WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Кошторисне фінансування - Реферат

Кошторисне фінансування - Реферат

містах.
Для визначення прибутків чи збитків комунальних підприємств при розрахунках видатків бюджету використовують кошторис витрат і калькуляцію на одиницю послуг.
Прибуток чи збиток комунальних підприємств визначають як різницю між валовими доходами та валовими видатками.
Головну статтю витрат по комунальному господарству становлять витрати на комунальний благоустрій міст і селищ.
Видатки на комунальний благоустрій включають: капітальні витрати, витрати на капітальний ремонт, видатки на поточні витрати по утриманню споруд.
Видатки на капітальне будівництво доріг, тротуарів, мостів, водозаборів та інших об'єктів міського господарства плануються на основі проектно-кошторисних витрат в межах бюджетних асигнувань та залучених коштів.
Видатки на капітальний ремонт споруд міського благоустрою визначають відповідно до встановлених по видах споруд.
Витрати по капітальному ремонту споруд провадяться у межах асигнувань, передбачених бюджетом, згідно з кошторисом видатків та залучених коштів.
Кошториси видатків на поточний ремонт споруд міського благоустрою повинні відповідати коштам, закладеним у бюджеті.
По всіх видах благоустрою повинні забезпечуватись перевірки обсягів робіт та їх вартості за одиницю послуг.
При затверджені видатків по укрупнених показниках використовують дані про розмір площ, низьких вулиць і проїздів на основі фактичних витрат у минулому році.
При плануванні видатків бюджетів місцевих рад передбачаються видатки на ремонт споруд і благоустрій сільських райцентрів та робітничих селищ з огляду на середній розмір видатків на одну адміністративну одиницю.
Видатки на науку та освіту, на утримання установ охорони здоров'я.
Видатки на науку, освіту, охорону здоров'я, культуру належить до поточних видатків бюджету. Названі галузі практично не мають доходів і свою діяльність провадять на основі видатків відповідних бюджетів. Розміри видатків на їх утримання визначаються спеціальними документами - кошторисами. Відтак фінансування видатків по цих установах називається кошторисним.
В умовах економічної кризи особливого значення набуває пошук ділових шляхів стабілізації економіки та відтворення виробництва. Вирішити дане питання неможливо без залучення науковців, а це потребує державної підтримки як центру фундаментальних досліджень - Національної академії наук України, науково дослідних інститутів, так і вищих учбових закладів, які забезпечують висококваліфікованими кадрами і виробничі, і невиробничі галузі.
Показниками планування видатків бюджету по вищих учбових закладах виступають прийом і випуск студентів у кількості, встановлюваній Міністерством освіти України. Вони фінансуються з Державного бюджету, за винятком педагогічних Вузів, які фінансуються з місцевих бюджетів, як правило, обласних.
Спеціальні учбові заклади (технікуми, коледжі) фінансуються з обласних бюджетів, крім відомчих - Національного банку України, Міністерства фінансів України та ін.
Професійно - технічні училища фінансуються в о основному з обласних бюджетів.
Середні загальноосвітні школи, гімназії фінансуються з міських районних бюджетів.
Дитячі садки, яслі - садки, за винятком відомчих, утримуються за рахунок відповідно міських, районних, селищних бюджетів.
Особливої уваги заслуговують діючі школи - інтернати, які зобов'язані забезпечити державну допомогу в одержанні освіти дітям, що залишилися без рідних, та дітям, які не мають умов для проживання у сім'ї, а також хворим дітям.
Кошторис видатків шкіл - інтернатів - основний документ, який визначає обсяг, цільове направлення і поквартальний розподіл асигнувань, відпускаються з бюджету на утримання школи - інтернату. Він складається на календарний рік із обов'язковим заповненням усіх показників.
Видатки, які включаються в кошторис, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками по кожній статті кошторису. Розрахунки складаються на основі показників по числу учнів, класів, педагогічних ставок з додержанням встановлених натуральних норм видатків по окремих видах витрат, діючих цін і тарифів.
Визначаються видатки, виходячи з дійсної необхідності у коштах, після чого кошторис подається для перевірки до вищестоящого органу, який його затверджує.
Зміни в кошторис школи - інтернату в процесі виконання може вносити тільки вищестоящий орган, який затвердив кошторис. Оформлення цих змін провадиться на основі повідомлення за встановленою формою.
Видатки на утримання установ охорони здоров'я повністю провадяться за рахунок бюджетів усіх рівнів, за винятком приватних лікувальних закладів.
Установи охорони здоров'я поділяються на три основні групи:
" лікувально - профілактичні установи, до яких належать лікарні і поліклініки, лікарські й фельдшерські пункти, станції швидкої допомоги, переливання крові та інші аналогічні заклади;
" санітарно - профілактичні установи, тобто санітарно - епідеміологічні, дезінфекційні станції, та заходи по боротьбі з епідеміями;
" інші установи і заходи по обслуговуванню інвалідів війни, постраждалих від стихійного лиха, по проведенню судово - медичних експертиз.
При плануванні видатків бюджету на заклади охорони здоров'я виходять із показників:
" по лікарнях та інших лікувальних закладах - кількості ліжок;
" по амбулаторно - поліклінічних установах - кількості лікарняних посад;
" по фельдшерсько - акушерських пунктах, кількості установ.
При складанні кошторисів лікарень важливе значення має чітке визначення кількості ліжок у стаціонарі на початок планового року, яка встановлюється на основі фактичної їх кількості на звітну дату та можливості збільшення їх на кінець поточного року.
Фінансування соціально-культурних закладів.
Фінансування соціально-культурних закладів забезпечує підняття культурного рівня населення. Для цього діє шир ока мережарізноманітних культурно - просвітних установ. Фінансування цих установ провадиться за рахунок трьох джерел:
" державного і міських бюджетів;
" коштів профспілок;
" коштів акціонерних, приватних підприємств та колективних сільських підприємств.
За рахунок Державного бюджету утримуються ті соціально-культурні заклади, які мають загальнодержавне значення, а за рахунок місцевих бюджетів - широка ланка культурно-просвітних закладів, клубних установ, масових бібліотек, які розташовані в основному у сільських місцевості. Останнім часом підприємства постійно ставлять питання про відомчих клубних установ та бібліотек на фінансування із місцевих бюджетів, аналогічно і профспілки, які разом з підприємствами провадили і провадять велику культурно-масову роботу по розвитку фізичної культури. Частина клубних установ перебуває у підпорядкуванні підприємств, а частина - утримується за рахунок профспілок. В цілому і перші, і другі й досі утримують клубні установи і бібліотеки, комплектують книжні фонди, постачають обладнання й інвентар для клубної роботи, ведуть лекційну, екскурсійну та іншу роботу. У зв'язку з дефіцитом бюджетів усіх рівнів кошти в бюджетах на утримання культурно-просвітних закладів із року в рік зменшуються. Аналогічно із фінансуванням мистецтва. Драматичні театри, театри драми і музикальної комедії, опери та балету, дитячі театри працюють на господарському розрахунку. Кошти бюджетів виділяються тільки на проведення виставок картин, придбання предметів образотворчого мистецтва, і то не повністю. Частково фінансуються також телебачення та раді.
Економіка України ще не подолала негативні явища перехідного періоду, тому повинна скорочувати видатки бюджету на соціально - культурні заходи.
Фінансування органів влади і управління.
Фінансування органів влади і управління провадиться винятково за рахунок Державного і місцевих бюджетів. За рахунок бюджету утримуються органи прокуратури та суду.
Фінансування різних гілок влади й управління провадиться з відповідних бюджетів. Асигнування на їх утримання затверджується Верховною Радою України: по державних органах влади і управління у складі видатків Державного

 
 

Цікаве

Загрузка...