WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ринок фінансових ресурсів. Основні напрями іноземного інвестування. Правове регулювання інвестиційної діяльності - Контрольна робота

Ринок фінансових ресурсів. Основні напрями іноземного інвестування. Правове регулювання інвестиційної діяльності - Контрольна робота

капіталу);
- "чорні інвестиції" ( кошти, отримані незаконним шляхом, походження яких не прослідковується);
IY. За характеристиками потоків капіталу:
1. Геополітична спрямованість:
- країни, що розвиваються - країни, що розвиваються;
- розвинені країни - країни, що розвиваються;
- розвинені країни - розвинені країни;
- інтернаціональні.
2. Ступінь повернення:
- що повертаються;
- ризикові;
- що не повертаються.
3. За ступенем первинності:
- первинні;
- реінвестиційні.
4. За величиною:
- дрібні;
- середні;
- великі;
- дуже великі.
Y. За характеристиками приймаючої сторони:
1. За режимами приймаючої сторони:
- обмежений режим;
- національний режим;
- пільговий режим;
- режим примусу.
2. За характером використання інвестиційних капіталів:
- інвестиції, що "проїдаються";
- амортизаційні та сировинні інвестиції;
- екстенсивні інвестиції;
- інноваційні інвестиції.
3. За формами здійснення інвестицій:
- адресна технічна допомога;
- програма навчання спеціалістів та інформаційної підтримки бізнесу;
- кредити та позики;
- концесії;
- іноземні підприємства на території приймаючої сторони;
- спільні підприємства;
- вільні економічні зони.
3. Правове регулювання інвестиційної діяльності.
Основна роль у зміні ситуації, що склалася з інвестиційним кліматом України, належить державній політиці стосовно іноземних інвестицій.
Під інвестиційною політикою розуміють сукупність державних підходів і рішень, які визначають напрями використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки; мобілізацію засобів підприємств та створення сприятливого клімату для іноземних інвесторів з допомогою введення податкових та інших пільг; інституціональну визначеність в управлінні процесом залучення, планування та реалізації інвестицій і дебюрократизації діяльності відповідних організаційних структур.
Уявлення про законодавчу базу України в галузі регулювання іноземних інвестицій дає наступний перелік:
- Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13.03.92 N 2198-XXI;
- Декрет Кабінету Міністрів "Про режим іноземного інвестування" від 20.05.93 N 55-93;
- Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 N 93-96 BP;
- Указ Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" від 07.07.98 N 748/98;
- Постанова Верховної Ради України "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України", "Про порядок введення в дію Закону України", "Про режим іноземного інвестування" від 06.07.99 N 823-XIY;
- Указ Президента України "Про угоди про розподіл продукцції" від 25.05.99 N 567/99.
На інвестиційний клімат України значний вплив має Закон "Про розподіл продукції", який регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції. Він визначає такі умови та пільги для інвестора:
- угоду про розподіл продукції укладають з переможцем конкурсу, проведеного відповідно порядку, визначеного в законі, що створює рівні стартові умови для потенційних інвесторів;
- держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених в угоді про розподіл продукції, протягом терміну її дії застосовуватиметься законодавство, чинне на момент її укладення. Це положення суттєво знижує ризик для інвестора;
- на інвестора не поширюється дія нормативно-правових документів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- стягнення коштів з банківських рахунків, які відкрив інвестор на території України для обслуговування діяльності, не можна здійснювати в безакцептному порядку.
Важливим став і Закон України "Про концесії" від 16.07.99, який визначив поняття концесії. За Законом, концесією є надання суб'єкту підприємницької діяльності права на створення та управління об'єкта концесії. У Законі подано перелік сфер господарської діяльності, де працюють державні підприємства, які можна надавати в концесію.
В останні роки політика щодо іноземних інвестицій носила суперечливий, подвійний характер. З одної сторони, іноземні інвестори були допущені, хоча і з деякими обмеженнями, у заборонений для них раніше страховий та банківський бізнес, до участі в процесі приватизації. А з іншої сторони - інвестиційна діяльність за участю іноземного капіталу все більше переводиться на національний режим.
Основним недоліком проведених перетворень була практично щомісячна зміна умов функціонування іноземного капіталу. Це не сприяло притоку іноземних інвестицій.
У зв'язку з цим завдання приймаючої сторони, якщо вона серйозно і надовго зацікавлена в іноземних інвестиціях, полягає в створенні стабільного для ділової активності і зрозумілого для вкладника капіталу інвестиційного режиму. У таких умовах вони або вимагають більш високих прибутків в якості компенсації за ризик, або втримуються від капіталовкладень, або обирають мінімально ризиковану стратегію.
4. Задача.
В інвестиційну компанію надійшли для розгляду бізнес-плани двох альтернативних проектів.
Розрахувати:
1. Теперішню вартість грошових потоків з кожного із проектів.
2. Визначити показники:
а). ЧПД:
б). ІД
в). ПО
№ варіанту Обсяг інвестиційних коштів, тис.грн Період функціонування інвестиційних проектів, роки Ставка % Сума грошового потоку, тис.грн
Проект А Проект Б
А Б А Б А Б всього 1р 2р всього 1р 2р 3р
12 9500 7000 2 3 10 12 10000 8000 3000 10000 6000 2000 2000
Розв'язання.
1. Визначаємо теперішню вартість грошових потоків з кожного із проектів:
Проект А:
PV1= 8000*( 1 )1= 7280; } 9770;
1+0,1
PV2= 3000*( 1 )2= 2490;
1+0,1
Проект Б:
PV1= 6000*( 1 )1= 5340; }
1+0,12
PV2= 2000*( 1 )2= 1580; 8320
1+0,12
PV3= 2000*( 1 )3= 1400;
1+0,12
Теперішня вартість грошового потоку проекту А 9770 тис.грн.;
Теперішня вартість грошового потоку проекту Б 8320 тис.грн.
2. а) визначаємо чистий приведений дохід:
ЧПД = грошовий потік за весь період експлуатації - сума інвестиційних коштів;
Проект А:
ЧПД = 9770-9500=270 (тис.грн)
Проект Б:
ЧПД=8320-7000=1320 (тис.грн)
Проект Б є ефективнішим.
б) Визначаємо індекс дохідності:
ІД= Грошовий потік (тв.) ;
Сума інвестиційних коштів
Проект А:
ІД= 9770 =1,03;
9500
Проект Б:
ІД= 8320 =1,19;
7000
Проект Б є ефективнішим, тому що його дохід більший.
в) Визначаємо період окупності:
ПО= Сума інвестиційних коштів ;
Грошовий потік (в середньому за 1 рік)
Проект А:
ПО= 9500 =1,94 (роки);
9770 / 2
Проект Б:
ПО= 7000 =2,52 (роки);
8320 / 3
Проект А окупається швидше.
5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Данілов О.Д., Івашина Г. М., Чумаченко О.Г. Інвестування навчальний посібник - 2001.
2. Калина А.В., Корнєєв В.В., Кощеєв А.А. Ринок цінних паперів( теорія і практика). - 1999.
3. Жуков Е.В. Цінні папери і фондові ринки: посібник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 1995.
4. Ковалишин П.В., Старостін А.А. Проблеми іноземного інвестування // Фінанси України. - 1999. -N 11. - С. 79 - 87.
5. Нейкова Л.І. Іноземне інвестування економіки України: теорія і практика / HAH України. Рада по вивченню робочих сил України. - Одеса: ОКФА, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...