WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

на території України.
Доцільно розглянути економічний зміст доходів державного бюджету. Доходи бюджету - це об'єктивна категорія, яка має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку є результатом розподілу вартостісуспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - виступають об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.
Доходи державного бюджету - це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою. Доходи державного бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку.
Класифікаційне групування доходів бюджету показано на рис 1.1.
Рис. 1.1. Класифікаційне групування доходів бюджетної системи України
За бюджетною класифікацію доходи Державного бюджету розрізняються:
" податкові надходження;
" неподаткові надходження;
" операції з капіталом;
" міжбюджетні трансферти.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Неподатковими надходженнями визнаються:
" доходи від власності та підприємницької діяльності;
" адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
" надходження від штрафів та фінансових санкцій;
" інші неподаткові надходження.
Міжбюджетні трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Доходи Державного бюджету України включають:
" доходи, що втримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;
" гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
" міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.
Структура доходів Державного бюджету:
І.Податкові надходження:
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості:
" податок на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності)
" податок з доходів фізичних осіб, що утримується з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у довго-термінованому закордонному відрядженні тощо.
Збори за спеціальне використання природних ресурсів:
" збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
" збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
" платежі за користування надрами
" збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
Внутрішні податки на товари та послуги:
" податок на додану вартість
" акцизний збір із вироблених в Україні товарів
" акцизний збір із ввезених на територію України товарів
" плата за ліцензії на певні види господарської діяльність:
1) плата за видачу ліцензій та сертифікатів
2) плата за видачу ліцензій на право використання радіочастот
" плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції:
" ввізне мито
" вивізне мито
ІІ. Неподаткові надходження:
Доходи від власності та підприємницької діяльності:
" надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України
" рентна плата
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу:
" плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна
" державне мито
" митні збори
Надходження від штрафів та фінансових санкцій.
Власні надходження бюджетних установ.
Інші неподаткові надходження:
" надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
" надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань тощо.
ІІІ. Доходи від операцій з капіталом:
" надходження від продажу основного капіталу;
" надходження від реалізації державних запасів товарів;
" надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
ІY. Міжбюджетні трансферти. Кошти що надходять з місцевих бюджетів.
Отже, обсяг ресурсів, що концентрується в державному бюджеті - одна із ключових проблем діяльності держави в умовах ринку. Доходи державного бюджету - це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою.
2. Методологічні та організаційно-правові основи формування доходів Державного бюджету України.
Державний бюджет України розробляється на базі наявної дохідної частини, тому важливим є її реальне визначення та повне виконання. В основу мають бути покладені об'єктивні оцінки планових та прогнозних макроекономічних показників. Тому при формуванні доходів державного бюджету слід враховувати наступне:
" важлива умова стабільності податкових надходжень - мораторій на податкове законодавство впродовж двох-трьох років;
" поступове впровадження нових податкових змін, особливо тих, що стосуються значного скорочення надходжень до бюджету ;
" поступове скасування податкових пільг із переходом до диференційованої сплати податків у відповідних галузях ;
" проста й доступна система оподаткування, контроль за дотриманням сплати податків.
Першочергове значення у формуванні доходів державного бюджету має бюджет тне планування. Бюджетне планування включає складання бюджету, його розгляд і затвердження.

 
 

Цікаве

Загрузка...