WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції Міністерства фінансів в забезбеченні фінансової політики - Реферат

Функції Міністерства фінансів в забезбеченні фінансової політики - Реферат


Реферат на тему:
на тему:
Функції Міністерства фінансів в забезбеченні фінансової політики
План:
Вступ
1. Функції та звання Міністерства фінансів України.
2. Права та обов'язки даного органу виконавчої влади.
3. Міністерство фінансів як контролер руху фінансових ресурсів держави.
Висновки
ВСТУП
Організаційну і методичну роботу з управління державними фінансами здійснює Міністерство фінансів України. Його повноваження і основні функції визначаються положенням "Про Міністерство фінансів України", яке затверджує Кабінет Міністрів України.
Центральний апарат Міністерства забезпечує втілення в життя державної фінансової політики, розробляючи конкретні методи впливу на ефективність суспільного виробництва, визначаючи оптимальні розміри мобілізації фінансових ресурсів до бюджету, оздоровлюючи фінансове становище в окремих галузях. Це досягається розробкою разом з Міністерством економіки України зведеного фінансового балансу держави і використанням його показників для складання бюджетів.
Успішне функціонування державних фінансів можливе за наявності правової основи. Для формування Міністерство фінансів розробляє проекти Законів України з питань фінансів, бюджету, податків, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів. На їх основі розробляються інструкції про порядок їхнього застосування у відповідних економічних умовах.
Найважливішими функціями центрального апарату Міністерства є організація роботи зі складання і виконання загальнодержавного бюджету; методичне керівництво роботою в галузі бюджетного, фінансового планування і фінансування народного господарства; ведення обліку і складання звіту про виконання загальнодержавного бюджету; підготовка інформаційних матеріалів і доповідей Кабінету Міністрів України прохід виконання бюджетів.
У процесі мобілізації доходів бюджету Міністерство фінансів організує роботу державних податкових адміністрацій з контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків, розробляє концепцію податкової політики, готує пропозиції щодо встановлення ставок податків і платежів до бюджету і позабюджетних фондів, вирішує питання про відстрочення платежів, надання пільг по податках та інших платежах.
У Міністерствах і відомствах, підприємницьких структурах всіх форм власності Міністерство фінансів здійснює перевірки бухгалтерських звітів, грошових документів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших обов'язкових платежів. Воно також аналізує економічне і фінансове становище галузей народного господарства, тенденції та динаміку розвитку форм власності, витрат на виробництво, рівень рентабельності та ефективності виробництва.
Разом з Іншими економічними відомствами Міністерство фінансів бере участь у проведенні роздержавлення власності, демонополізації народного господарства, земельної реформи, вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового становища держави. Воно також проводять роботу зі створення ринку цінних паперів, веде реєстрацію і облік випуску пінних паперів акціонерними товариствами, комерційними банками, підприємствами тощо.
1. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.
Мінфін України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням про Міністерство фінансів України.
Мінфін України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
У межах своїх повноважень Мінфін України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Основними завданнями Мінфіну України є:
" розроблення та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;
" здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;
" розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення та обслуговування державного боргу;
" розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України, контроль за дотриманням правил складання звіту про виконання Державного бюджету України та зведеного бюджету України;
" забезпечення .концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;
" забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контролю;
" удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;
" розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
" забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах);
" інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави.
Також Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період та перспективу;
2) розробляє проект Державного бюджету України, прогнозні показники зведеного бюджету України, визначає порядок і строк подання центральними органами виконавчої влади. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту Державного бюджету України;
3) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин міждержавним бюджетом України та республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим і місцевими бюджетами;
4) у межах своєї компетенції виконує Державний бюджет України, складає звіт про виконання Державного бюджету України і зведеного бюджету України;
5) удосконалює методи складання бюджету, порядок бюджетного фінансування, здійснює методичне керівництво у цій сфері;
6) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки;
7) бере участь у підготовці загальнодержавнихнаціональних програм, забезпечує в установленому порядку їх цільове фінансування;
8) бере участь у розробленні заходів, спрямованих на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробленні та фінансуванні державних інвестиційних програм і програм економічного розвитку України;
9) координує в межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (інших обов'язкових платежів) до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
10) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників фінансових управлінь обласних. Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;
11) розробляє пропозиції щодо формування державної податкової політики, визначає порядок подання центральними та місцевими органами виконавчої влади

 
 

Цікаве

Загрузка...