WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

найголовнішими факторами, що визначають розмір собівартості і продуктивності труда, є об'єм виконаної роботи, питома вага матеріальних витрат, технічне оснащення, ступінь його використання і рівень якісних показників роботи.
Продуктивність труда значно впливає на собівартість перевезень. Це обумовлено не тільки тим, що питома вага витрат на заробітну плату з нарахуваннями складає на залізницях 34,4% від усіх витрат, але і тим, що підвищення продуктивності труда вирішує певне коло соціальних проблем.
Собівартість робот дистанції колії розраховується по витратах, зв'язаних з капітальним ремонтом колії. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності в собівартість перевезень не входять.
При калькуляції собівартості капітального ремонту колії використовують методи, що застосовують на промислових підприємствах. Однак, розрахунок і аналіз собівартості залізницях значно складніше.
Продукцією дистанції колії є ремонт та утримання належного технічного стану колії.
У витратах транспорту відсутні витрати на сировину, тому на залізницях невелику частину займають прямі витрати і значна частина припадає на частку непрямих витрат, що розподіляються по видах продукції розрахунковим шляхом, пропорційно різним вимірникам і показникам роботи. Розподіл непрямих витрат на транспорті вимагає більш детальних і трудомістких розрахунків.
На питому вагу перемінних і умовно-постійних витратвпливає не тільки обсяг виконаної роботи, але й умови, в яких виконується виробничий процес і, головним чином об'ємні і якісні показники експлуатаційної роботи.
В даний час, у зв'язку зі збільшенням питомої ваги перемінної системи оплати праці окремих груп працівників, витрати на заробітну плату, що входять до складу залежних, змінюється не прямо пропорційно зросту обсягу роботи, а уповільнено. У результаті питома вага залежних витрат знижується. У цих умовах (з урахуванням росту цін) більш правильно цю групу витрат назвати незалежними від обсягу перевезень, а умовно-перемінними.
На умовно-постійні витрати певний вплив робить рівень зносу технічних засобів.
Калькуляція собівартості - це зведений кошторис витрат, який складається для визначення собівартості продукції станції на декілька госпрозрахункових вимірників.
3.2 Зниження собівартості 1км колії шляхом модернізації ВПО-3000
Машина ВПО - 3000 (виправно - підбивно - обробочна машина) призначена для механізованого виконання за один прохід комплексу колійних робіт: чистового дозування баласту, що вивантажений на колію; виправочного підйому з постановкою колії у необхідне положення в продольному і поперечному профілях; виправки (рихтовки) колії; ущільнення баластної призми та обробки відремонтованої колії.
З метою підвищення ефективності роботи машини пропонується замінити механічний привід робочих механізмів машини на гідравлічний. Це дозволить підвищити продуктивність машини, знизити експлуатаційні витрати, підвищити швидкість її транспортування, зменшити витрати часу на приведення машини до робочого стану.
Модернізацію машини можливо провести тільки в умовах промислового підприємства, тому що потребується належне устаткування та висококваліфіковані виконавці робіт.
Норми відходів для зварних конструкцій - 15%;
- для деталей, що підлягають механічній обробці - 25%;
- для вузлів електроприводу та автоматизації - 12%;
- вузлів гідроприводу - 20%.
- годинна тарифна ставка робітників ІІ-ї групи 4-го розряду - СГ4=1,35 грн.;
- годинна тарифна ставка робітників ІІ-ї групи 5-го розряду - СГ5=1,53 грн.;
- додаткова заробітна плата - 20% від основної зарплати;
відрахування на соціальні заходи - 37,5% від основної та додаткової зарплати;
трудоємність виготовлення по всім елементам конструкції:
- зварні елементи =100 нормо-час;
- деталі конструкції = 250 нормо-час;
- електропривід = 520 нормо-час;
- вузол гідроприводу =540 нормо-час;
- інші елементи = 70 нормо-час;
- витрати на розбирально-збиральні роботи, пов'язані з модернізацією робочих механізмів машин - 12% від суми собівартості елементів конструкції і витрат на покупні комплектуючі;
- ціна вузла, що замінюється - 14470 грн;
- витрати на демонтаж та монтаж робочих механізмів - 4% від вартості робочого механізм;
- норма витрат матеріалу на модернізацію приводу робочих механізмів - 65,5 кг;
- вартість матеріалу за 1 кг - 1,0 грн;
- вартість зворотних відходів за 1 кг - 0,2 грн;
- чиста вага приводу - 51,4 кг;
- транспортно-заготівельні витрати - 14,1% від вартості матеріалів;
- загальна нормативна трудоємність модернізації приводу - 146 нормо - годин;
- середній розряд робіт - 4,8;
- загальновиробничі витрати у відсотках до основної заробітної плати працівників - 283%;
- загальна вартість комплектуючих виробів, що передбачається придбати - 4800 грн.;
- плановий норматив рентабельності - 20%;
- витрати на транспортування машини до користувача - 11% від вартості модернізованої частини машини;
- витрати на демонтаж механічного приводу - 220 грн.
Специфікація матеріалів наведена в таблиці 2.1.
Таблиця 3.1 - Специфікація матеріалів
Найменування комплектуючих виробів Кількість на одну машину, штук Ціна за 1 кг, грн. Маса,
т.
Кріплення для гідроциліндрів (зварні конструкції) 12 1,0 0,19
Фланці для гідроциліндрів 12 1,0 0,2
Електродвигуни та засоби автоматизації 4 - 0,16
Гідроциліндри 12 1,0 0,44
Інше - 1,0 0,13
Витрати на сировину та основні матеріали визначаються за формулою:
= -( - ), (1)
де Нр.м. - норма витрат матеріалів на модернізацію приводу робочих механізмів;
Цм - вартість матеріалу за 1 кг;
Нч - чиста вага вузла, кг;
Цо - вартість зворотних відходів за 1 кг.
=
Транспортно - заготівельні витрати розраховуються за формулою:
= , (2)
де Ктр - транспортно - заготівельні витрати у відсотках до вартості матеріалів;
=
Основна заробітна плата виробничих робочих визначається за формулою:
= (3)
де СГ - годинна тарифна ставка відповідно до середнього розряду робіт (4,8);
tн - нормативна трудомісткість виготовлення вузла.
Годинна тарифна ставка визначається методом інтерполяції за формулою:
= +(С )( ), (4)
де Сч4,8 , Сч4 , Сч5 - годинні тарифні ставки відповідно 4,8; 4; 5 розрядів.
= )=1,49грн.
Основна заробітна плата складатиме:
= грн
Додаткова заробітна плата становить 20% від основної заробітної плати:
Відрахування на соціальні заходи становлять:
=
Загальновиробничі витрати становлять:
=
Калькуляція виробничої собівартості модернізації вузла наведена у таблиці 3.2
Таблиця 3.2 - Калькуляція виробничої собівартості вузла
Статті калькуляції Витрати, грн.
Сировина та основні

 
 

Цікаве

Загрузка...