WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Механізм фінансово-бюджетого регулювання - Курсова робота

Механізм фінансово-бюджетого регулювання - Курсова робота


Курсова робота
Механізм фінансово-бюджетого регулювання
?
Зміст
Вступ
1. Фінанси та бюджетна система
2. Доходи Державного бюджету
3. Видатки Державного бюджету
4. Збалансованість Державного бюджету
5. Етапи бюджетного процесу
Висновок
Список літератури
Вступ
Фінансово-бюджетне регулювання - це система використання механізмів оподаткування та управління державними видатками з метою забезпечення рівноваги на ринках. Загальне управління фінансовою системою здійснюють органи державної влади та управління, а саме Верховна Рада України і Кабінет міністрів.
Правовою основою фінансово-бюджетного регулювання є законодавство з питань податків бюджетної і фінансової системи.
Суб"єктами фінансово-бюджетного регулювання виступають міністерство Фінансів, Економіки, головне КРУ, державна податкова, казначейство, митна служба України.
Фінансова система України складається з: державного бюджету, позабюджетних фондів, з фінансів підприємств, з місцевих фінансів. В основі стоять державні фінанси і позабюджетні фонди, через які і відбувається перерозподіл частки внутрішнього валового продукту України.
Фінанси та бюджетна система
Фінанси в загальному їх трактуванні означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децент-ралізовані фонди грошових ресурсів. Через розподільчу й контрольну функції фінанси активно впливають на процес суспільного відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге, додержання пропорцій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне використання.
Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бюджети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підприємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фонди; фондовий ринок.
Основною ланкою фінансової системи і найважливішим комплексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Через державні фінанси перерозподіляється значна частка ВВП: в Японії та Росії - близько 1/3, у Франції та Нідерландах - приблизно 1/2, у Швеції - понад 2/3. В Україні через державний бюджет перерозподіляється близько 30% ВВП.
Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Кон-ституція України, закон "Про бюджетну систему України" та інші нормативно-правові акти.
Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з питань ефективного використання фінансових ресурсів є зведений баланс фінансових ресурсів держави. В Україні цей баланс входить до складу ДПЕСР України і його вміщено в розділі "Основні баланси національної економіки". Метою розробки балансу є визначення обсягів фінансових ресурсів держави на прогнозний період, можливостей їх використання для фінансування економічних і соціальних програм розвитку, а також встановлення оптимальних напрямів їх розподілу та використання. У зведеному балансі фінансових ресурсів доходи та видатки бюджетів (перша стаття ресурсної та видаткової частин балансу) включають сумарні показники доходів і видатків державного та місцевих бюджетів. Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку (після сплати податку), амортизаційних та інших відрахувань (наприклад на шляхові роботи) державних підприємств установ та організацій. Доходи та витрати державних позабюджетних фондів включають сумарні показники доходів та витрат Фонду приватизації, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.
Основна частка державних доходів і витрат здійснюється через бюджетну систему. В Україні бюджетна система складається з Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів. Організація та принципи побудови бюджетної системи, а також взаємозв'язок між її окремими ланками характеризуються поняттям "бюджетний устрій". Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни.
У загальному розумінні, бюджет - це план утворення і ви-користання фінансових ресурсів для забезпечення функцій певної організації. Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їхнього фінансового покриття. Взаємозв'язки бюджету з іншими ланками фінансової системи регулюються чинним законодавством. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, є зведеним бюджетом України.
Доходи Державного бюджету
Державні доходи - це, по-перше, грошові відносини з приводу розподілу ВВП, по-друге, частка ВВП, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів (далі - податків), а також надходжень з інших джерел, визначених законодавством. Платежі, утримані із суб'єктів підприємницької діяльності, перераховуються до бю-джету в першочерговому й безспірному порядку.
Доходи бюджетів України поділяються на доходи Державного та місцевих бюджетів. Розмежування загальнодержавних податків між рівнями бюджетної системи здійснюється відповідно до існуючого законодавства. З Державного бюджету України до бюджету АР Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя передається частина доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на даній території. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Президента з урахуван-ням економічного, соціального, природного і екологічного стану відповідних територій.
Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: податкових надходжень ("частини податку на додану вартість, частини акцизного збору, податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) та підпорядкування, податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності та підпорядкування, плати за землю, надходжень від зовнішньоекономічної діяльності); неподаткових надходжень і доходів від операцій з капіталом, що перебуває в загальнодержавній власності (частини доходів від приватизації та реалізації державного майна; орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів; надходжень від внутрішніх позик; перевищення доходів над витратами Національного банку України; повернених державі позик, процентів за наданими державою позиками та кредитами; дивідендів, одержаних на акції та інші цінні папери, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності); доходів державних цільових фондів (Пенсійного фонду України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Державного фонду сприяння зайнятості населення та ін.); інших доходів, установлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету.
Таблиця. Динаміка податкових надходжень і податковихплатежів за період із 1996 до 2001 року (млрд. грн.)
Роки
Показники 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Усього
% % % % %

 
 

Цікаве

Загрузка...