 61644,8 60897,8
Затрати при використанні гідравлічного приводу - - - - - - - - - -
7 Одноразові затрати на модернізацію машини, грн. 15713,75 - - - - - - - - -
8 Залишкова вартість механічного приводу (відраховується з одноразових витрат на модернізацію), грн. 7470 - - - - - - - - -
9 Залишкова вартість гідравлічного приводу при списанні машини ВПО-3000 (з урахуванням норми амортизації в розмірі 15% від залишкової вартості), грн. - - - - - - - - - 3670,99
10 Собівартість роботи гідравлічного приводу (без амортизаційних відрахувань гідравлічного приводу) в розрахунку на ремонт 1 км колії, грн. 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62 144,62
Продовження таблиці 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Поточні витрати (без амортизаційних відрахувань гідравлічного приводу) в розрахунку на річний обсяг ремонтних робіт, грн. 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4
12 Всього затрат 54522,15 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 46278,4 42607,41
Розрахунок приросту економічного ефекту
13 Приріст економічного ефекту, грн. 14592,65 15366,4 15366,4 15366,4 15366,4 15366,4 15366,4 15366,4 15366,4 18290,39
14 Коефіцієнт приведення приросту економічного ефекту різних років до останнього року розрахункового періоду 3,32 2,91 2,55 2,23 1,95 1,71 1,49 1,31 1,14 1
15 Приріст економічного ефекту з урахуванням приведення до останнього року розрахункового періоду, тис. грн. 48,44 44,73 39,19 34,28 29,97 26,28 22,90 20,13 17,52 19,66
Продовження таблиці 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Приріст економічного ефекту з урахуванням приведення до останнього року розрахункового періоду наростаючим підсумком, тис. грн. 48,44 93,17 132,3 166,58 196,55 222,83 245,73 265,86 283,38 303,04
Рисунок 1 -Динаміка зміни контингенту
Рисунок 2 -Динаміка зміни основного, додаткового та іншого фонду оплати праці
?
Рисунок 5 - Структура експлуатаційних витрат Основ'янської дистанції колії за 2004
Рік
Рисунок 6 - Структура експлуатаційних витрат Основ'янської дистанції колії за 2005
рік
?
Рисунок 3 -Динаміка зміни середньомісячної заробітної плати
Рисунок 4 -Структура експлуатаційних витрат Основ'янської дистанції колії за 2003
рік
?
.
Рисунок 7 - Динаміка витрачання паливно-енергетичних ресурсів
Рисунок 8 - Динаміка доходів Основ'янської дистанції колії
Рисунок 9 - Динаміка витрат по Основ'янській дистанції колії
Рисунок 10 - Динаміка зміни прибутку від підсобно-допоміжної діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...