WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота

Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Теоретичні засади формування дохідної частини Державного бюджету
?
ПЛАН
Вступ
1. Доходи Державного бюджету: економічний зміст та структура.
2. Методологічні та організаційно-правові основи формування доходів Державного бюджету України.
Висновки
Список використаної літератури
?
Вступ
В умовах утвердження перехідної економіки і створення ринкового середовища, бюджет залишається важливим фінансовим інструментом, який характеризує параметри економіки ( структуру доходів і витрат, динаміку макроекономічних показників тощо ) і дає змогу поставити концептуальні завдання розвитку економіки.
Побудова моделі економіки ринкового типу вимагає теоретичного переосмислення і практичного дослідження місця і ролі бюджету, його дохідної частини в економічній системі держави. Значення бюджету посилюється ще й тим, що в умовах економіки перехідного типу держава змушена взяти на себе функцію перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення соціальних гарантій населення, фінансування соціально-культурної сфери, міждержавних економічних відносин.
Перехід економіки до ринкових умов господарювання, вимагає використання економічних методів керівництва суспільним виробництвом, а ефективність мобілізації фінансових ресурсів до бюджету стала однією з найважливіших проблем створення сприятливих економічних умов господарювання суб'єктів підприємницької діяльності.
У процесі докорінного реформування економіки важливим є макроекономічна стабілізація і яка не можлива без значної, глибокої перебудови державних фінансів в цілому і бюджету як центральної їх ланки зокрема.
Що первинне: доходи чи видатки бюджету? Це дискусійна проблема і вона залишається першочерговою в процесі реформування бюджетних відносин і організації прогресивного бюджетного планування. "Потреба" й "можливість" суспільства забезпечити фінансування державних видатків є досить актуальною проблемою, її оптимізація сприяє поступовій фінансовій стабілізації, особливо в перехідний період реформування економіки та побудови ринкової інфраструктури.
Актуальність теми полягає в тому, що державний бюджет виступає не тільки як основний фінансовий план держави, а і як інструмент макроекономічної стабілізації й економічного зростання. І це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного і своєчасного поступлення до бюджету доходів і фінансуванні видатків з метою виконання державою її функцій.
Метою даної роботи є дослідження діючої практики формування та зміцнення дохідної частини Державного бюджету України. Відповідно до поставленої мети, необхідно визначити наступні завдання:
" обґрунтувати теоретичні засади державного бюджету загалом, зокрема формування його дохідної частини;
" історичні аспекти еволюції формування дохідної бази Державного бюджету.
" визначити основні фактори , які впливають на наповнення державного бюджету;
" розглянути методологічні та організаційно-правові основи формування доходів бюджету.
Об'єктом дослідження виступають доходи Державного бюджету України, в частині їх формування та виявлення резервів росту.
Предметом дослідження виступають економічні відносини, які виникають в процесі формування дохідної частини державного бюджету.
Методологічна основа дослідження. У процесі виконання курсової роботи було розглянуто відповідні нормативно-правові положення та законодавчі акти, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них: Андрущенка В., Бескида Й., Василика О., Єпіфанова А., Кириленко О., Кравченка В., Луніної І., Федосова В., Сало І., Павлова В., Юрія С.; а також публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються теми дослідження.
Курсова робота складається з вступу, трьох питань, висновків і списку використаної літератури.
1. Доходи Державного бюджету: економічний зміст та структура.
На сьогоднішній день за умов переходу економіки України до ринкових відносин державний бюджет відіграє важливу роль, при цьому, згідно Бюджетного Кодексу України, доходами бюджету є усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гаранти). Оскільки в перехідний період функції держави набувають більшого змісту, то похідним є обов'язкове забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть задовольнятися завдяки ринковому механізмові, а також кожною людиною.
Соціально-ринкова економіка в Україні визначається як проміжний шлях між класичною ринковою економікою, що відстоює лібералізм, і керованою державною плановою економікою, що відповідає марксистським тенденціям. Це оптимальний вибір для України, оскільки він передбачає врахування і поєднання свідомості й менталітету громадян із принципами ринкової економіки, яка має стати передумовою розвитку українського суспільства, та застарілими твердженнями, що держава за все піклуватиметься.
Аби здійснити реальну розбудову економіки за допомогою соціально-ринкової спрямованості й досягнення соціального добробуту, треба не вдосконалювати розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, а налагодити виробництво і не заважати відродженню вітчизняного виробника.
Нинішня криза в економіці зумовлює напружене становище бюджету, нестачу фінансування соціальної сфери, але і за цих умов державний бюджет є головним джерелом підтримання життєвого рівня населення. Тому існує потреба в фінансових ресурсах, які повинні своєчасно і в повному обсязі надходити до бюджету.
Становлення бюджетної системи в Україні за умов реорганізації економіки супроводжується активним пошуком моделей і концепцій, що ґрунтуються на теоретичних і практичних висновках світового економічного досвіду. Проте немає готових рецептів щодо проведення швидких кардинальних змін, які б оптимально відповідали інтересам усіх верств населення зокрема і держави в цілому.
Економічне оновлення України об'єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціально орієнтованої економіки. Тобто держава має здійснити ефективний розподіл доходів між своїми рівнями - центральним і місцевим. Централізація коштів має важливе економічне і політичне значення, оскільки доходи, які мобілізуються до державного бюджету, є втіленням у життя державних заходів.
Це надає можливість маневрувати коштами, зосереджувати їх у важливих галузях економічного та соціального розвитку, здійснювати єдину економічну і фінансову політику

 
 

Цікаве

Загрузка...