WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суб’єкти та об’єкти страхування. Фондова біржа. Бюд-жетний устрій та бюджетна система - Контрольна робота

Суб’єкти та об’єкти страхування. Фондова біржа. Бюд-жетний устрій та бюджетна система - Контрольна робота

фінансовому центрі країни. На цій біржі концентруються акції компаній, що довели масштаби своїх операцій до загальнонаціональних. Провінційні ж біржі поступово марніють. Так складається моноцентрична біржова система. У найбільше закінченому вигляді вона існує в Англії. Власне, серед офіційних біржових назв уже немає Лондонської біржі, однієї з найстарших у світі. З недавніх часів вона іменується Міжнародною фондовою біржею, оскільки вона увібрала в себе не тільки всі біржі Великобританії, але й Ірландії. Моноцентричними є також біржові системи Японії, Франції.
3. Бюджетний устрій та бюджетна система.
Бюджетна система України - це сукупність державного бюджету і місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.
Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.
Зведений бюджет - це сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим і зведений бюджет областей та міст Києва та Севастополя.
Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
- принцип єдності бюджетної системи України, що забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку і звітності;
- принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний період;
- принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.
- принцип повноти - до складу бюджетів мають бути включені всі надходження і витрати бюджетів.
- принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету;
- принцип ефективності - усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей;
- принцип субсидіарності - розподіл видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
- принцип цільового використання бюджетних коштів;
- принцип справедливості та неупередженості;
- принцип публічності та прозорості;
- принцип відповідальності учасників бюджетного процесу.
Бюджет складається з загального та спеціального фондів.
Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України.
Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет.
Для характеристики бюджетної системи України в цілому важливе значення має зведений бюджет як сукупність усіх її складових. Показники зведеного бюджету дають змогу ще на стадії розробки державного бюджету внести відповідні корективи та уточнення щодо побудови ефективнішого бюджетного механізму. На стадії виконання бюджетів зведений бюджет використовується для аналізу й активнішого використання бюджетних показників при оцінці загальної економічної ситуації в державі.
Основним джерелом доходів зведеного бюджету є податок на додану вартість. Другою за значенням складовою дохідної частини зведеного бюджету є податок на прибуток підприємств. Прибутковий податок із громадян є третім за значенням джерелом доходів зведеного бюджету.
Динаміка прибуткового податку з громадян залежить від рівня особистих доходів.
Акцизному збору належить четверте місце серед податкових джерел формування дохідної частини зведеного бюджету.
Крім податкових надходжень до бюджету важливим джерелом є неподаткові надходження.
Надходження до державних цільових фондів, які включаються до складу бюджету, скорочуються, що пов'язано з скасуванням збору Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
Найбільшим за обсягом є видатки на фінансування соціально-культурних закладів, причому спостерігається тенденція до їх суттєвого зростання.
Другим за величиною напрямом витрат зведеного бюджету є витрати на соціальний захист населення.
Набагато зменшились витрати на розвиток економіки.
І без того незначна частка видатків на розвиток науки зменшився у 4 рази і становить 0,2 % ВВП.
Зросли видатки на обслуговування зовнішнього боргу , які у 1992 році становили 0,1 % ВВП, а зараз 1,4 % ВВП і до 5,2 % загальної суми видатків, а видатки на обслуговуння державного боргу збільшились до 1% ВВП і до 3,6% загальної суми видатків.
Зросли витрати на утримання органів законодавчої та виконавчої влади, які зараз становлять 1,2 % ВВП.
Динаміка видаткової частини зведеного бюджету свідчить, що найвищими темпами зростали видатки на обслуговування державного боргу, на управління, видатки на правоохоронну діяльність і гарантування безпеки держави.
Найнижчими темпами збільшувались видатки на розвиток економіки, на науку, соціальний захист населення та оборону.
II. Тести:
4. Державна бюджетна система взаємопов'язана з такими ланками фінансових відносин:
v а) державний кредит;
б) страхування;
v в) фінанси підприємств;
г) спеціальні позабюджетні фонди;
д) фінанси домашніх господарств.
5. Позабюджетні спеціальні фонди призначені для:
а) забезпечення додаткових ресурсів для пріоритетних галузей економіки;
v б) розширення соціальних послуг населення;
в) формування дохідної частини домашніх господарств;
г) стимулювання розвитку відсталих галузей інфраструктури;
д) розвитку фінансового ринку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Конституція України.
2. Василишин О. Д., Павлюк К. Д. Державні фінанси України. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів - Київ 2003.
3. Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) Навчальний посібник. Друге видання - ЦУЛ 2002.
4. Поддєрьогін А. М., Буряк Л. Д., Нам Г. Г. Фінанси підприємств.
Підручник. Третє видання. - Київ 2000.
5. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія). Навчальний посібник. Друге
видання - Київ 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...