WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси підприємств (основні визначення) - Реферат

Фінанси підприємств (основні визначення) - Реферат


Реферат на тему:
Фінанси підприємств (основні визначення)
Фінанси підприємств - це сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу й використання грошових доходів та фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.
Фінансові ресурси - 1) сума коштів, що спрямовані в необоротні й оборотні активи підприємства; 2) грошові засоби, які є в розпорядженні підприємств, а саме грошові фонди, а також частина грошових засобів у нефондовій формі; 3) частина грошових доходів та надходжень суб'єктів господарювання, які використовуються для формування фондів фінансових ресурсів або в нефондовій формі для забезпечення процесів відтворення.
Грошові фонди - це частина фінансових ресурсів, які мають цільове використання (резервний капітал, амортизаційний фонд, фонди соціального та економічного розвитку, дивідендний фонд та ін.).
Принципи фінансової роботи на підприємствах комерційного розрахунку: 1) плановості; 2) фінансового співвідношення показників; 3) взаємозалежності фінансових показників; 4) маневрування; 5) мінімальних фінансових втрат; 6) раціональності; 7) фінансової стійкості.
Організаційно-правова форма - передбачений законом тип або форма організації, що передбачає порядок її створення, умови формування майна, систему організації управління, права засновників та умови їх відповідальності за зобов'язаннями юридичної особи.
Фінансова робота - система форм і методів, що використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємства й досягнення ним поставленої мети.
Активні гроші - кошти, що знаходяться в даний момент в обороті.
Пасивні гроші - кошти, що знаходяться на рахунках суб'єктів господарювання, фізичних осіб та сконцентровані у фондах накопичення суб'єктів господарювання.
Поточні рахунки в національній валюті: рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабміну; поточні рахунки типу Н, що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України; поточні рахунки типу П, що відкриваються постійними представництвами; карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками; поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.
Перелік документів, що необхідно подати для відкриття рахунку:
1) заява про відкриття поточного рахунку;
2) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (не вимагається для юридичних осіб, що утримуються за рахунок бюджетів); [Н] або [О]
3) копія належним чином зареєстрованого установчого документу (не потрібне засвідчення для юридичних осіб, що затверджуються розпорядчими актами Президента України, органів державної влади або місцевого самоврядування; не подають - підприємства, що діють на підставі законів); [Н] або [О]
4) копія довідки про внесення підприємства до ЄДРПОУ; [Н] або [О] або [У]
5) копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік у органи державної податкової служби; [Н] або [О] або [У]
6) картка зі зразками підписів і відбитка печатки; [Н] або [В]
7) для юридичних осіб, які використовують найману працю й відповідно до законодавства є платниками страхових внесків - копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду; [Н] або [О] або [У]
8) для юридичних осіб, які використовують найману працю й відповідно до законодавства є платниками страхових внесків - копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у Фонді соцстраху від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України як платника страхових внесків; [Н] або [О] або [У]
9) для фізичних осіб - ксерокопії сторінок паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду (в присутності осіб, які відкривають рахунок).
ПРИМІТКИ: [Н] - нотаріальне засвідчення; [О] - засвідчення органом, що видає документ; [У] - засвідчення підписом уповноваженого працівника банку; [В] - засвідчення організацією, якій адміністративно підпорядкований відкривач рахунку.
Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.
Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, що складається з 2-х частин: верхньої (вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів) і нижньої (доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на поточний рахунок одержувача). Документ приймається до оплати лише за умови акцепту платника й буде оплачений лише в сумі, зазначеній платником.
Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта - заявника акредитиву (апліката) або від свого імені проти документів, що відповідають умовам акредитиву, зобов'язаний виконати платіж на користь третьої особи (бенефіціару) або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Види банків, що обслуговують акредитив:
банк-емітент - банк, що відкриває акредитив за дорученням клієнта;
авізуючий банк - банк, що повідомляє бенефіціара про відкриття акредитиву (ним може бути банк-емітент, виконуючий банк або будь-який третій банк);
підтверджуючий банк - банк, що бере на себе зобов'язання додатково до зобов'язання банка-емітента провести платіж бенефіціару при дотриманні умов акредитиву (ним може бути авізуючий або будь-який третій, але першокласний банк);
виконуючий банк (банк-платник) - банк, зазначений у акредитиві як такий, що здійснює платіж бенефіціару проти документів, передбачених акредитивом (може бути банк-емітент, підтверджуючий або авізуючий банк);
негоціюючий банк - банк, що здійснює платіж і бере на себе ризик по даній операції (банк-платник або підтверджуючий банк).
Класифікація акредитивів:
І. ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НБУ №22:
покритий - акредитив, що передбачає попереднє депонування коштів на спеціальному позабалансовому рахунку;
непокритий (гарантований) - платежі по якому гарантує банк;
відкличний - акредитив, що може бути змінений або анульований на вимогу покупця без попереднього погодження з постачальником;
безвідкличний - не може бути змінений або анульований. Якщо інше не зазначено в умовах договору, акредитив вважається безвідкличним.
ІІ. ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ТА ЗВИЧАЇВ ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВІВ, ВИПУЩЕНИХ СОТ:
1) залежно від форми платежу:
акредитиви з оплатою за пред'явленням документів - відповідно до даного виду оплата по акредитиву здійснюється після подання та перевірки документів, а не після отримання повідомлення, що товар знаходиться в необхідному місці;
акредитиви з відстроченнямплатежу - за поданням відповідних документів уповноважений банк дає згоду провести платіж у визначений у акредитиві термін;
акредитиви з негоціацією - документи по даному акредитиву оплачуються банком-емітентом, але з їх негоціацією в будь-якому іншому банку;
револьверні акредитиви (автоматично відновлювальні) - відповідно до них умови акредитиву автоматично відновлюються по кожній окремій поставці через визначені однакові проміжки часу;
резервні акредитиви - використовуються в США й відповідають в українській практиці сутності банківської гарантії, тобто гарантії пропозиції, гарантії виконання або гарантії повернення авансового платежу;
2) залежно від відповідальності банків:
відкличний акредитив;
безвідкличний непідтверджений акредитив - по цьому акредитиву банк-емітент не має права відмовитися від свого зобов'язання протягом усього терміну дії акредитиву;
безвідкличний підтверджений акредитив - відповідно до нього підтверджуючий банк додатково бере на себе зобов'язання із зобов'язаннями банку-емітента, тобто вони несуть солідарну відповідальність по цій угоді. Одним з різновидів підтвердженого акредитива є рамбурсний акредитив, відповідно до якого акредитив повинен бути підтвердженим, а з іншого боку виконуватися в банку, у якому він обслуговується.
Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку - чекодавця банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок про сплату чеко держателю зазначеної в чеку суми коштів. Існує 2 види чеків: щ лімітованих

 
 

Цікаве

Загрузка...