WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Механізм фінансово-бюджетого регулювання - Курсова робота

Механізм фінансово-бюджетого регулювання - Курсова робота

додаються: основні прогнозні макроекономічні показники економічного й соціального розвитку України на плановий рік, зведений баланс фінансових ресурсів, основні напрями бюджетної та податкової політики, пропозиції щодо взаємовідносин Державного й місцевих бюджетів, обсяги централізованих капітальних вкладень із розрахунками та обгрунтуваннями в розрізі окремих позицій і загальні показники зведеного бюджету. Крім того, до проекту Закону додаються також необхідні інформаційні матеріали, а саме:
o прогноз доходів і видатків Державного бюджету на три наступні роки, розроблений на підставі основних прогнозних макроекономічних показників;
o перелік законів, окремих статей законів та інших нормативних актів, що суперечать проекту Закону про Державний бюджет, і із зазначенням причин розбіжностей;
o перелік податків, зборів, інших обов'язкових платежів із за-значенням ставок і пільг;
o перелік загальнодержавних, міжгалузевих та інших програм, що фінансуються з бюджету. У разі, якщо розпорядниками коштів є два суб'єкти (або й більше), подаються дані щодо фінансових повноважень кожного суб'єкта і загальні витрати на програму. І 2. Розгляд Верховною Радою проекту Закону про Державний бюджет здійснюється в порядку, передбаченому Регламентом ВР України. Проект Закону про Державний бюджет рекомендує на засіданні Верховної Ради Президент України. З докладною доповіддю про проект Закону виступає Міністр фінансів або особа, котра виконує його обов'язки.
3. Затвердження Державного бюджету здійснює Верховна Рада. Затвердженню підлягають:
o граничний розмір дефіциту Державного бюджету та джерела його покриття;
o суми доходів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
o суми видатків Державного бюджету щодо кожного розпорядника коштів відповідно до бюджетної класифікації;
o суми дотацій, субвенцій та розміри відрахувань від регулюючих доходів до бюджетів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
o розмір оборотної касової готівки Державного бюджету. Доходи і витрати цільових загальнодержавних фондів, включених до складу Державного бюджету, затверджуються для кожного фонду окремо. Поточні витрати цільових загальнодержавних фондів затверджуються в межах доходів цих фондів. Видатки розвитку можуть бути скорочені Верховною Радою із спрямуванням вилучених коштів на фінансування інших статей видатків Державного бюджету. Забороняється витрачати кошти Пенсійного фонду на інші цілі, крім передбачених Положенням про цей фонд.
4. Виконання бюджету є найважливішою стадією бюджетного процесу. Касове виконання Державного бюджету здійснюється через установи Національного банку України, Державного експортно-імпортного банку, АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк", Українського акціонерно-промислово-інвестиційного банку "Промінвестбанк". Названі банки здійснюють касове виконання державних позабюджетних фондів. Пенсійний фонд обслуговує АКБ "Аваль".
Розпорядником бюджетних коштів є Державне казначейство. Згідно з відповідним положенням Державне казначейство:
o організовує виконання Державного бюджету і здійснює належний контроль за ним;
o здійснює управління наявними коштами Державного бюджету, у тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах витрат, що їх установлено на відповідний період;
o здійснює фінансування видатків Державного бюджету;
o веде облік касового виконання Державного бюджету, складає звітність про стан виконання Державного та зведеного бюджетів;
o здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом;
o розподіляє між Державним бюджетом, бюджетами АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за затвердженими нормативами;
o здійснює контроль за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів.
У разі, коли в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений. Верховна Рада на пропозицію Кабінету Міністрів ухвалює рішення про пропорційне скорочення затверджених видатків щомісячно за всіма статтями бюджету, крім захищених від скорочення.
Організовує виконання державного бюджету Кабінет Міністрів через Міністерство фінансів, міністерства, відомства та інші органи виконавчої влади. Виконання Державного бюджету провадиться за розписом доходів і видатків з щоквартальним розподілом, складеним Міністерством фінансів відповідно до показників бюджету.
Фінансування витрат із резервного фонду Кабінету Міністрів здійснюється за постановою КМ України, виходячи з обгрунтованої необхідності та економічної ефективності.
5. Звіт про виконання Державного бюджету складає Міністерство фінансів, а стосовно нижчих бюджетів бюджетної системи - відповідні фінансові органи. Зведений звіт надсилається Верховній Раді. Узагальнені показники зведеного звіту підлягають опублікуванню.
Основними напрямками вдосконалення бюджетної політики в Україні у найближчі роки є такі:
o реформування податкової системи, посилення податкової дисципліни;
o удосконалення бюджетного процесу через підвищення наукової обґрунтованості прогнозів показників бюджету, запровадження системи середньо- та довгострокового бюджетного планування, скорочення переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу, оптимізації обсягів державного боргу;
o зміцнення системи управління державним боргом (утримання КМ України від надання урядових гарантій за кредити підприємств, збільшення частки середньо- та довгострокових запозичень;
o зменшення обсягів бартерних операцій;
o запровадження реалістичної політики державних витрат;
o структурна перебудова економіки;
o удосконалення системи приватизації державного майна і т. д.
Висновок
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.
Державний бюджет безпоседньо впливає на кожного громадянина і від нього залежить рівень якості життя кожного громадянина і нас зокрема.
Список літератури
1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури.- 2004. - 544с.
2. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія: Підручник. - К., - 1999.
3. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. - К., - 2000.
4. Януль І.Є. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи // Фінанси України, - 1998. - №2. - с. 48-51.
5. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2001. - №131.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2002. - 608 с.
6. Макроекономіка: Підручник. - за ред. А.Г. Савченка. - К.: "Либідь", - 1995.
7. А.Ф.Мельник "Державне регулювання економіки" К: 1994р ст 72-103.
8. Т.Г Морозова А.В. Пикулькин "Государственное регулирование экономики и социальный комплекс" М:

 
 

Цікаве

Загрузка...