WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

підлягають подальшому перерахуванню на особові та реєстраційні рахунки.
Особові рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів (крім розпорядників III ступеня) для зарахування коштів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретному розпорядникові бюджетних коштів.
Організація роботи щодо перерахування Державним казначейством України коштів державного бюджету на здійснення видатків зводиться до таких заходів. На підставі ресурсного балансу на відповідний період і бюджетних призначень та з урахуванням зареєстрованих зобов'язань складаються пропозиції про виділення коштів із загального фонду державного бюджету за головними розпорядниками коштів загальною сумою, а за потреби-за кодами функціональної класифікації. На підставі затверджених Державним казначейством України розпоряджень про виділення коштів ГРК ці кошти зараховуються на зведені особові чи особові рахунки. При цьому кошти, зараховані на зведені особові рахунки на підставі розподілу ГРК, зараховуються на особові рахунки, після чого, згідно з розподілом коштів розпорядника ІІ ступеня, ці кошти зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки.
Отже, даний Порядок, розширюючи права ГРК і розпоряднице коштів II ступеня щодо розподілу й використання коштів зального фонду, забезпечує оперативний контроль з боку органів Державного казначейства на кожному рівні їх функціонування.
Державним казначейством України Наказом від 02.12.2002 №221 затверджено "Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства". Згідно з цим Порядком рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства, поділяються на бюджетні та небюджетні. До бюджетних рахунків належать рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами (реєстраційні рахунки та спеціальні реєстраційні рахунки).
Отримання коштів із загального фонду бюджету (тобто фі-нансування) здійснюється на відомих принципах безповоротності, плановості, цільового спрямування коштів та суворого попереднього контролю за їх витрачанням.
Для обліку надходження бюджетних коштів загального фонду, внутрішніх розрахунків і доходів цього фонду передбачено такі рахунки:
- рахунок № 31 "Рахунки в банках";
- рахунок № 32 "Рахунки в казначействі";
- рахунок № 70 "Доходи загального фонду".
Для обліку грошових коштів на поточних рахунках, які від-криваються в установах банків, призначений активний рахунок №31 "Рахунки в банках" та його субрахунки №311 "Поточні рахунки на видатки установи" і № 312 "Поточні рахунки для переказу підвідомчим установам".
На субрахунку № 311 обліковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження РК на утримання установи або на централізовані заходи на видатки, що передбачені в розділі "Загальний фонд кошторису установи". Цей субрахунок ведуть РК усіх ступенів.
На субрахунку № 312 ГРК і РК II ступеня обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам.
Записи за дебетом субрахунку №311, а також за дебетом і кредитом субрахунку № 312 здійснюються на підставі виписок з поточних рахунків, які видаються у строки, погоджені з бюджетними установами, і неодмінно на 1-е число місяця. До виписок додаються відповідні первинні документи, якими оформляється рух коштів на рахунках у банку та на підставі яких складено виписки. Форми виписок із поточних рахунків можуть бути різними залежно від застосовуваних технічних засобів, але спільними для них є такі реквізити: дата завершення операції; номер документа, на підставі якого здійснено запис; номер кореспондуючого рахунка; вид операції; символ статистичної звітності банку.
Використовуючи виписки банку в бухгалтерії установи для записів на рахунках, необхідно пам'ятати, що в банку рахунок № 31 "Рахунки в банках" є пасивним. Унаслідок цього в бухгалтерії банку суми бюджетних коштів, що надійшли бюджетній установі, відображаються за кредитом цього рахунка. Суми у виписках банку наводяться в тому значенні, яке вони мають для банку.
Для обліку руху грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, використовується активний рахунок № 32 "Рахунки в казначействі", до якого відкриваються два субрахунки - № 321 "Реєстраційні рахунки" і № 322 "Особові рахунки". На субрахунку №321 обліковується рух бюджетних коштів, виділених розпорядникові коштів на утримання установи та на централізовані заходи. На субрахунку № 322 обліковуються бюджетні кошти, виділені ГРК і РК II ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.
Рух бюджетних коштів на рахунках у банку та казначействі здійснюється у взаємозв'язку зі змінами джерел надходження коштів, якими є доходи загального фонду.
Для обліку доходів за загальним фондом і внутрішніх розрахунків, які виникають у процесівиконання кошторисів між вищими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, призначено пасивний рахунок № 70 "Доходи загального фонду". Рахунок № 70 має два субрахунки - № 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та Інші заходи", № 702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи". До кредиту субрахунків № 701-702 записуються:
o суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно з затвердженим бюджетом;
o суми виявлених залишків матеріалів і грошей у касі, а також безоплатно одержані матеріали.
До дебету цих субрахунків записуються:
o суми відкликаних коштів;
o суми асигнувань, що списуються наприкінці року на підставі річних звітів;
o суми списаних недостач матеріалів.
Наведені бухгалтерські записи відображаються в щомісячних накопичувальних відомостях ф. №381 (бюджет), об'єднаних з меморіальним ордером № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків".
Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, відкритим в органах Державного казначейства України (установах банків). Вони побудовані за шаховою формою і за наявності кількох рахунків нумеруються відповідно 2-1, 2-2, 2-3 і т. д. Записи операцій у накопичувальні відомості здійснюються щоденно на підставі виписок із реєстраційних (особових, поточних) рахунків із доданням до них підтверджувальних документів.
Аналітичний облік отриманих асигнувань ведеться в картці аналітичного обліку отриманих асигнувань. Картка відкривається на рік і ведеться за кодами функціональної класифікації. Записи щодо отриманих асигнувань здійснюються на підставі виписок органів Державного казначейства (установи банків) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків.
Для обліку бюджетних коштів бюджетних установ на ім'я територіальних органів Державного казначейства України в установах банків, де відкритий єдиний казначейський рахунок, відкривається спеціальний рахунок за всіма видами бюджетних коштів або спеціальні рахунки за кожним видом бюджетних коштів. Кількість рахунків з обліку бюджетних коштів (але не більше 4), відкритих на ім'я органів Державного казначейства, визначається ними самостійне. Ці рахунки є доходно-видатковими і відкриваються в групі 3530 "Інші кошти клієнтів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...