WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів і інших перерахувань до бюджетів та державних цільових фондів.
Органи Державного казначейства України несуть відповідальність тільки за цільовим направленням коштів, згідно з поданими документами, що є підставою для здійснення операцій.
Відповідальність за нецільове та неефективне витрачання бюджетних коштів несуть їх розпорядники.
Про всі проведені операції органи Державного казначейства України надають виписки зі спеціальних реєстраційних рахунків, з доданням розрахункових документів, з відбитком штампа казначея.
Тимчасово вільні бюджетні кошти бюджетних установ і організацій за дорученням розпорядника бюджетних коштів можуть розміщуватися на рахунках, відкритих у комерційних банках, шляхом укладання депозитних договорів.
Підставою для проведення такої операції повинен бути депозитний договір, укладений між бюджетною установою і установою комерційного банку. При цьому умови депозитного договору не повинні перешкоджати процесу виконання кошторисів видатків бюджетної установи.
Нараховані відсотки зараховуються у строки, визначені депозитними договорами, до доходів того виду бюджетних коштів, з якого вони були перераховані для розміщення коштів.
Після закінчення строку депозитного договору суми бюджетних коштів повертаються на ті рахунки бюджетної установи, з яких вони були направлені.
Повну відповідальність за умови укладання договорів та їх виконання несуть керівники бюджетних установ.
3.Економічно-організаційна характеристика Коломийського економіко-правового коледжу.
Створено за наказом Міністерства освіти і науки України № 214 від 19 червня 1996р. Відповідно до ст. ЗО Закону України "Про вищу освіту" Коледж є територіально відособлений підрозділ Університету, має окремі права юридичної особи, діє як бюджетна неприбуткова організація; має самостійний баланс, рахунки в установах банків та відділеннях Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, користується Гербом та Прапором КНТЕУ.
Місцезнаходження (юридична адреса): 78200, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Б. Хмельницького, 2.
- Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства
освіти і науки України коледж внесено до державного реєстру закладів освіти
України з наданням ліцензії на здійснення освітньої діяльності за І-ІІ рівнем
акредитації, має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст;
- бакалавр.
Основними напрямками діяльності Коледжу є: -підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за державними замовленнями та угодами з юридичними і фізичними особами для внутрішньої і зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, економіки підприємства, банківської і страхової системи, бухгалтерського обліку та контролю, аудиту, туризму, готельного господарства, побуту та інших ланок інфраструктури;
- методична, фінансово-господарська, культурно-освітня робота;
- науково-дослідна робота;
- здійснення зовнішніх зв'язків.
Головними завданнями Коледжу є:
- підготовка спеціалістів з вищою освітою;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій за профілем Коледжу;
- організація та проведення пошукових та прикладних наукових досліджень;
- проведення культурно-освітньої, навчально-виробничої, господарської та іншої роботи, спрямованої на забезпечення навчального процесу, покращення матеріально побутових умов студентів, викладачів та співробітників;
- здійснення міжнародних зв'язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, діловими колами із зарубіжних країн за профілем діяльності Коледжу; Майно коледжу складають основні фонди, грошові кошти та інші
матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображена у балансі коледжу.
Коледжу належать будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, зв'язок, вироблена продукція, інтелектуальна власність, грошові кошти та інші цінності, передані Університетом або придбані та створені коледжем у процесі діяльності.
Сплата обов'язкових податків і платежів до державного і місцевого бюджетів здійснюється згідно з чинним законодавством України. Коледж веде внутрішньогосподарський і бухгалтерський облік своєї діяльності, складає самостійний баланс і звітність та подає їх Університету та іншим органам і установам згідно з чинним законодавством України.
Контроль фінансово-господарської діяльності коледжу відповідно до діючого законодавства здійснюється університетом та органами державного контролю.
Ліквідація і реорганізація (злиття, з'єднання, поділ, перетворення) коледжу здійснюються Університетом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.94 р. № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".
Фінансування коледжу проводиться за рахунок: - коштів державного бюджету;
- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод та надання інших платних послуг; -коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг)
на замовлення юридичних та фізичних осіб;
- надходжень від надання у користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;
- надходжень від депозитних вкладів, дивідендів від цінних паперів;
- кредитів та позик банків, валютних надходжень від власної
господарсько-фінансової діяльності;
- добровільних внесків і пожертвувань;
- інших незаборонених законодавством джерел.
Коледж розробляє та подає на затвердження головному розпоряднику кредитів кошториси доходів та видатків, штатні розклади.
4.Облік формування і використання грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках.
Для аналітичного обліку одержаних асигнувань ведеться картка аналітичного обліку одержаних асигнувань, згідно з Порядком складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ, затвердженого наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100.
Вона ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо по кожному коду функціональної класифікації видатків. Картка ведеться окремо за загальним і за спеціальним фондами. Відкривається на рік. У рядку "кошторисне призначення" відображають суми відповідно до кошторису.
Записи про одержані асигнування здійснюються на підставі виписки органів ДКУ з реєстраційних (поточних) рахунків. Суми відкликаних асигнувань записують зі знаком мінус. Щомісячно у картці підраховується підсумок "Всього асигнувань за місяць", "Всього асигнувань за рік", "Залишок річних бюджетних призначень".
Для обліку наявності та руху коштів загального

 
 

Цікаве

Загрузка...