WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

у загальному виробництві.
Отже, найбільшу частку у створюваній підприємством продукції займають розетки штепсельні. Це пов'язано з великим попитом на цей вид продукції. В той же час дуже мала частка подовжувачів та шнурів електричних пов'язана з присутністю на ринку великої кількості конкурентної продукції цього виду.
Аналізуючи структуру продукції ВО "Електроконтакт" за три роки видно що її кількість з року в рік загалом збільшувалось на 384 тис. шт. у 2004 році в порівнянні до 2003 і на 159,8 тис. шт. у 2005 році. Зменшення виробництва штепсельних розеток на 23,2 тис. шт. у 2004 та на 84,3 тис. шт. у 2005 роках компенсувалося значним збільшенням кількості вироблених вимикачів - на 402,1 тис. шт. і 39,5 тис. шт. відповідно. На фоні постійного збільшення виробничих витрат з року в рік загальна ціна у 2004 році була меншою (4551 тис. грн.), ніж у 2003 році (5130,2 тис. грн.) це пов`язано зі зниженням оптових цін на штепсельні розетки і вилки у 2004 році. Але вже у 2005 році ситуація покращилась і підприємство отримало від реалізації основних видів продукції загалом 5295,9 тис. грн. що на 3,2 % більше ніж у 2003 році і на 16,4% більше ніж у 2004 році.
Для порівняння обсягу реалізації продукції по рокам було побудовано графік (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції на ВО "Електроконтакт"
Проведемо загальний аналіз балансу ВО "Електроконтакт"
Для загального аналізу балансу можна окремо проаналізувати майно підприємства та його капітал.
Таблиця 2.1
Аналіз майна виробничого об'єднання "Електроконтакт" за 2003-2004 рр.
Показник
2003 р. 2004 р. Зміни (+;-)
Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн Пит. ваги, пунктів У % до 2003 р.
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=6/2*100
Майна всього 5018,7 100,0 5960,5 100,0 941,8 0,0 18,8
в тому числі:
1.Необоротні активи 1895,8 37,8 2328,3 39,1 432,5 1,3 22,8
1.1. Основні засоби 1895,9 37,8 2328,3 39,1 432,4 1,3 22,8
2.Оборотні активи 3119,5 62,2 3628,9 60,9 509,4 -1,3 16,3
2.1. Фонди обігу 1572,0 31,3 2031,5 34,1 459,5 2,8 29,2
2.1.1. Готова продукція і товари 179,6 3,6 222,6 3,7 43,0 0,2 23,9
2.1.2.Поточна дебіт. заборгованість 538,3 10,7 985,6 16,5 447,3 5,8 83,1
2.1.3.Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції 861,3 17,2 823,0 13,8 -38,3 -3,4 -4,4
3.Витрати майбутніх періодів 3,3 0,1 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0
Аналіз структури, складу і динаміки майна дозволяють визначити позитивні і негативні тенденції в майновому стані. Аналізуючи 2004 та 2003 рік до позитивних змін можна віднести наступні.
В звітному 2004 році порівняно з базовим 2003 р. кількість майна зросла на 941,8 тис. грн., або на 18,8%. У ньому за рахунок збільшення основних засобів збільшилась кількість необоротних активів на 432,5 тис. грн. (22,8%). Оборотні активи збільшились в цілому на 509,4 тис .грн., або на 16,3%. З них фонди обігу зросли на 459,5 тис. грн. (29,2%); Готова продукція і товари - на 43 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість - на 447,3 тис. грн.
Серед негативних тенденцій слід відзначити зменшення кількість грошових коштів та поточних фінансових інвестицій на 38,3 тис. грн., тобто на 4,4% в порівнянні з минулим роком, що говорить про недостатню увагу до підприємства з боку інвесторів і невдалу фінансово - господарську діяльність підприємства, на що керівництву потрібно звернути увагу. Витрати майбутніх періодів на протязі цих двох років не змінювались.
Фінансовий аналіз майна досліджуваного підприємства проведемо в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Аналіз майна виробничого об'єднання "Електроконтакт" за 2004-2005 рр.
Показник
2004 р. 2005 р. Зміни (+;-)
Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн. Пит. ваги, пунктів У % до 2003 р.
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=6/2*100
Майна всього 5960,5 100,0 6706,0 100,0 745,5 0,0 12,5
в тому числі:
1.Необоротні активи 2328,3 39,1 2495,7 37,2 167,4 -1,8 7,2
1.1. Основні засоби 2328,3 39,1 2495,7 37,2 167,4 -1,8 7,2
2.Оборотні активи 3628,9 60,9 4206,4 62,7 577,5 1,8 15,9
2.1. Фонди обігу 2031,5 34,1 2221,6 33,1 190,1 -1,0 9,4
Продовження таблиці 2.2
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.1. Готова продукція і товари 222,6 3,7 506,0 7,5 283,4 3,8 127,3
2.1.2.Поточна дебіторська заборгованість 985,6 16,5 806,1 12,0 -179,5 -4,5 -18,2
2.1.3. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції 823,0 13,8 1428,8 21,3 605,8 7,5 73,6
3.Витрати майбутніх періодів 3,3 0,1 3,9 0,1 0,6 0,0 18,2
В звітному році порівняно з базовим кількість майна зросла на 745,5 тис. грн., або на 7,2%. У ньому за рахунок збільшення основних засобів збільшилась кількість необоротних активів на 167,4 тис. грн., (7,2%). Оборотні активи збільшились в цілому на 577,5 тис .грн., або на 15,9%. З них фонди обігу зросли на 190,1 тис. грн., (9,4%) а готова продукція і товари - на 283,4 тис. грн. грошові кошти та поточні фінансові інвестицій - на 605,8 тис. грн., або на 73,6%. Зменшилась поточна дебіторська заборгованість (на 179,5 тис. грн.), тобто на 18,2% в порівнянні з минулим роком. Витрати майбутніх періодів на протязі цих двох років не змінювались.
Аналіз капіталу підприємства проведемо в табл. 2.3 і табл. 2.3
Таблиця 2.3
Аналіз капіталу ВО "Електроконтакт" за 2003-2004 рр.
Показник 2003 р. 2004 р. Зміни (+;-)
Сума, тис.грн. У % допідсумку Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн. Пит. ваги, пунктів У % до 2003 р.
Капіталу всього 5018,7 100,0 5960,5 100,0 941,8 0,0 18,8
1.Власний капітал 3539,6 70,5 5693,9 95,5 2154,3 25,0 60,9
1.1. Статутний капітал 1955,7 39,0 1955,7 39,0 0 -6,2 0,0
2.Зобов'язання 227,0 4,5 266,6 4,5 39,6 -0,1 17,4
2.1.Поточні зобов'язання 175,1 3,5 197,9 3,3 22,8 -0,2 13,0
2.1.1.Кредиторська заборгованість 155,6 3,1 172,1 2,9 16,5 -0,2 10,6
Аналізуючи капітал виробничого об'єднання "Електроконтакт" на основі пасиву балансу за 2003 - 2004 роки можна визначити такі тенденції:
Вартість капіталу (валюта пасиву балансу) збільшилась на 941,8 тис грн., або на 18,8%. Це збільшення відбувалось за рахунок збільшення власного капіталу (на 2154,5 тис. грн., або на 60,9%).
До негативних тенденцій слід віднести збільшення на зобов'язань підприємства на 39,6 тис. грн. за рахунок збільшення поточних зобов'язань на 22,8 тис. грн., (на 13%) і за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 16,5 тис. грн., (на 10,6%).
Таблиця 2.4
Аналіз капіталу ВО "Електроконтакт" за 2004-2005 рр.
Показник 2004 р. 2005р. Зміни (+;-)
Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн. У % до підсумку Сума, тис.грн. Пит. ваги, пунктів У % до 2003 р.
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=6/2*100
Капіталу всього 5960,5 100,0 6706,0 100,0 745,5 0,0 12,5
в тому числі:
1.Власний капітал 5693,9 95,5 6274,6 93,6 580,7 -2,0 10,2
1.1. Статутний капітал 1955,7 32,8 1955,7 29,2 0 -3,6 0,0
2.Зобов'язання 266,6 4,5 431,4 6,4 164,8 2,0 61,8
2.1.Поточні зобов'язання 197,9 3,3 334,0 5,0 136,1 1,7 68,8
2.1.1.Кредиторська заборгованість 172,1 2,9 332,1 5,0 160,0 2,1 93,0
3.Доходи

 
 

Цікаве

Загрузка...