WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

фонду державного бюджету Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено активний рахунок 32 "Рахунки в казначействі": субрахунок 321 "Реєстраційні рахунки". За дебетом субрахунку 321 відображається надходження бюджетного асигнування на утримання установи або проведення цен-тралізованих заходів за рахунок загального фонду, а за кредитом його витрачання на підставі виписок із реєстраційного рахунку.
Для обліку доходів за загальним фондом призначений пасивний рахунок 70 "Доходи загального фонду", який має два субрахунки 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи і на інші заходи" та 702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи і на інші заходи". За кредитом субрахунків 701 і 702 відображають: суми бюджетного асигнування, що надійшло згідно із затвердженим кошторисом, суми виявлених надлишків матеріалів і грошей у касі, та безоплатно одержані матеріали. За дебетом субрахунків 701 і 702 відображають: суми відкликаних асигнувань, суми нестач і втрат матеріалів, віднесених за рахунок установи, списання асигнувань, одержаних за поточний рік із віднесенням його на результат виконання кошторису за загальним фондом.
При фінансуванні за відомчою структурою вищому розпорядникові бюджетних коштів відкривається в органі ДКУ реєстраційний рахунок, або в установі уповноваженого банку поточний рахунок на видатки установи - для обліку асигнувань загального фонду, що надійшли на утримання установи, та для переказу коштів підвідомчим установам в органі ДКУ особовий рахунок, або в установі уповноваженого банку - поточний рахунок для переведення підвідомчим установам. Планом рахунків для обліку зазначених операцій передбачені відповідні субрахунки 321 "Реєстраційні рахунки", 311 "Поточні рахунки на видатки установи" та 322 "Особові рахунки", 312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам". Субрахунки 322 і 312 призначаються для обліку коштів, які надійшли до головних розпорядників або розпорядників коштів другого ступеня _ вищих розпорядників коштів, для переказу підвідомчим їм установам. Субрахунки 321 і 311 призначаються для обліку коштів, що надійшли на утримання установи або на проведення централізованих заходів за рахунок загального фонду. Ці субрахунки використовуються розпо-рядниками коштів усіх ступенів.
Для обліку операцій на поточних і реєстраційних рахунках за коштами спеціального фонду використовуються такі активні субрахунки, передбачені Планом рахунків з подальшими змінами та доповненнями:
- № 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";
- № 314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";
- № 316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";
- № 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";
- № 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";
- № 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";
На субрахунках № 313, 323 на підставі виписок банку (органу Державного казначейства) обліковуються кошти, що надійшли на ім'я установи як плата за послуги, які надаються бюджетним установам відповідно до їхніх функціональних повноважень; кошти, які отримують бюджетні установи від господарської чи виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що їх отримують бюджетні установи від реалізації майна.
На субрахунках №314, 324 обліковуються кошти, які надійшли на ім'я установи на виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні внески, інвестиції, які згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.
На субрахунках № 316, 326 обліковуються кошти установ, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.
Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду призначено меморіальний ордер № 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України" (установах банків) - форма № 382 (бюджет) і форма № 382 авт. (бюджет). Ордер використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду. За наявності кількох поточних чи спеціальних реєстраційних рахунків, відкриття на ім'я бюджетної установи, накопичу- вальні відомості ведуться окремо за кожним рахунком і нумеруються № 3-1, 3-2, 3-3. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют. Записи операцій у накопичувальній відомості здійснюється на підставі виписок із реєстраційних (поточних) рахунків із доданими до них підтверджувальними документами.
Кореспонденція з обліку асигнування бюджетних установ.
№ пор Зміст операції Дебет Кредит
1 Надійшло асигнування загального фонду на реєстраційний рахунок у відділенні ДКУ на утримання установи:
- із державного бюджету
- із місцевого бюджету
321
321
701
702
2 Оприбуткування надлишків готівки в касі 301 70
3 Оприбуткування надлишків виявлених матеріалів 23 70
4 Списання збитків матеріалів у межах встановлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених за рахунокустанови 70 201,202,
204,
231-236,
238,239
5 Відкликання асигнування загального фонду 70 321
6 Списання отриманих за поточний рік асигнувань загального фонду бюджету 70 431
7 Нараховано плату в навчальних закладах профтехосвіти за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації 364 711
8 Надійшла плата за навчання у ВНЗ 301, 313,
323 364
9 Нараховано плату за користування гуртожитком 364 711
10 Надійшла плата за користуванням гуртожитком 301, 313,
364
11 Надійшли кошти для централізованого придбання бланків, літератури, для сплати іменних стипендій 314, 324,
662 712
12 Отримано спонсорські, благодійні внески та іншу гуманітарну допомогу у грошовій формі 301, 302, 314, 318 712
Єдиним джерелом доходів загального фонду бюджет них установ є асигнування з державного бюджету та місцевих бюджетів, якими визначаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетні асигнування надаються розпорядникам коштів, як правило, з деякого конкретного бюджету залежно від підпорядкованості установи, її територіального розміщення, народногосподарського значення та доцільності віднесення видатків на цей бюджет відповідно до економічних і соціальних завдань держави. Термін "доходи загального фонду" з'явився порівняно недавно. Доти застосовувалося поняття "фінансування бюджетних установ" як процес виділення коштів з відповідного бюджету. Зауважимо, що цей процес не залишався незмінним за останні два десятиріччя і здійснювався за різними формами й методами. До кінця 1990-х років бюджетні установи фінансувалися за двома методами: відкриттям кредитів і перерахуванням коштів із поточного (основного) рахунка місцевого бюджету на поточні рахунки в установах банків. Через відкриття кредитів здійснювалося фінансування на поточні видатки установ, що утримувались за

 
 

Цікаве

Загрузка...