WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

Завданнями бюджетного планування є:
" достовірне визначення обсягу та джерел формування доходів бюджету;
" оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;
" збалансування бюджету.
Бюджетне планування - це науково обґрунтований процес визначення джерел створення і напрямів використання бюджетних ресурсів в економіці держави з метою забезпечення стабільного економічного й соціального розвитку.
Бюджетне планування - це суб'єктивна діяльність людей, а тому воно лише тоді дає позитивні результати, коли базується на пізнанні об'єктивних законів розвитку суспільства, тенденцій руху бюджетних ресурсів, вивченні наявного фінансового стану, аналізу результатів виконання бюджету як за доходами так і завидатками.
Основними функціями бюджетного планування є;
" відображення основних напрямів бюджетної політики, що здійснюється органами законодавчої й виконавчої влади в державі;
" вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у суспільстві ресурсів;
" здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів для досягнення темпів і пропорцій розвитку економіки й підвищення суспільного добробуту;
" встановлення раціональних форм мобілізації бюджетних ресурсів і на їхній основі визначення їх оптимальної структури.
Об'єктом бюджетного планування є діяльність держави, державних установ і організацій; предметною галуззю бюджетного планування є бюджетні ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування бюджетного планування є розподіл і перерозподіл бюджетних ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу.
Узгодження та відповідність прогнозних розрахункових надходжень бюджету показникам соціально-економічного розвитку - важливий фактор формування реальних планових показників доходів і забезпечення виконання бюджету в цілому. Практика показує, що на стадії планування доходів бюджету приймаються рішення та затверджуються такі його показники, які не завжди відповідають макропоказникам.
В умовах, коли прогнозні макропоказники нереальні, при цьому ще й нестабільні, змінюються по декілька разів впродовж формування та затвердження бюджету, визначити реальні показники доходів стає проблематичним, а тим більше забезпечити їх виконання.
Підсумки виконання планових показників доходів бюджету та рівень легалізації "тіньових" потоків фінансових ресурсів свідчать про ефективність, прогресивність фінансової політики та податкової системи, дієвість і активність існуючої системи оподаткування, ступінь урегульованості економічних інтересів і рівень податкового навантаження.
Формування доходів державного бюджету на середньострокову перспективу проводиться за довільною схемою і показниками, оскільки не визначено форми документа, яка була б єдиною і обов'язковою для цієї справи. Із метою реального впровадження в Україні системи перспективного планування доходів державного бюджету необхідно розробити і затвердити нормативно-розпорядчим актом Кабінету Міністрів України методичні вказівки (інструкції) з їх визначення, передбачивши порядок, методи, терміни складання прогнозних показників і розрахунків до них, а також органи державної виконавчої влади, які мають бути відповідальними за їх підготовку. Прогнозні оцінки бюджетних показників повинні відображати цілеспрямовану макроекономічну діяльність держави.
Необхідне здійснення заходів щодо реформування податкового середовища й створення активних податкових відносин зі стимулювання виробництва, легалізації та прискорення кругообігу капіталу.
Практика організації, здійснення планування та забезпечення виконання доходів бюджету свідчить про наявність проблем, які мають місце в бюджетному процесі при реалізації фінансової політики, функціонуванні системи оподаткування та адміністрування податків і зборів юридичних і фізичних осіб.
Визначення планових показників доходів бюджету необхідно розглянути як самостійний завершений процес для оцінки відповідності плановим показникам соціально-економічного розвитку й виконання їх. Це взаємопов'язаний нерозривний процес формування доходів бюджету в контексті планових показників соціально-економічного розвитку. Останніми роками в організації публічних фінансів і визначенні доходів бюджету роль планування недооцінювалася, що призвело до виникнення різних коливань і відхилень у процесі реалізації фінансово-бюджетної політики та руху бюджетних ресурсів. В умовах реформування суспільно-економічних відносин важливою проблемою залишаються необхідність наповнення поняття "планування" новим змістом , притаманного сьогоденню.
Узгодження та відповідність прогнозних розрахункових надходжень бюджету показникам соціально-економічного розвитку - важливий фактор формування реальних планових показників доходів і забезпечення виконання бюджету в цілому. Практика показує, що на стадії планування доходів бюджету приймаються рішення та затверджуються такі його показники, які не завжди відповідають макропоказникам.
У цілому процес інтенсифікації формування державного бюджету в умовах переходу України до ринкових відносин може бути представлений схемою, що наведена на рис.2.
Викладені положення свідчать про те, що процес погіршення соціально-економічних показників в Україні в цілому пов'язаний не з ринковими перетвореннями, а з їх недостатніми темпами, низькою інтенсивністю, а у деяких випадках і їх відсутністю. Тому активне впровадження ринкових перетворень у практику господарювання у комплексі з низкою заходів, що стимулюють підприємців до бізнес-освіти, усвідомлення ролі соціальної сфери у підвищенні ефективності власного виробництва, розвитку купівельної спроможності населення, закріплення кваліфікованих кадрів на підприємствах є важливим та складним завданням державних службовців усіх рівнів управління.
Рис. 2. Шляхи інтенсифікації процесу формування державного бюджету [29, с. 57].
Це сприятиме наповненню державного бюджету, скороченню видатків на цілі, що не є першочерговими, підвищення життєвого рівня населення, що є інтегральним показником ефективності економічної політики держави.
Джерелами формування доходів Державного бюджету є:
- валовий внутрішній продукт;
- національне багатство.
В дохідній частині Державного бюджету зосереджується та частина вартості валового внутрішнього продукту, яка в процесі розподілу і перерозподілу доходів і нагромаджень може бути спрямована на розвиток економіки держави, соціальний захист населення,

 
 

Цікаве

Загрузка...