WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

брали участь у прийнятті його остаточного варіанта, а керівник не переглядав бюджету без ретельного аналізу міркувань підлеглого.
Порушення послідовності операцій планування може призвести до відриву довгострокових фінансових планів від короткострокових. Останні формуються за своїми законами і потребують розподілу дефіцитних оборотних коштів підприємства за напрямами і проектами. Звичайно, зараз є підприємства, де ця проблема значною мірою розв'язана, але для більшості з них - вона й надалі лишається актуальною.
Існує ще дві проблеми - реалізація планів та їхня комплексність. Під реалізацією планів маємо на увазі ступінь їх виконання з точки зору забезпечення {необхідними фінансовими і матеріальними ресурсами, відсутність дефіцитів. Комплексність планів означає, що, крім фінансових розділів плану за доходами (і витратами, необхідні також реальні плани за прибутками і збитками, рухом заборгованості, плановим балансом). Усі вони повинні складатися у формі, зручній для керівників.
Крім того, доцільно використовувати інструменти факторного аналізу, щоб оцінити можливі варіанти розвитку подій при зміні ключових планових показників. Для більшості українських підприємств такими показниками під час складання річного плану є виручка, собівартість і прибуток. Водночас не аналізуються такі показники, як рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, оборотність активів, запас фінансової міцності, темп економічного зростання компанії. Дуже часто на підприємствах не формується плановий баланс і не аналізується його структура, не прогнозується динаміка зміни фінансової стійкості й ліквідності. Відсутність такого аналізу на етапі довгострокового планування істотно знижує його ефективність як інструменту управління підприємством [82, с. 201].
Фінансовий план лише тоді стане реальним інструментом управління компанією, коли його виконання можна буде оперативно контролювати.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА
2.1. Фінансово-економічна характеристика виробничого об'єднання "Електроконтакт"
Полтавське учбово - виробниче об'єднання "Електроконтакт" українського товариства сліпих / УТОС / створене постановою президії Центрального правління УТОС від 11.12.1972 року № 31 і засноване на колективній власності громадської організації УТОС.
Підприємство створене у відповідності з законами України "Про господарські товариства" [3, с.458] , "Про Власність" [4, с. 232], "Про підприємства в Україні" [5, с. 15] , конституцією України [1, с. 24] та іншими державними нормативними актами України. Місце знаходження об'єднання: м. Полтава, вул. Фурманова , 6.
Засновником і власником об'єднання є всеукраїнська добровільна громадська організація - Українське товариство сліпих (УТОС) в особі Центрального правління. Центральне правління УТОС, як власник, безпосередньо здійснює керівництво об'єднанням через призначених генеральних директорів.
Основною метою діяльності об'єднання є :
- працевлаштування інвалідів по зору І та II груп з врахуванням охорони залишкового зору, слуху, дотику та інших компенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальної технології та впровадження тифлотехнічних засобів промислового та культурно-побутового призначення;
- навчання інвалідів по зору І та II груп всім посильним для них професіям та технологічним операціям;
- працевлаштування інвалідів по зору у відповідності з рекомендаціями, розробленими науково-дослідним й інститутами та іншими компетентними установами і організаціями;
- організація надомної праці для інвалідів по зору;
- створення умов для зацікавлення кожного працівника в ощадливому та господарському використанні матеріалів, обладнання та майна;
- розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, збільшення прибутку на основі використання досягнень науки і техніки, зростання продуктивності праці, збереження ресурсів, створення умов для закріплення кадрів, удосконалення форм та систем оплати праці, матеріального та морального заохочення;
- раціональне використання та підвищення ефективності капіталовкладення, скорочення строків та зниження вартості будівництва, повне використання виробничих потужностей;
- удосконалення планування, керування, господарського розрахунку;
- створення інвалідам по зору, всім працюючим безпечних здорових умов праці ;
З 1978 року підприємством було взято курс на виготовлення електротехнічної продукції. За останні 25 років було освоєно 38 видів електротехнічних виробів, із них основні:
- розетки штепсельні - 23 види;
- вимикачі - 12 видів;
- вилки штепсельні - 3 види.
Вся продукція що виробляється, сертифікована. Підприємство працює по замкнутому циклу. Для виготовлення електротехнічних виробів підприємство самостійно проектує, розробляє та виготовляє складні багатомісні прес форми та багаторядні штампи. На підприємстві постійно проводиться робота по модернізації розеток, вилок та вимикачів.
Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.
Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті - негативному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів наринку.
Для оцінки фінансово-економічного стану підприємства (організації) необхідна відповідна інформаційна база. Такою можуть бути звіт про фінансові результати діяльності і баланс - підсумковий синтетичний документ про склад засобів діяльності підприємства (організації) та джерела їхнього формування в грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року). З 1 січня 2000 року в Україні введено в дію нову форму балансу підприємства, що відповідає міжнародним стандартам здіснення бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання.
Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення та використовуються для оцінки й діагностики фінансового стану підприємства.
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства на фіксовану дату здійснюється на підставі аналізу офіційних документів-звітів про: фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал і системи розрахункових показників.
Розгляд фінансово-економічного стану підприємства на нашу думку слід почати з аналізу основної діяльності - вироблення електротехнічних виробів.
Звернемося до додатку А, де проведено порівняння показників виробництва основних видів продукції ВО "Електроконтакт". Як видно з таблиці, підприємство виробляє 4 основні види продукції: розетки штепсельні, вимикачі, вилки штепсельні, подовжувачі та шнури електричні.
На рис. 2.1 зображена питома вага кожного виду продукції у загальному виробництві станом на 2005 рік.
Рис. 2.1. Частка кожного виду продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...