WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

№37-38.
5. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г.Огня.- К.- Парламентське видавництво, 2002.- 320 с.
6. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: / Редакційна колегія: М. Я. Азаров та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 385 с.
7. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та інші; - К.: КНЕУ, 2004.- 864 с.
8. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
9. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС.- 2000.- 416 с.
10. Василик О.Д., К.В.Павлюк Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС.- 2002. - 608 с.
11. Василик О.Д. Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 544 с.
12. Вступ до Бюджетного кодексу України. Навч. курс. Модуль 1. - К.: Міленіум, 2001. - 205 с.
13. Вступ до Бюджетного кодексу України. Застосування положень бюджетного кодексу. Навч. курс. Модуль 2. - К.: Міленіум, 2002. - 274 с.
14. Вступ до Бюджетного кодексу України. Застосування положень бюджетного кодексу. Навч. курс. Модуль 3. - К.: Міленіум, 2002. - 280 с.
15. Вступ до Бюджетного кодексу України. Застосування положень бюджетного кодексу. Навч. курс. Модуль 4. - К.: Міленіум, 2003. - 264 с.
16. Годин А. М. Бюджет и бюджетная система: Уч.пос. - Дашков, 2002. - 340с.
17. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової економіки. - К.: Наукова думка, 1997.- 376 с.
18. Долішний М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 1999. - № 3 (13). - С. 7-18.
19. Європейська хартія місцевого самоврядування [переклад з англійської млви Є.М.Вишневського]. - Видавництво Ради Європи. - 9 с.
20. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" //Відомості Верховної Ради 2005. - №3 - С.7-18.
21. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради - 1997. - №24 - С.379-429.
22. Ільїних С. Місцеві бюджети: прогноз на 2004 рік // Аналіз проекту бюджету-2004 - К.: Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2003р.
23. Ільїних С. Підсумки виконання місцевих бюджетів станом на 1 січня 2004 року // Бюджетний і податковий огляд. І квартал 2004 року. Аналіз проекту бюджету-2004 - К.: Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2004р.
24. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червн. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
25. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 384 с.
26. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Навч.посібник. / К.,1999.- 487 с.
27. Кравченко В.І. Місцеві фінанси все ще співають романси // Українське місто. -1999. - №1. - С. 16 -17.
28. Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України.// Національний інститут стратегічних досліджень. Вип. 43.- К., 1995. - 89 с.
29. Кириленко О.П. Європейська хартія місцевого самоврядування і місцеві бюджети України // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Вип. № 6. - Тернопіль, 1999. - С. 91-93.
30. Кириленко О.П. Проблеми вдосконалення бюджетного законодавства України. // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: 36. наук, праць. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. - С. 37-43.
31. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. - 1996. - № 9. - С. 35-39.
32. Кириленко О.П. Міжбюджетні відносини в Україні і світовий досвід // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спеціальний випуск № 6. - Тернопіль, 1998. - С. 44-47.
33. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - Тернопіль: Аcтон, 2004.-140 с.
34. Кириленко О.П. та інші "Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування". Звіт про Наукову роботу. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 145 с.
35. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія та практика: Монографія. - К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2003. - 580 с. : іл. - Бібліогр.: С.514-542.
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" // Офіційний вісник України. - 2001. - № 38. - С. 9-25.
37. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.- 286 с.
38. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Финансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук.ред. В.Федосова.- К.:КНЕУ, 2002.- 387 с.
39. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. В 2-х ч. Ч. 1.- Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004, - 560 с.
40. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку: Моногр. / Редкол.: Ю.О.Лупенко, Н.І.Костіна, І.О.Луніна.- К.: НІОС, 2003. - 485 с.
41. Чугунов О.П. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році. // Фінанси України. - 2002.- №5.- С.85-90.
42. Юрій С.І., Бескид Й.М. та інші. Бюджетна система України: Навч. посібник. / К.,2000. - 400 с.
43. Юрій С.І., Дем'янишин В.Г. Антологія бюджетного механізму. Монографія. - Тернопіль: Економічна думка. 2001. - 250 с.
44. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г., Дем'янюк А., Тріпак М.М., Тимчук О.Й. Вишкіл студії "Бюджетна система".Навчальний посібник. - К.: Таксон, 2002. - 256 с
45. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г., Тріпак М.М., Тимчук О.Й. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник.-Тернопіль:ТАНГ,2001.-144с.
46. Юрій С.І., Кириленко О.П. Місцеві бюджети: регіональні відмінності. // Регіональна економіка. - 2000.- №4. - С.104-112.
47. Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Фінанси. Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: ТАНГ, 2001.
48. Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Вишкіл студії "Фінанси". Навчальний посібник. - Тернопіль.: Карт-бланш, 2002. - 357 с.
49. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 590 с.
50. Юрій С.І., Іванух Р.А., Дусановський С.Л. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України. - Тернопіль. "Збруч", 2003.- 327с.

 
 

Цікаве

Загрузка...