WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

печатки та реєструється в органі ДКУ у журналі реєстрацій. Цей розподіл перевіряється ДКУ на відповідність сум затвердженим пропозиціям, кошторисам та планам асигнувань. Перевірені розподіли групуються за територіями, після чого складаються реєстри на здійснення видатків. На підставі розподілу та реєстру складається розпорядження на перерахування коштів. На підставі ж розпорядження складається платіжне доручення на переказ коштів державного бюджету.
Відповідно до отриманих реєстрів та наявних коштів управління зараховує кошти на особові рахунки розпорядникові другого ступеня для подальшого їх розподілу, (зарахування на реєстраційні рахунки). Розпорядник коштів другого ступеня протягом одного робочого дня після отримання виписок з особових рахунків, що підтверджують зарахування коштів, розподіляє кошти (готує платіжні доручення). Відповідальність за несвоєчасний розподілення та надання платіжних доручень несуть розпорядники бюджетних коштів та їх отримувачі.
Організація роботи органів Державного казначейства щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням.
Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях затверджений річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань запільного фонд державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
Державне казначейство України реєструє дані зазначених документів, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа. Дані річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Державне казначейство України відображає на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку Зазначені рахунки по обліку планових показників відкриваються на підставі документів, отриманих від Міністерства фінансів України, та закриваються по закінченні бюджетного періоду в автоматизованому режимі.
Державне казначейство України протягом трьох робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України зазначених документів доводить до головних розпорядників витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків. Отримані головними розпорядниками від Державного казначейства України витяги є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету
розпорядників та планів використання бюджетних коштів одержувачів.
Підприємства (установи, організації) затверджують кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджет). плани спеціального фонду державного бюджету своїм підвідомчим установам та організаціям, діяльність яких координується через них.
Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають Державному казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджет), розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого витяг) на паперових та електронних носіях.
Головні розпорядники подають до Державного казначейства України на паперових та електронних носіях зведення показників спеціального фонду в розрізі складових.
Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники. У разі невідповідності цих даних затвердженим розписам зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою.
Показники зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджет), зведених планів спеціального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду головних розпорядників, а також відповідні дані розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обліковуються в Державному казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.
Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджет) України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів для кожного управління. Зазначені документи доводяться до управлінь на паперових та електронних носіях. Оригінали зазначених документів надсилаються відповідним управлінням, копії залишаються у Державному казначействі України.
Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державногобюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за силовими структурами до транзитних управлінь Державного казначейства проводиться через базові управління.
Зазначені документи повинні бути підписані відповідальними особами Державного казначейства України, які визначаються окремими розпорядчими документами Державного казначейства України.
Управління реєструє отримані документи, про що на оригіналі ставиться відбиток штампа та відображає зазначену інформацію на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Протягом трьох робочих днів витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень

 
 

Цікаве

Загрузка...