WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми реалізації капіталотворчої функції сучасної корпорації на фондовому ринку - Реферат

Проблеми реалізації капіталотворчої функції сучасної корпорації на фондовому ринку - Реферат

пов'язана з перевагами акціонерної форми ведення бізнесу [5, 6]. Саме вона надає можливість акумулювати гігантські капітали як юридичних, так і фізичних осіб, які спрямовуються на розвиток підприємств. У різних країнах по-різному розподіляються акції, але серед акціонерів скрізь присутні індивідууми, корпорації, банки.
В Україні відповідно до загальносвітових тенденцій і з метою формування дієздатного корпоративного капіталу було прийняте рішення про приватизацію майна державних підприємств. Це рішення було обґрунтованим. Аналіз результатів дослідження ефективності діяльності підприємств різних форм власності різних країн показав, що в ринковій і перехідній економіці недержавні підприємства працюють ефективніше за державні, за винятком окремих галузей. Однак новостворений акціонерний сектор української економіки поки що демонструє дуже скромні кінцеві результати. Сумарна капіталізація всіх їхніх акцій у багато разів менша ринкової вартості, наприклад, однієї такої компанії, як Microsoft.
Головна причина такого стану справ полягає в тому, що за своєю економічною сутністю українські господарчі товариства у переважній більшості поки що не є справжніми корпораціями. Тому що головне, що відрізняє справжню корпорацію, - це: по-перше, відділення капіталу-власності від капіталу-функції і перетворення класичного капіталіста на фінансового, не "прив'язаного" до активів даного підприємства; по-друге, її нерозривний, "кревний" зв'язок з фондовим ринком, завдяки якому власники корпорації тільки й можуть реалізувати свій статус фінансових підприємців; по-третє, у принципі нічим не обмежена здатність акумулювати вільні активи, створюючи новий, додатковий капітал для суспільства за рахунок нарощування кількості доступних для продуктивного споживання ресурсів шляхом їхнього залучення в реалізацію раніше нездійснених проектів; по-четверте, відхід окремих акціонерів не спричиняє зменшення статутного фонду, активів підприємства.
Пояснення причин надуспішної діяльності класичних акціонерних підприємств може бути здійснене через використання висунутої раніше концепції капіталотворчої функції корпорацій. Справа в тім, що установки технократії на ріст підприємства, які виходять з її власних інтересів і орієнтирів на бюрократичні переваги (просування службовими сходами, розширення доступу до службових благ тощо), сприяють такій концентрації капіталу, яка, як уже відзначалося раніше, дозволяє залучати у виробничий процес нові верстви раніше незатребуваних ресурсів і істотно збільшувати ступінь їх продуктивності. У результаті спостерігається несподіване, на перший погляд, явище, своєрідний економічний парадокс - відмова від орієнтації на максимізацію прибутку (чи добробуту акціонерів) і прагнення до стійкого росту підприємства, обумовлене захисними функціями техноструктури. Таким чином, відкриваються принципово нові можливості підвищення ефективності господарської діяльності, завдяки чому, у кінцевому рахунку, може забезпечуватися більш висока її рентабельність, ніж при традиційній настанові на максимізацію фінансового результату.
Сьогодні промислові корпорації в Україні не зацікавлені в тому, щоб використовувати фондовий ринок. Обов'язковою передумовою посилення мотивації підприємців до виходу на фондовий ринок є усунення податкових перешкод на шляху використання фондового механізму фінансування корпорацій. Зокрема потрібно забезпечити нейтральність податків у частині процентних доходів і витрат фізичних і юридичних осіб для того, щоб для одержувачів дивідендів це джерело було не менш вигідним, ніж інші способи вкладення коштів з метою одержання матеріальних вигод, а для підприємств, що їх виплачують, - не більш руйнівним, ніж для іншого напрямку використання прибутку. При цьому зміна чинного порядку оподаткування дивідендів забезпечить стимулювання виходу фінансових ресурсів за межі окремих промислових підприємств. Наявний сьогодні порядок оподатковування робить банківську справу більш вигідною, ніж корпоративна, оскільки виплата відсотків по депозитних вкладах населення відноситься на валові витрати і зменшує оподатковувану суму на прибуток, а виплата дивідендів здійснюється з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, тобто після оподатковування. Окрім того, на рівні акціонерів ставки прибуткового податку вищі, ніж прибутковий податок з доходів від банківських вкладів.
Виходячи з національних інтересів України і вже обраних європейських стратегічних орієнтирів, у процесі подальшого удосконалювання публічної фінансової звітності корпорацій найбільш принциповим завданням слід вважати реалізацію практично обґрунтованої нової концепції її формування, що базується на: інтеґрації фінансового і податкового обліку; використанні плюралістичного іманентного підходу до підготовки фінансової інформації про господарюючих суб'єктів, забезпеченні послідовного підвищення ролі недержавних професійних організацій у розробці і встановленні бухгалтерських стандартів, форм і правил складання звітності. Процес реформування фінансового і податкового обліку ускладнюється й тим, що сьогодні в Україні практично відсутній зв'язок між податковим і бухгалтерським обліком. Оподатковування відбувається за першою з наявних подій: чи то відвантаження продукції, чи то надходження грошей на розрахунковий рахунок підприємства. Останні змушені штучно втискуватися в рамки оподатковуваного періоду, аби зменшити фінансові зобов'язання перед бюджетом.
Що стосується дивідендної політики українських підприємств, то через обставини, що склалися, рано чи пізно вони змушені будуть проводити її більш активно. І справа тут не тільки в необхідності залучення додаткових джерел розвитку виробництва, а і в більш фундаментальних проблемах функціонування ринкового господарства. У кінцевому підсумку, саме виплата дивідендів є тим барометром, який показує, що корпорація працює нормально, а отже, подає чесний сигнал для інвесторів продоцільність тих чи інших вкладень через фондовий ринок. Це принципово інший, у порівнянні з тим, що діє зараз, механізм ринкового регулювання господарських процесів. З огляду на статистично значиму залежність між ступенем розвитку фондового ринку і довгострокових темпів економічного росту, проведення більш активної дивідендної політики промисловими підприємствами України не має реальної альтернативи. З метою її науково-методичного забезпечення розроблена спеціальна економіко-математична модель імітаційного типу [8], використання якої на практиці дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості прийнятих рішень у частині розподілу прибутку між різними напрямками використання і вибору того чи іншого типу дивідендної політики.
Таким чином, вирішення зазначених проблем фінансування діяльності сучасної корпорації в аспекті реалізації капіталотворчої функції створює передумови для формування нового інституційного середовища, що дозволяє ефективно фінансувати розвиток промисловості, без створення якої перехід на інноваційний шлях розвитку економіки України видається проблематичним.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Коренев Е.Н. Основы корпоративного управления. Учебное пособие. - Луганск, Изд-во ВНУ, 2001. - 480 с.
2. Милль Дж. С. Денежная теория: Пер. с англ./Общ.ред. и вступ.ст. В.М.Усоскина .- М.:Прогресс, 1990.- 750 с.
3. Корняков В. Государственно-корпоративное направление развития экономики // Экономист. - 2000. -№ 5. - С. 74-81.
4. Смирнов Э.А.Теория организации. - М: ИНФРА-М, 2000.- 248 с.
5. Гильфердинг Р. Финансовый капитал (новейшая фаза в развитии капитализма). - М.: Гос.изд-во, 1922. .- 496 с.
6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1997. - 1120 с.
7. Інноваційна стратегія українських реформ / А С. Гальчинський, В.М.Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко - К.: Знання України, 2002. - 326 с.
8. Богачев С.В., Стешенко С.Г. Обоснование дивидендной политики промышленных корпораций с использованием методов экономико-математического моделирования. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003. -127 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...